PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 799 | 49--69
Tytuł artykułu

Warunki przedsiębiorczości w dobie gospodarki opartej na wiedzy

Warianty tytułu
The Conditions of Entrepreneurship in the Age of the Knowledge-based Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postęp cywilizacji zawdzięczamy duchowi przedsiębiorczości. Rola przedsiębiorcy jest umieszczona centralnie w różnych fazach naszego rozwoju społecznego i gospodarczego. Obecnie mamy do czynienia ze zmianami w niemal każdej sferze życia codziennego. Zgodnie z teorią J. Schumpetera, przedsiębiorcy, którzy z wewnętrznej potrzeby i inicjatywy wprowadzają nowe produkty, nowe technologie, czy nowe sposoby organizacji pracy zyskują tym samym niezwykłą przewagę konkurencyjną, naruszając zastaną równowagę i budząc optymizm w ramach przedsiębiorstwa i na rynku, co z kolei prowadzi do jego gwałtownego rozwoju. Takie zmiany doprowadziły do zastąpienia gospodarki przemysłowej przez gospodarkę piątej fali. W niniejszym artykule przedstawiono wyzwania stojące przed przedsiębiorcami w dobie gospodarki opartej na wiedzy.
EN
The progress of civilisation depends on its achievements, and for these the entrepreneurial spirit is much needed. The role of the entrepreneur has been central in various phases of our social and economic development. Currently, we face changes in almost every sphere of daily life. According to J. Schumpeter’s theory, modern society is experiencing a fifth wave of innovation. This challenging environment is also proclaimed to be the new environment of the knowledge-based economy. In this article, the authors present the conditions of the new knowledge-based economy for entrepreneurs, discuss the challenges facing entrepreneurs, and describe the resources that are key to innovation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--69
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Andersson T., Dahlman C. J., Korea and the Knowledge-based Economy: Making the Transition, OECD i Instytut Banku Światowego 2001.
 • Balcerowicz L., Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Znak, Kraków 1995.
 • Bratnicki M., Informacyjne przesłanki przedsiębiorczości [w:] System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa 2002,.
 • Bratnicki M., Refleksje teoretyka nad przedsiębiorczością i przedsiębiorcami współczesnego biznesu, „Przegląd Organizacji” 2001, nr 5.
 • Budzyńska A. et al., Strategia lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych, UKIE, Warszawa 2004.
 • Castells M., The Rise of the Network Society, Blackwell, Oxford 1996.
 • Catch the wave, „The Economist”, 20-26.02.1999.
 • Cohen S. et al., Technologie informatyczne jako motor rozwoju handlu elektronicznego [w:] „Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach postsocjalistycznych, red. nauk. G.W. Kołodko, materiały z międzynarodowej konferencji Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji, WSPiZ w Warszawie, Warszawa 2001.
 • Crafts N., The Solow Productivity Paradox in Historical Perspective, London School of Economics, London 2000.
 • Does the „New Economy” Measure up to the Great Inventions of the Past?, materiały National Bureau of Economic Research, nr 7833, August 2000.
 • Drucker P.F., From Capitalism to Knowledge society [w:] The Knowledge Economy Woburn, ed. D. Neef, Butterworth, MA 1998.
 • Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Drucker P.F., Społeczeństwo postkapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Drucker P.F., The New Realities, Mandarin, London 1989.
 • European competitivness report 2004, Commision of European Communites, Luxemburg 2004.
 • Fulop L., A Study of Government-funded Small Business Networks in Australia, „Journal of Small Business Management” 2000, nr 38.
 • Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 • Gospodarka oparta na wiedzy - wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Warszawa 2001.
 • Górzański M., Ocena realizacji strategii lizbońskiej w świetle ostatnich badań - wnioski na przyszłość [w:] Strategia lizbońska a możliwość budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Wnioski i rekomendacje, red. E. Okoń-Horodyńska, K. Piecha, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2005.
 • Johannisson B., Personal Network in Emerging Knowledge-based Firms: Spatial and Functional Patterns, Entrepreneurship & Regional Development 1998, nr 10.
 • Jorgenson D.W., Ho M.S., Stiroh K.J., Information Technology, Education and the Sources of Economic Growth across US Industries, April 2002, www.brookings.edu, dostęp: 17.05.2009.
 • The knowledge-based economy, raport OECD, OECD/GD (96)102.
 • Krzysztofek K., Polska - społeczeństwo „trzech prędkości” [w:] Raport o rozwoju społecznym, UNDP, wrzesień 2002.
