PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 2 | 158--172
Tytuł artykułu

Marketingowe grupy producentów rolnych jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich

Autorzy
Warianty tytułu
Marketing Groups of Agricultural Producers as a Determinant of Rural Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęto próbę określenia wpływu i znaczenia działań marketingowych w procesach integracyjnych zachodzących między rolnictwem a przemysłem przetwórczym. Dokonano również krótkiej charakterystyki grup marketingowych jako przykładu integracji producentów rolnych. W sferze integracji rolnictwa z przemysłem spożywczym marketing spełnia niejako dwojaką rolę: po pierwsze integruje pionowo, wzmacniając więzi, po drugie wspomaga strategię osiągania sukcesu na rynku, bez czego nie ma wystarczających korzyści atrakcyjnych dla zintegrowanych stron. Marketing w układzie pionowo zintegrowanym z wiodącą rolą przemysłu spożywczego stwarza warunki do rynkowej ekspansji, zmniejsza barierę zbytu płodów rolnych, poprawia i stabilizuje opłacalność produkcji, redukując niewydolność dochodową gospodarstw rolnych, dostarcza informacji o potrzebach konsumentów żywności i ułatwia podejmowanie decyzji strategicznych. Powstawanie grup producenckich (marketingowych), zwłaszcza w warunkach rozdrobnionego rolnictwa, jest korzystne nie tylko dla samych producentów rolnych, ale także dla całej sieci handlu hurtowego i detalicznego oraz zakładów przetwórczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper seeks to determine the influence and the significance of marketing activities in the processes of agriculture’s integration with the food industry. It presents brief descriptions of marketing groups as examples of the integration of agricultural producers. In the sphere of agriculture’s integration with the food industry marketing plays a double role: firstly, it integrates vertically, strengthening the ties, and, secondly, it supports the strategy of achieving a market success which is indispensable to ensure sufficient advantages, attractive to the interested parties. In a vertically integrated system in which the leading role is played by the food industry marketing creates conditions for market expansion, diminishes the barrier to the sale of agricultural products, improves and stabilizes the profitability of production, reducing the income insufficiency of agricultural farms, provides information about the needs of the consumers of food articles and facilitates the adoption of strategic decisions. The formation of producer (marketing) groups, especially in the conditions of fragmented agriculture, is advantageous not only to the agricultural producers themselves but also to the food processing enterprises and the entire wholesale and retail trade network. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
158--172
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Chorób R., 2009: Marketing w procesach integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym a rozwój regionalny i lokalny. W: Problemy gospodarki regionalnej i lokalnej w regionie świętokrzyskim. Red. K. Grysa. Wydaw. Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego, Kielce.
 • Cyrek M., 2008: Wykształcenie jako czynnik różnicujący pozycję na rynku pracy w gospodarce opartej na wiedzy. W: Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych. Red. C. Hales. Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów.
 • Gołębiewska B., Klepacki B.: Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolniczych (http: //www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszyt7/ 42_Golebiewska_Klepac-ki. pdf; 02.04.2009 r.).
 • Gonet D., Piszczek R., 2002: Wspieranie rozwoju producenckich grup marketingowych w połu-dniowo-zachodniej Polsce. "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 1.
 • Grupy producentów rolnych (http: //grupy.krs.org.pl/gpr/gpr-w-polsce, 2,: html; stan na dzień 26.07.2009 r.).
 • Klepacki B., 1997: Wykształcenie jako determinanta zachowań produkcyjnych rolników w okresie przemian gospodarczych w Polsce. "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 1.
 • Kubiak K., 1997: Formy organizacyjno-prawne jednostek gospodarczych działających w rolnictwie i ogrodnictwie oraz organizacje producentów. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ogrodnictwa, Warszawa.
 • Małysz J., 1996: Procesy integracyjne w agrobiznesie (ABC integracji). Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Poznań.
 • Małysz J., 1997: W pojedynkę czy wspólnie z innymi rolnikami? Wydaw. ODR w Olecku, Olecko.
 • Ostromęcki A., 1999: Integracja pionowa i pozioma jako czynnik przekształceń agrobiznesu Euroregionu Karpackiego. W: Potencjał ekonomiczno-produkcyjny i możliwości jego wykorzystania w agrobiznesie Regionu Karpackiego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Cz. II. Konferencja Naukowa, Rzeszów.
 • Pietrzak M., 1998: Konkurować czy kooperować? O potrzebie współpracy między rolnikami. "Wieś Jutra" 11.
 • Piwowar J., 1996: System integracji rolnictwa z przemysłem spożywczym w Polsce. Monografie nr 24, Politechnika Radomska, Radom.
 • Pudełkiewicz E., 1999: Spółdzielczość wiejska. Wydaw. FAPA, Warszawa.
 • Sobczyk M" 1996: Statystyka. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Steczkowski J., Zeliaś A., 1997: Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych. AE w Krakowie, Kraków.
 • Wilkin J., 2002: Budowa instytucji wspierających rozwój wsi i rolnictwa w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. W: Wieś i rolnictwo. Perspektywy rozwoju. IERiGŻ, IRWiR PAN, SGH, Warszawa.
 • Witosław K., 2002: Grupy producentów rolnych szansą na usprawnienie działalności gospodarstw produkcyjnych w Polsce. "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000167899111

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.