PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 4 | 18--28
Tytuł artykułu

Wiejskie habitusy i "nowy kapitalizm"

Warianty tytułu
Rural Habituses and the "New Capitalism"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tekst ma na celu opisanie kulturowych reguł obwiązujących w wiejskich społecznościach oraz powstającego na ich bazie habitusu wpływającego na funkcjonowanie mieszkańców wsi na rynku pracy. Zgodnie z zaproponowaną perspektywą, tradycyjne jednolite ujęcie charakterystyk mentalnych mieszkańców polskiej wsi nie jest uprawnione. Współcześnie można wyróżnić co najmniej trzy typy wiejskiego habitusu - "farmera", "właściciela małego gospodarstwa" oraz "byłego pracownika PGR-u" - do pewnego stopnia stanowiące kontynuację porządku ukształtowanego w poprzednim systemie. Programy polityki społecznej skierowane do mieszkańców polskiej wsi, powinny zatem uwzględniać różnorodne potrzeby jej mieszkańców w kulturze "nowego kapitalizmu". (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is to describe cultural rules in rural communites and the habitus based on them which affect the way of functioning village dwellers on the labor market. According to this perspective, the traditional homogeneous approach to the mental characteristics of Polish village dwellers is not valid any more. Nowadays, we can distinguish at least three types of rural habituses: "farmer", "the small farm owner" and "the former state farm worker" - to some extent being a continuation of the former state system order. Therefore, the social policy programes for Polish village dwellers" should include its dwellers different needs in the "New Capitalism" culture. (original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
18--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski, doktorant
Bibliografia
 • Bernard A. (2006), Antropologia: zarys teorii i historii, Warszawa: PIW.
 • Blumer H. (2007), Interakcjonizm symboliczny: perspektywa i metoda, Kraków: Zakład Wydawniczy "NOMOS".
 • Bourdieu P. (2007), Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
 • Bourdieu P. (2008), Zmysł praktyczny, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bourdieu P. (2009), Rozum praktyczny: o teorii działania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Buchowski M. (1996), Klasa i kultura w okresie transformacji: antropologiczne studium przypadku społeczności lokalne] w Polsce, Poznań: Wydawnictwo DRAWA.
 • Budzyński A., Gmitruk J., red. (różne daty wydania 1996--2004), Pamiętnik nowego pokolenia chłopów polskich tomy 1-15, Warszawa: P.H.U. Aral-Dimax.
 • Bukraba-Rylska I. (2007), Współczesne migracje zarobkowe ludności wiejskiej - trwałość kapitału, w: Tu i tam. Migracje z polskich wsi za granicę, Red. M. Wieruszewska, Warszawa: IRWiR PAN.
 • Bukraba-Rylska I. (2008), Socjologia wsi polskiej, Warszawa: PWN.
 • Chałasiński J. (1938), Młode pokolenie chłopów: procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce, t. 1, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza "Pomoc Oświatowa".
 • Domański H. (2009), Stratyfikacja a system społeczny w Polsce, tekst niepublikowany.
 • Douglas M. (2004), Symbole naturalne: rozważania o kosmologii, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Drozd-Piasecka M., Wieruszewska M. (2007), Dom, gospodarstwo domowe, miejsce życia codziennego, w: Tu i tam. Migracje z polskich wsi za granicę, Red. M. Wieruszewska, Warszawa: IRWiR PAN.
 • Elias N. (1980), Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa: PIW.
 • Fedyszak-Radziejowska B. (1992), Etos pracy rolnika: modele społeczne i rzeczywistość, Warszawa: IRWiR PAN.
 • Fedyszak-Radziejowska B. (2009), Wieś i rolnicy cztery lata po akcesji - początek procesu transformacji, w: Życie po zmianie: warunki życia i satysfakcje Polaków, Red. K. Zagórski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Fottorino E. (1999), Człowiek ziemi, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Frykman J., Löfgen O. (2007), Narodziny człowieka kulturalnego: kształtowanie się klasy średniej w Szwecji XIX i XX wieku, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
