PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 49 Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach | 563--571
Tytuł artykułu

Identyfikacja partnerstwa jako czynnika warunkującego rozwój przedsiębiorstwa społecznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Partnership as a Factor Conditioning Social Enterprise Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorzy przedstawili cele oraz kryteria działania przedsiębiorstwa społecznego. Podkreślili układy partnerskie jako kluczowy czynnik warunkujący rozwój przedsiębiorstwa społecznego. (fragment tekstu)
EN
Both the practice and the theory of management strongly reorganize its current area of interests. There is an emerge of organizations, different from a point of view of rules establishing them, that force the need to widen the typical management domain of research from the private sector to public and social. As a result of the appearing need to apply the mechanism of the state interventionism to keep the social and economic stability, the role of both state and organs of government in creating the environment supporting the increase in the competitiveness in two indicated sectors increases dynamically. The new entity, due to its size classified as medium and small enterprise, is social enterprise.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Austen A., Znaczenie koncepcji sieci dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej, "Problemy Zarządzania. Nowe Trendy w Ekonomii i Ich Wykorzystanie w Zarządzaniu" 2007, nr 3.
 • Baron-Wiaterek M., Przedsiębiorstwa społeczne na rynku pracy, [w:] K. Głąbicka (red.), Polska polityka społeczna wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej, PTPS, Radom 2007.
 • Borzaga C., Defourny J. (eds.). The Emergence of Social Enterprise, Routledge, London 2001.
 • Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, AE, Katowice 2002.
 • Dorado S., Social entrepreneurial venture: Different values so different process of creation, no?, "Journal of Developmental Entrepreneurship" 2006, no. 11(4).
 • EAPN Employment and Structural Funds Task Forces, Seminar Report for "Social Economy as a Tool for Inclusion" Malta, 3 November 2006.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Barteczek A., Governance jako narzędzie kształtowania lokalnego i regionalnego rozwoju, [w:] E. Skawińska (red.), Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów, Politechnika Poznańska, Poznań 2007.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Nowa koncepcja zarządzania sprawami publicznymi: współzarządzanie rozwojem lokalnym, [w:] K. Ryć (red.), Nowe trendy w ekonomii i ich wykorzystanie w zarządzaniu, "Problemy Zarządzania" 2007, nr 2/(17), Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Zarządzanie regionem - rozważania o możliwości zastosowania podejścia sieciowego w zarządzaniu publicznym, [w:] J. Stępień (red.), Praca i kapitał społeczny w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, AR, Poznań 2006.
 • Grewiński M., Od państwa opiekuńczego do wielosektorowości w kształtowaniu dobrobytu społecznego - zmieniający się kontekst polityki społecznej w Polsce, [w:] A. Rączaszek, W. Koczur (red.), Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju, AE, Katowice 2007.
 • Grewiński M., Tyrowicz J. (red.), Aktywizacja, partnerstwo partycypacja - o odpowiedzialnej polityce społecznej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2007.
 • Kao R., Defining entrepreneurship, past and present, "Creativity and Innovation Management" 1993, no. 2(1).
 • Komunikat Komisji Europejskiej, Working together for growth and jobs. A new start for the Lisbon Strategy, COM(2004) 24, 2.02.2005.
 • Lasprogata G.A., Cotton M.N., Contemplating "enterprise". The business and legal challenges of social entrepreneurship, "American Business Law Journal" 2003,no. 41(1).
 • Leś E., Europejskie doświadczenia w zakresie przedsiębiorczości społecznej na przykładzie Włoch i Finlandii, [w:] E. Leś (red.), Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji, IPS UW, Warszawa 2003.
 • Leś E., Przedsiębiorczość społeczna, "Nowe Życie Gospodarcze" 2004, nr 15.
 • Leś E., Rola trzeciego sektora w polityce społecznej, [w:] G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Milczarczyk A., Fenomen przedsiębiorczości społecznej, [w:] M. Kostera (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Miżejewski C, Polityka społeczna wobec sektora ekonomii społecznej, "Polityka Społeczna" 2006, nr 7.
 • Rymsza M., Stara i nowa ekonomia społeczna. Polska na tle doświadczeń europejskich, "Trzeci Sektor" 2005, nr 2.
 • Sałustowicz P, Pojecie, koncepcje i funkcje ekonomii społecznej, [w:] J. Starega-Piasek (red.), Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2007.
 • Sharir M., Lerner M., Gauging the success of social ventures initiated by individual social entrepreneurs, "Journal of World Business" 2006, no. 41(1).
 • Spear R., Ramy instytucjonalne dla przedsiębiorstwa społecznego: wyzwania dla Polski i innych nowych krajów członkowskich, [w:] Ekonomia Społeczna - Teksty 2006, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 • Sprawozdanie z działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa 2005.
 • Steyart C., Katz J., Reclaiming the space of entrepreneurship in society: geographical, discursive and social dimensions, "Entrepreneurship & Regional Development" 2004, no. 16(3).
 • Szot-Gabryś T., Koncepcja ekonomiczna przedsiębiorstwa społecznego - studium przypadku, "Problemy Zarządzania" 2008, nr 2(21), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2008.
 • Wickham P.A., Strategic Entrepreneurship, Fourth edition, Prentice Hall, London 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000167892249

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.