PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 226 Przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki rynkowej | 7--19
Tytuł artykułu

Rozwój koncepcji zarządzania strategicznego

Autorzy
Warianty tytułu
The Development of Strategic Management Conceptions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie strategiczne, jako szczególna metoda zarządzania organizacjami, jest odpowiedzią na wyzwania współczesności, związane przede wszystkim ze zjawiskami nieciągłości rozwoju oraz globalizacji rynków, klientów i konkurencji. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego w świetle dwóch perspektyw (podejść) poznawczych: mechanistycznej i organicznej.
EN
The article presents the development of strategic management conceptions. Included mechanistic and organic perspective on strategic management. A new alternative to strategy and strategic management is the organic perspective. The proposed organic perspective contains: dynamic incessant, interactive and integrated. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Bibliografia
 • Amit R., Zott С, Value creation in e-business, "Strategie Management Journal" 2001, Vol. 22, No. 6-7.
 • Andersen T. J., Integrating decentralized strategy making and strategic planning process in dynamic environments, "Journal of Management Studies", December 2004.
 • Andrews K. R., The Concept of Corporate Strategy, Dow Jones-Irwin, New York 1971.
 • Ansoff H. I., Corporate Strategy. An Analytical Approach to Business Policy for Growth and Expansion, McGraw-Hill, New York 1965.
 • Bain J. S., Bariers to New Competition, Harvard University Press, Cambridge (MA) 1956.
 • Bain J. S., Industrial Organization, Wiley, New York (NY) 1959.
 • Bhagat R. S., Кedіa B. L.,Harveston P. D., Triandis H. C, Cultural variations in the cross-border transfer of organizational knowledge: An integrative framework, "The Academy of Management Review" 2002, Vol. 27, No. 2.
 • Burns Т., Stalker G. M., The Management of Innovation, Tavistock, London 1961.
 • Carpenter M. A., Sanders G., Gregersen H. В., Bundling human capital with organizational context: The impact of international assignment experience on multinational firm performance and Ceo Pay, "Academy of Management Journal" 2001, Vol. 44, No. 3.
 • Chandler A. D. jr, Strategy and Structure. Chapters in the History of American Industrial Enterprise, MIT Press, Cambridge (MA) 1962.
 • Collis D. J., Montgomery C. A., Competing on resources: Strategy in the 1990s, "Harvard Business Review" 1995, Vol. 73, No. 4.
 • Davis S., Вotкіn J., The coming of knowledge-based business, "Harvard Business Review" 1994, Vol. 72, No. 5.
 • Farjoun M., Towards an organic perspective on strategy, "Strategie Management Journal" 2002, Vol. 23, No. 7.
 • Gavetti G., Rivkin J. W., How strategists really think: Tapping the power of analogy, "Harvard Business Review" 2005, Vol. 83, No. 4.
 • MсGrath G. R., MacMillan I. C, Market busting: Strategies for exceptional business growth, "Harvard Business Review" 2005, Vol. 83, No. 3.
 • Gupta A. K., Govindarajan V., Converting global presence into global competitive advantage, "The Academy of Management Executive" 2001, Vol. 15, No 2.
 • Hiitt M. A., Ireland R. D., Camp S. M., Sexton D. L., Guest editors, introduction to the special issue strategic entrepreneurship: Entrepreneurial strategies for wealth creation, "Strategie Management Journal" 2001, Vol. 22, No. 6-7.
 • Hill Ch. W., Jones G. R., Strategic Management Theory. An Integrated Approach, Houghton Miffin, Boston 1992.
 • Jeżaк J., Zarządzanie strategiczne - rosnące znaczenie podejścia organicznego, "Organizacja i Kierowanie" 2004, nr 3.
 • Krogh G. von, Nonaka I., A ben M., Making the most of your company's knowledge: A strategic framework, "Long Range Planning" 2001, Vol. 34, No. 4.
 • Learned E. P., Сhrіstensen C. R., Andrews K. R., Guth W. D. LCAG, Business Policy. Test and Cases, Richard D. Irwin, Homewood (IL) 1965.
 • Macias J., Strategia rozwoju sektora przemysłu metali nieżelaznych w Polsce, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Katowice 2005.
 • McEvily S. K., Chakravant В., The persistence of knowledge-based advantage: An empirical test for product performance and technological knowledge, "Strategie Management Journal" 2002, Vol. 23, No. 4.
 • MсКendriск D. G., Global strategy and population-level learning: The case of hard disk drivers, "Strategie Management Journal" 2001, Vol. 22, No. 4.
 • Medсof J. W., Resource-based strategy and managerial power in networks of internationally dispersed technology units, "Strategie Management Journal" 2001, Vol. 22, No. 11.
 • Mintzberg H., Ahlstrand В., Lampel J., Strategy Safari. A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management, Prentice-Hall, London-New York-Toronto 1998.
 • Morgan R. E., Hunt S. D., Determining marketing strategy. A cybernetic systems approach to scenario planning, "European Journal of Marketing" 2002, Vol. 36, No 4.
 • Na czym polega tzw. Nowa Gospodarka, "Zarządzanie na Świecie" 2000, nr 10.
 • Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwalej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2001.
 • Penrose E. Т., The Theory of the Growth of the Firm, Basil Blackwell, London 1959.
 • Porter M. E., Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors, Free Press, New York 1980.
 • Porter M. E., Towards a dynamic theory of strategy, "Strategie Management Journal" 1991, Winter Special Issue, Vol. 12.
 • Porter M. E., What is strategy?, "Harvard Business Review" 1996, Vol. 74, No. 6.
 • Prahalad C. K., Hamel G., The core competence of the corporation, "Harvard Business Review" 1990, Vol. 68, No. 3.
 • Priem R. L., Вuller J. E., Is the resource-based "view" a useful perspective for strategic management research?, "The Academy of Management Review" 2001, Vol. 26, No. 1.
 • Rainellі M., Ekonomia przemysłowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Rheault D., Sheridan S., Reconstruct your business around customers, "Journal of Business Strategy" 2002, Vol. 23, No. 2.
 • Spanos Y. E., Lioukas S., An examination into the causal logic of rent generation: Contrasting porter's competitive strategy framework and the resource-based perspective, "Strategie Management Journal" 2001, Vol. 22, No. 10.
 • Stalk G., Evans P., Shulman L. E., Competing on capabilities: The new rules of corporate strategy, "Harvard Business Review" 1992, Vol. 70, No. 2.
 • Tubielewicz A., Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
 • Vernon-Wortzel H., Wortzel L. H, Strategie Management in the Global Economy, John Wiley & Sons, New York-Chichester-Brisbane-Toronto-Singapore 1997.
 • Wartość planowania strategicznego, "Zarządzanie na Świecie" 2005, nr 2.
 • Wilcox Кing A., Zeithaml С. P., Competencies and firm peformance: Examining the causal ambiguity paradox, "Strategie Management Journal" 2001, Vol. 22, No. 1.
 • Zahra S. A., Nielsen A. P., Sources of capabilities and technology commercialization, "Strategie Management Journal" 2002, Vol. 23, No. 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000167959825

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.