PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 4 | 12--18
Tytuł artykułu

Równowaga praca-życie - wybór czy konieczność?

Warianty tytułu
Work Life-Balance - A Choice of Necessity?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Work-Life Balnce (WLB) jest jednym z najważniejszych współczesnych społecznych problemów. Przedłużający się konflikt w tym wymiarze powoduje wiele zagrożeń dla życia osobistego i społecznego. Autorka prezentuje uzasadnienie dla wprowadzania praktyk w zakresie Work-Life Blance oraz aktualną sytuację w Polsce w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
Work-Life Balance (WLB) is one of the most important contemporary social problems. Long-lasting conflict in this dimension causes many threats for personal and social life. Authoress presents justification for usage practices Work-Life Balance and actual situation in Poland. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
12--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Bibliografia
 • Borkowska S. (2003), O równowagę między pracą i życiem: Unia Europejska - Polska, w: Programy praca-życie a efektywność firm, Red. S. Borkowska, Warszawa: IPiSS.
 • Borkowska S. (2004), Praca i życie pozazawodowe w: Przyszłość pracy w XXI wieku, Red. S. Borkowska, Warszawa: IPiSS.
 • Cascio W.F. (2001), Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • CBOS (2009), Raport z badań "Kobiety 2009", dostępny na stronie: http://www.kongreskobiet.pl/downloads/wyniki_ badania_kobiety2009.pdf
 • Chirkowska-Smolak T. (2008), Równowaga miedzy pracą a życiem osobistym, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" nr 1.
 • Czym skorupka za młodu - szanse i zagrożenia firmowych przedszkoli (2009), Kompendium Nowoczesna Firma, Kadry w Polsce.
 • Eurostat Labour Force Survey 2007 (2007), dostępny na stronie: http://bookshop.europa.eu/eubookshop/downl oad.action?fileName=TJ8008442ENC_002.pdf&eubphf Uid = 10179274&catalogNbr=TJ-80-08-442-EN-C.
 • Eurostat (2008), Europe in figures, dostępny na stronie: http: //epp.eurostat.ee.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/ home.
 • Gilksman A. (2008), Równowaga Praca-Życie, Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność Małopolska nr 11/12.
 • Firma Równych Szans 2007. Raport z badań (2008), II edycja konkursu w ramach projektu Gender Index, EQUAL, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa, dostępny na stronie: http: //www.wmcentrum-csr.net/wp-content/uploads/2009/09/001_firma_rownych_szans_2007_ii_edycja_konkursu_ra-port_z_badan.pdf
 • Guryn H. (2009), Szansa na rozwój. Jak wykorzystać kryzys i nie zwalniać ludzi?, "Personel i Zarządzanie" nr 2.
 • GUS (2009a), Polska w Unii Europejskiej, Warszawa, dostępny na stronie: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pm_polska_w_ue_2009.pdf
 • GUS (2009b), Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2008 r., dostępny na stronie: http: //www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_LU_podsta_info_o_rozwoju_demograf_polski_do_2008_r.pdf
 • Feliniak U., Ratajczyk W. (2008), Problemy godzenia życia zawodowego i pozazawodowego kobiet regionu łódzkiego, w: Równowaga Praca-Życie-Rodzina, Red. C. Sadowska-Snarska, Białystok: Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • Iwańczuk-Kicia M. (2005), Programy praca-życie, w: Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, Red. K. Markiewicz, M. Wawer, Warszawa: Dyfin.
 • Machol-Zajda L. (2008a), Rozwój elastycznych form pracy, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
 • Machol-Zajda L. (2008b), Elastyczne formy pracy - poszukiwanie złotego środka dla równoważenia pracy i życia osobistego, w: Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca-życie rodzina, Red. C. Sadowska-Snarska, Białystok: Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomiczne w Białymstoku.
 • Miejsca pracy w Polsce są wspaniałe - wyniki badania Postawy Pracownicze 2009 (2009), Kompendium Nowoczesna Firma, Kadry w Polsce.
 • Muczyński M. Żylnel M. (2006), Analiza potrzeb rodziców w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w świetle rozwiązań sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, Białystok: Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • Najlepsze rozwiązania w dobie kryzysu (2009), Kompendium Nowoczesna Firma, Kadry w Polsce.
 • Sadowska-Snarska C. (2006a), Elastyczne formy pracy jako instrument ułatwiający życia zawodowego z rodzinnym, Białystok: Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • Sadowska-Snarska C. (2006b), Programy Równowaga Praca-Życie jako narzędzie poprawy jakości pracy i życia, w: Rozwój regionalny a rozwój społeczny, Red. A.F. Bocian, Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
 • Sadowska-Snarska C. (2008), Równowaga praca-życie-rodzina, w: Równowaga praca-życie-rodzina, Red. C. Sadowska-Snarska, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • Sadowska-Snarska C. (2009), Tworzenie warunków do godzenia pracy z życiem pozazawodowym w przedsiębiorstwach w Polsce, w: Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Red. R.C. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Warszawa-Białystok: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.
 • Sawicka-Kalinowska G. (2009), Środek na równowagę. Programy równowagi między pracą a życiem rodzinnym w polskich organizacjach, "Personel i Zarządzanie" nr 2.
 • Second European Quality of Life Survey. Owerview (2009), European Fundation for the Improvment of Living and Working Conditions dostępny na stronie: http: //www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/02/en/l/ EF0902EN.pdf
 • Szylko-Skoczny M. (2009), Rynek pracy w warunkach kryzysu gospodarczego, w: Polityka społeczna w kryzysie, Red. M. Księżopolski, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowski, Warszawa: IPS UW.
 • Raport "Mama w pracy" (2007), Warszawa: Fundacja Św. Mikołaja, dostępny na stronie: http://www.mamazone.pl/ media/123749/m305_mama_w_pracy.pdf
 • Raport Polska 2030 (2009), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dostępny na stronie: http://www.polska 2030.pl
 • Urbaniak B., Bohdziewicz P. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności. Raport z badań przeprowadzonych wśród firm biorących udział w IX edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Warszawa: IPiSS.
 • Zalewska A.M. (2008), Konflikty praca-rodzina - ich uwarunkowania i konsekwencje. Pomiar konfliktów, w: Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, Red. L. Golińska, B. Dudek, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000167989718

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.