PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 3 | 19--42
Tytuł artykułu

Wydajność i dochodowość pracy w rolnictwie w świetle rachunków ekonomicznych dla rolnictwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Productivity and Profitability of Labour in Agriculture in the Light of the Economic Accounts for Agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Integracja z Unią Europejską i przyjęcie zasad Wspólnej Polityki Rolnej spowodowały zasadnicze zmiany w sytuacji dochodowej polskiego rolnictwa. W okresie przedakcesyjnym w stosunku do okresu przedakcesyjnego dochód przedsiębiorców rolnych w ujęciu bezwzględnym wzrósł bowiem realnie o ponad 96%, a w przeliczeniu na zatrudnionego o ponad 112%. Jednak wzrost ten był wywołany w głównym stopniu przez wzrost subwencji, w niskim natomiast przez inne czynniki. Coraz silniejszy wpływ subwencji na sytuację dochodową rolnictwa nie może przesłonić faktu, że krajowe rolnictwo na tle rolnictwa UE cechuje się generalnie niską wydajnością. W dalszej perspektywie trudno bowiem oczekiwać dynamizacji postępu produkcyjno-ekonomicznego bez radykalnych zmian strukturalnych sprzyjających wzrostowi wydajności. Na konieczność tych zmian wskazują jednoznacznie wyniki analizy czynnikowej i regresji, z których wynika, że o sprawności ekonomiczno-finansowej krajowego rolnictwa przesądza w pierwszej kolejności jego wydajność, w drugiej zaś dopiero subwencje. (abstrakt oryginalny)
EN
The accession to the EU and the adopting of the Common Agricultural Policy led to the major changes in the income situation of the Polish agricultural sector. During the membership, the real increase of farmers' incomes was recorded by over 96% in absolute terms and by over 112% if calculated per 1 worker, in comparison to the situation in the preaccession period. However, the increase resulted mainly from the growth of subsidies, and to a lesser degree from other factors. The growing influence of subsidies on the income situation of farmers cannot hide the fact that generally the agriculture in Poland, compared to agricultures of the other member states, is characterised by low efficiency. The productive and economic development in the long term can be hardly expected without profound structural changes stimulating the growth of efficiency. Results of both factor analysis and regression analysis clearly indicate the need for such changes. The results show that generally the economic and financial situation of the Polish agricultural sector is determined by its efficiency, whereas the subsidies play a less important role. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • l. Baer-Nawrocka A.: Dochody rolnicze w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej w świetle Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa [w:] Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, uwarunkowania, mechanizmy, efekty (red. M. Adamowicz). SGGW. Warszawa 2009.
 • 2. Bednarski L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2002.
 • 3. Ćwiąkała-Małys A., Nowak W: Zarys metodologiczny analizy finansowej. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2005.
 • 4. EUROSTAT, agricultural database, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 • 5. Goldberger A.S.: Teoria ekonometrii. PWE, Warszawa 1972.
 • 6. Gołaś Z., Kozera M.: Strategie wydajności pracy w gospodarstwach rolnych. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1(7), 2008.
 • 7. Gołaś Z., Kozera M.: Wydajność pracy polskich gospodarstw rolnych w aspekcie integracji z Unią Europejską. Roczniki Naukowe SERIA, t. 6, z. l, 2004.
 • 8. Poczta W., Czubak W., Pawlak K.: Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, 2009.
 • 9. Poczta W.: Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. AR w Poznaniu, Poznań 2003.
 • 10. Rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 roku dotyczące rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie (Dz.U. nr 33 z 05.02.2004).
 • 11. Skoczylas W., Niemiec A.: Przyczynowa analiza ekonomicznej wartości dodanej w identyfikacji i ocenie strategii jej wzrostu. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1061,2005.
 • 12. Skoczylas W. (red): Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007.
 • 13. Statistica PL v.9. StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków.
 • 14. Waśniewski T.: Metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1989.
 • 15. Wędzki D.: Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • 16. Zegar J. S.: Dochody w okresie transformacji i integracji europejskiej. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 • 17. Ziętara W: Ekonomiczna i społeczna wydajność pracy w rolnictwie i w różnych typach gospodarstw rolniczych [w:] Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW, nr 41. Warszawa 2000.
 • 18. Ziętara W: Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych; Seria G, t. 94, z. 2, 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000167987959

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.