 • Gałaj D. (1974), Przedmowa, w: Chłoporobotnicy o sobie: studium autobiografii, Red. Bronisław Gołębiowski, Warszawa: "Książka i Wiedza".
 • Halamska M., Lamarche H., Maurel M. (2003), Rolnictwo rodzinne w transformacji postkomunistycznej: anatomia zmiany, Warszawa: IRWiR PAN.
 • Halamska M. (2001), Wieś popegeerowska między adaptacją a marginalizacją, w: Wieś i rolnictwo na przełomie wieków, Warszawa: IRWiR PAN.
 • Hałas E. (2001), Polityka symbolizacji w ujęciu Pierre'a Bourdieu a interakcjonizm symboliczny, w: Hałas E. Symbole w interakcji, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Jacyno M. (1997), Iluzje codzienności: o teorii socjologicznej Pierre'a Bourdieu, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Jacyno M. (2007), Kultura indywidualizmu, Warszawa: PWN.
 • Jagiełło-Łysiowa E. (1969), Zawód rolnika w świadomości społecznej dwóch pokoleń wsi: studium na przykładzie wybranych społeczności lokalnych i pamiętników, Warszawa: "Książka i Wiedza".
 • Jucewicz L. (1974), Co się ma, a co się traci, w: Chłoporobotnicy o sobie: studium autobiografii, Red. Bronisław Gołębiowski, Warszawa: "Książka i Wiedza".
 • Kawalec J. (1968), Szukam domu, Warszawa: PIW.
 • Kawalec J. (1988), Tańczący jastrząb, Warszawa: PIW.
 • Kocik L. (2000), Między przyrodą, zagrodą i społeczeństwem: społeczno-kulturowe problemy ekologii wsi i rolnictwa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Król M. (2002), Determinanty bezrobocia na obszarach wiejskich, w. Problemy polskiej wsi na przełomie wieków, Red. L. Frąckiewicz i M. Król, Katowice: Wydawnictwo AE.
 • Krupa M. (1997), Pamiętnik, w: Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich: materiały konkursowe, nagrody, wyróżnienia, Red. A. Budzyński i J. Gmitruk, T. 3, Warszawa: P.H.U. Aral-Dimax.
 • Łapińska-Tyszka K. (1992), Świadomość społeczno-zawodowa rolników w połowie lat osiemdziesiątych, Warszawa: IRWiR PAN.
 • Michalska S. (2005), Aktywne wychodzenie z biedy jako element procesu demarginalizacji polskiej wsi, w: Procesy demarginalizacji polskiej wsi. Programy pomocowe, liderzy, elity, organizacje, Red. B. Fedyszak-Radziejowska, Warszawa: ISP.
 • Palska H. (1998), "Beznadziejny proletariusz" w Pamiętnikach: kilka uwag o niektórych kulturowych uwarunkowaniach nowej biedy, "Kultura i Społeczeństwo" nr 2, tom 17, s.105-119.
 • Perepeczko B. (2007), Migranci wiejscy na zagranicznych rynkach pracy, w: Tu i tam. Migracje z polskich wsi za granicę, Red. M. Wieruszewska, Warszawa: IRWiR PAN.
 • Sennett R. (2006), Korozja charakteru: osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Warszawa: "Muza".
 • Styk J. (1999), Chłopi i wieś polska w perspektywie socjologicznej i historycznej, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Szafraniec K. (2005), Społeczny potencjał młodości a procesy transformacji systemowej. Z perspektywy społecznego usytuowania młodego pokolenia wsi, w: W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi, Red. K. Gorlach, G. Foryś, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Tarkowska E. (1998), Ubóstwo w byłych PGR-ach: w poszukiwaniu dawnych źródeł nowej biedy, "Kultura i Społeczeństwo" nr 2, tom 17, s. 91-105.
 • Thomas W., Znaniecki F. (1976), Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 1, Warszawa: LSW.
 • Wieruszewska M., red. (2007), Tu i tam. Migracje z polskich wsi za granicę, Warszawa: IRWiR PAN.
 • Zadrożyńska A. (1983), Homo faber i homo ludens: etnograficzny szkic o pracy w kulturach tradycyjnej i współczesnej, Warszawa: PIW.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000167990468

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.