 • Kukliński A., Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku [w:] Gospodarka oparta na wiedzy - wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. idem, Warszawa 2001.
 • Kulpińska J., Rozwój społeczeństwa informacyjnego - przykład Finlandii [w:] Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość?, red. L.H. Haber, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, t. 1, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004.
 • Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Kwiatkowski S., Johanisson B., Dandridge T.C., Intellectual Entrepreneurship - Emerging Identity in a Learning Perspective, maszynopis.
 • Lechner C., Dowling M., Firm Networks: External Relationship as Sources for the Growth and Competitiveness of Entrepreneurial Firms, „Entrepreneurship & Regional Development” 2003, nr 15.
 • Lindgren M., Packendorff J., Interactive Entrepreneurship: On the Study of Innovative Social Processes. Paper for the 2nd Annual Conference of the European Academy of Management, Stockholm, May 9-11, 2002.
 • Lundvall B.Å., Gospodarka ucząca się. Pewne implikacje dla bazy wiedzy o systemie ochrony zdrowia i edukacji [w:] Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OECD, Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii Gospodarczej, Warszawa 2000.
 • Olechnicka A., Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Scholar, Warszawa 2004.
 • Piech K., „Nowa gospodarka” - nowy system gospodarczy czy etap w kierunku budowania gospodarki opartej na wiedzy? [w:] „Nowa gospodarka” a postsocjalistyczna transformacja, red. nauk. M. Piątkowski, WSPiZ, Warszawa 2003.
 • Productivity Growth and the New Economy, materiały National Bureau of Economic Research, nr 8096, January 2001.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 • Ridderstrale J., Nordstron K., Funky biznes. Taniec talentu z kapitałem, WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Rozwój potencjału naukowo-badawczego warunkiem skutecznego budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, materiały opracowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, czerwiec 2004, www.mnii.gov.pl, dostęp: 15.11.2004.
 • Saussols J.M., Tworzenie, przekazywanie i wykorzystywanie wiedzy. Przykłady [w:] Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OECD, Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii Gospodarczej, Warszawa 2000.
 • Schumpeter J., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Smith R.D., Roberson-Saunders P., Fanara Ph. Jr., Impact of the 8(a) Program on Minorty Firm Development, „Journal of Developmental Entrepreneurship” 2004, nr 9.
 • Sternberg J., Successfull Intelligence as a Basis for Entrepreneurship, „Journal of Business Venturing” 2003, nr 19.
 • Stevenson H., Jarillo L., A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management, „Strategie Management Journal” 1990, nr 11.
 • Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej -ePolska, KBN, marzec 2003.
 • Strategia lizbońska na półmetku. Oczekiwania a rzeczywistość, Raporty CASE, nr 58, Warszawa 2005.
 • Technology, Economic Growth, and the New Economy, materiały z konferencji R&D and the New Economy, Norskopping, Sweden, June 13, 2000.
 • Timmons J., New Venture Creation, Entrepreneurship in the 1990s, Irwin, Homewood, Boston 1992.
 • Toffler A., Toffler H., Cud klonowany, „Polityka”, 22.07.2000.
 • Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1986.
 • Usługi wspierające mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i samozatrudnionych - raport końcowy, Global Partners, Warszawa 2003.
 • Visco I., Nowa ekonomia - wizja czy rzeczywistość, „Deutschland, polityka, kultura, gospodarka, nauka” 2006, nr 6.
 • Wdrażanie strategii lizbońskiej. Reformy dla rozszerzonej Unii, raport Komisji na wiosenny szczyt Rady Europejskiej, Komisja Europejska, 26 marca 2004, COM (2004) 29.
 • Wojtyna A., Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć nową gospodarkę [w:] Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości?, red. idem, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 • Wronowska G., Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki [w:] Unifikacja gospodarek europejskich. Szanse i zagrożenia, red. A. Manikowski, A. Psyk, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 • Young E.C., Welsch I., Major Element in Entrepreneurial Development in Central Mexico, „Journal of Small Business Management”, October 1993.
 • Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OECD, Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii Gospodarczej 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000167994072

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.