PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 1 | 21--47
Tytuł artykułu

Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat po akcesji do UE jako przesłanka jego konkurencyjności

Warianty tytułu
The Potential of Polish Agriculture after Five Years of EU Membership as a Factor of its Competitiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zidentyfikowanie konkurencyjności potencjalnej (zasobowo-nakładowej) rolnictwa polskiego w warunkach integracji z UE poprzez dokonanie oceny zasobów czynników produkcji i ich nakładów oraz relacji między nimi, jak również wskazanie zmian w strukturze gospodarstw rolnych w Polsce oraz skali wytwarzania w tych gospodarstwach. Przeprowadzone analizy dowiodły, że chociaż w warunkach akcesji rolnictwo polskie osiągnęło istotny postęp produkcyjno-ekonomiczny, nadal cechuje je niska produktywność, co świadczy o jego wadliwej strukturze agrarnej i wytwórczej oraz konieczności dalszych przemian w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify the potential (resource-allocation) competitiveness of Polish agriculture in the conditions of integration with EU by means of the evaluation of the resources and allocation of production factors as well as the relations between them, and to indicate changes in the structure of agricultural farms in Poland and in the scale of production conducted by these farms. The results of the made analyses show that although in the conditions created by accession to EU Poland’s agriculture has achieved an essential production-economic progress it still is characterised by low productivity, which proves that its agrarian and production structure is faulty and that further changes are needed to improve it. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
21--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamowicz M., 1999: Konkurencja i konkurencyjność w agrobiznesie. Aspekty teoretyczne i praktyczne. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2-3.
 • Buckley P.J., Pass Ch.L., Prescott K., 1988: Measures of international competitiveness: A critical survey. "Journal of Marketing Management" 2.
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 r., 2006. GUS, Warszawa.
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r., 2008. GUS, Warszawa.
 • Chesnais F., 1988: Technical Co-operation Agreements between Firms. "STI-Review" 4.
 • Czubak W., Pawlak K., 2008: Rozdysponowanie środków finansowych wynikających z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na rozwój modelu rolnictwa industrialnego i zrównoważonego w Polsce. W: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (6). Raport PW nr 102, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Dzun W., Józwiak W., 2009: Problemy poprawy struktury gospodarstw rolnych w Polsce. "Wieś i Rolnictwo" 2.
 • Eurostat (http: //epp.eurostat.ec.europa.eu/).
 • Frenkel I., 1997: Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi w latach 1988-1995. IRWiR PANi Warszawa.
 • Gałczyńska B., 1998: Zróżnicowanie przestrzenne poziomu wykształcenia ludności rolniczej w Polsce. W: Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski. XV Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Białystok - Toruń.
 • Gorynia M., 1996: Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki a polityka ekonomiczna. "Ekonomista" 4.
 • Hunek T., 1999: Opcje rozwoju rolnictwa polskiego w kontekście integracji z Unią Europejską - teoria, praktyka, polityka. "Postępy Nauk Rolniczych" 3.
 • Jeliński B., 2003: Polska polityka handlu zagranicznego w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Józwiak W., 2009: Efektywność polskich gospodarstw rolnych. "Wieś i Rolnictwo" 1.
 • Józwiak W., Mirkowska Z., 2008: Polskie gospodarstwa rolne w pierwszych latach członkostwa. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2.
 • Klepacki B., 2005: Wykształcenie jako czynnik różnicujący zasoby, organizację i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych. "Roczniki Naukowe SERiA" VII, 1.
 • Komorowska D., 2006: Koncentracja produkcji mleka w Polsce. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 61.
 • Lubiński M., Michalski T., Misala J., 1995: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposób mierzenia. Raporty - Studia nad konkurencyjnością. Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa.
 • Michna W., 2009: Projekt regionalnych strategii rozwojowych dla poszczególnych grup gospodarstw rolnych. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Poczta W., 1994: Rolnictwo polskie a rolnictwo EWG (studium komparatywne). Rozprawy Naukowe, 247, Wydawnictwo AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 • Poczta W., 2003: Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 • Poczta W., Średzińska J., Standar A., 2008: Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów lii według potencjału produkcyjnego. "J. Agribus. Rural Dev." 4 (10).
 • Rolnictwo w 2007 r., 2008. GUS, Warszawa.
 • Rytko A., 2003: Środkowoeuropejskie Porozumienie Wolnego Handlu CEFTA jako studium rozwoju integracji europejskiej w sferze rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Wydawnictwo SGGW Warszawa.
 • Seremak-Bulge J., Pieniążek K., 2005: Zmiany struktur produkcyjnych. W: Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2005. Raport PW nr 21, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Siemiński P, 2008: Konkurencyjność rolnictwa polskiego po przystąpieniu do Unii Europejskiej Rozprawa doktorska. UP w Poznaniu - SGGW w Warszawie.
 • Stachowiak Z., 2004: Ekonomia międzynarodowa wobec wyzwań cywilizacyjnych. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 • Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych. PSR 2002, 2003. GUS, Warszawa.
 • Wasilewska E., 2006: Tendencje zmian w strukturze aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 61.
 • Woś A., 2003: Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego. Synteza. IERiGŻ, Warszawa.
 • Wpływ zmian we WPR na wyniki ekonomiczne gospodarstw towarowych w Polsce w perspektywie do 2014 roku, 2009. Red. E. Majewski, W. Ziętara. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000167912202

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.