PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 2 | 109--122
Tytuł artykułu

Przepływy finansowe między Polską a Unią Europejską w ramach wspólnej polityki rolnej na tle wyników ekonomicznych rolnictwa

Warianty tytułu
Financial Flows Between Poland and EU Within the Framework of Cap Shown Against the Background of Agriculture's Economic Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Objęcie Polski od 1 maja 2004 roku instrumentami wspólnej polityki rolnej (WPR) stworzyło możliwość dodatkowego finansowania sektora rolno-żywnościowego z budżetu Unii Europejskiej, ale również konieczność współfinansowania i prefinansowania projektów unijnych. W efekcie doszło do wzrostu wydatków na rolnictwo również z krajowego budżetu, co łącznie ze środkami z UE przyczyniło się do poprawy sytuacji dochodowej rolnictwa. Poprawa sytuacji dochodowej w sektorze rolnym nie pociągnęła jednak za sobą pożądanych w polskim rolnictwie przemian strukturalnych. Liczba pracujących w sektorze utrzymuje się na poziomie zbliżonym do okresu przedakcesyjnego, a liczba gospodarstw rolnych uległa jedynie niewielkiemu zmniejszeniu, przy czym ich przeciętna powierzchnia zwiększyła się jedynie o niecałe 5%. Porównanie wyników ekonomicznych i struktury polskiego sektora rolnego wskazuje, że wielkości te są dużo mniej korzystne niż w większości krajów unijnych. Oznacza to, że kontynuacja mechanizmów WPR ma dla Polski szczególne znaczenie i z perspektywy polskiego sektora rolnego konieczne jest utrzymanie wsparcia w celu kontynuacji przemian w zakresie struktur agrarnych i wytwórczych. (abstrakt oryginalny)
EN
Poland joined the European Union in May 2004. For the Polish agricultural sector and rural areas this fact meant the start of implementation of coherent and complimentary set of agricultural policy measures and the emergence of possibilities to use EU financial assistance, especially funds offered within the Common Agricultural Policy (CAP). It also created the necessity to co-finance and pre-finance EU projects. As a result, outlays on agriculture from the Polish budget have increased, which, together with means allocated from the EU funds, has helped improve the income situation of the agricultural sector. However, the improvement in the income situation has not evoked desirable structural changes in Polish agriculture. The number of persons employed in the agricultural sector is almost the same as in the pre-accession period and the number of farms has diminished only slightly, with the acreage of average farm increasing by less than 5%. A comparison of the economic results and structure of Polish and European agriculture shows that the figures characterizing Poland are far less favourable than those recorded for most EU countries. This means that the continuation of CAP has a crucial meaning for Poland and for further structural adjustments in its agricultural sector. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
109--122
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych, 2007. GUS, Warszawa.
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych, 2008. GUS, Warszawa.
 • Czyżewski A., 2006: Rozliczenia budżetowe między Polską a Unią Europejską w sektorze rolno--tywnościowym jako przesłanka poprawy jego konkurencyjności po 2004 roku. W: Agrobiznes 2006, Konkurencja w agrobiznesie -jej uwarunkowania i następstwa. Red. S. Urban. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Czyżewski A., 2008: Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2009 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa (dział 0.10 cz. 32, 33, 35, 68), a także planach finansowych na 2009 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Druk sejmowy 1001. Opinie i ekspertyzy OE-97, Kancelaria Senatu, Biuro Informacji i Dokumentacji, Warszawa.
 • Czyżewski A., 2009a: Budżet rolny 2009, "Top Agrar, Magazyn nowoczesnego rolnictwa" 2.
 • Czyżewski A., 2009b: Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2009 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa, Dział 0.10 cz. 32, 33, 35, 68, a także planach finansowych na 2009 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Druk Sejmowy nr 1001. "Wieś Jutra" 1 (126).
 • Czyżewski A., Poczta A., 2007: Dynamika wydatków budżetowych na sektor rolno-żywnoś-ciowy w Polsce po wstąpieniu do UE. "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" IX, 1.
 • Czyżewski A., Poczta-Wajda A., Sapa A., 2009a: Financial Transfers in Agricultural Sector between Roland and the European Union after Integration. An Attempt to Define a Beneficent. 19th International Conference Working Paper 3 (http: //services.bepress.com/it-fa/19th/art3).
 • Czyżewski A., Poczta-Wajda A., Stępień S., 2009b: Future of the CAP in the New Financial Perspective 2014-2020. Challenges and Consequences for Roland. In: Global Challenges and Police of the European Union - consequences for the "New Member States". Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Goraj L.: Wpływ wspólnej polityki rolnej na dochody polskich gospodarstw rolnych. Prezentacja ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Poczta W., 2009: Wpływ integracji z UE na sytuację strukturalną, produkcyjną i ekonomiczną polskiego rolnictwa. Ekspertyza przygotowana na zlecenie IERiG, Warszawa.
 • Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2006 R., 2007. FAPA/FAMMU, Warszawa.
 • Rezultaty przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej, 2008. MRiRW, Departament Programowania i Analiz, Warszawa.
 • Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych, 2003. GUS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000167898051

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.