PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 2 | 65--81
Tytuł artykułu

Kultura zaufania czy nieufności? : o społecznym zaufaniu mieszkańców lokalnych społeczności

Warianty tytułu
The Culture of Trust Or Distrust? : Social Trust of the Members of Local Communities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest zaufanie społeczne badane w trzech wymiarach: wertykalnym (wobec różnego rodzaju instytucji) oraz dwóch horyzontalnych – prywatnym i uogólnionym. Głównym celem artykułu jest natomiast próba odpowiedzi na pytanie o poziom zaufania społecznego dorosłych mieszkańców gmin wiejskich województwa łódzkiego. Analiza dotyczy diagnozy zaufania społecznego badanej społeczności oraz ustalenia korelatów trzeciego w wyżej wymienionych rodzajów zaufania, tj. uogólnionego zaufania okazywanego innym ludziom. (abstrakt oryginalny)
EN
Essentially, this article is to test social trust in three dimensions: vertical (trust enjoyed by various types of institutions) and two horizontal - private and generalized. The main purpose of the article is, however, to find an answer to the question about the level of social trust of the adult residents of rural communes of the Łódź region. The analysis is designed to diagnose social trust of the surveyed communities and to determine the correlates of the third of the above mentioned types of trust, defined as generalized trust manifested in contacts with other people. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
65--81
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Beck U., 2004: Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności. Tłum. S. Cieśla. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Diagnoza społeczna 2007 (www.diagnoza.com.pl).
 • Domański H., 2009: Społeczeństwo europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Fedyszak-Radziejowska B., 2006: Czy kapitał społeczny bez społecznego zaufania jest możliwy? W: Jednostkowe i społeczne zasoby wsi. Red. K. Szafraniec. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Frykowski M., 2006: Zaufanie mieszkańców Łodzi. Wydawnictwo UL, Łódź.
 • Fukuyama F, 1997: Zaufanie. Kapitał społeczny jako droga do dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Halamska M" 2008: Kapitał społeczny wsi: próba rekonstrukcji. "Przegląd Socjologiczny" LVII/1.
 • Hardin R., 2009: Zaufanie. Wydawnictwo Sic, Warszawa.
 • Inglehart R., 1997: Modemization and Postmodernization. Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies. Princeton University Press, Princeton.
 • Inglehart R., 1999: Trust, well-being and democracy. In: Democracy and Trust. Ed. M. Warren. Cambridge Univ. Press, New York - Cambridge.
 • Kocik L., 2002: Anomia moralno-obyczajowa wsi polskiej. W: Kondycja moralna społeczeństwa polskiego. Red. J. Mariański. Wydawnictwo WAM, Polska Akademia Nauk, Komitet Socjologii, Kraków.
 • Misztal B., 1996: Trust in Modern Societies. Polity Press, Cambridge.
 • Mularska M., 2006: Aprobata wybranych norm społecznych na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. Referat na konferencji "Kapitał społeczny i partycypacja obywatelska a rozwój gospodarczy. Teoria i badania". Maszynopis. Łódź.
 • Mularska M., 2008: Typy orientacji normatywnych mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego. W: Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów. Red. M. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Paxton P, 1999: Is the Social Capital Declining in the United States? A Multiple Indicator Assessment. "AJS" 105, 1.
 • Putnam R. D., 2000: Bowling Alone. The Collapse and Survival of American Community. Touch-stone, New York.
 • Szczepańska J., 2007: Czy można ufać ludziom? Komunikat CBOS, Warszawa.
 • Sztompka P, 1991: Society in Action. The Theory of Social Becoming. Polity Press, Cambridge University of Chicago Press, Chicago.
 • Sztompka P, 1994: Teorie zmian społecznych a doświadczenia polskiej transformacji. "Studia Socjologiczne" 1.
 • Sztompka P, 1997 Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych. Zaufanie, lojalność, solidarność. "Studia Socjologiczne" 4.
 • Sztompka R, 2000: Trauma kulturowa. Druga strona zmiany społecznej. P.S. 1.
 • Sztompka R, 2002: Socjologia. Analiza społeczeństwa. Znak, Kraków.
 • Sztompka R, 2007: Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Znak, Kraków.
 • Volken T., 2002: Elements of Trust: The Cultural Dimension of Internet Diffusion Revisited. "Electronic Journal of Sociology".
 • Wciórka B., 2002: Jacy jesteśmy? Zaufanie Polaków do ludzi i instytucji publicznych oraz gotowość do współpracy. CBOS, Warszawa.
 • Wciórka B., 2004: Społeczeństwo obywatelskie 1998-2004. Komunikat CBOS, Warszawa.
 • Wciórka B., 2006: Zaufanie w sferze prywatnej i publicznej a społeczeństwo obywatelskie. Komunikat CBOS, Warszawa.
 • Wciórka B., 2008: Zaufanie społeczne w łatach 2002-2008. Komunikat CBOS, Warszawa.
 • Zack P.J., Knack S., 2000: Trust and Growth. "The Economic Journal" April.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000167896930

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.