PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 12 | 125--138
Tytuł artykułu

Sytuacja prawna konsumenta wobec bankowego tytułu egzekucyjnego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie pozycji prawnej konsumenta wobec bankowego tytułu egzekucyjnego, który jest przywilejem służącym bankom przy windykacji swoich należności od klientów (takie uprzywilejowanie banków nie jest znane w prawie europejskim). W artykule zostało przedstawione pojecie konsumenta w prawie polskim, istota bankowego tytułu egzekucyjnego oraz instrumenty prawne, z których może skorzystać konsument na wypadek dochodzenia przez bank nieuzasadnionych należności. Z przeprowadzonej analizy przepisów prawnych wynika, że sytuacja konsumenta w procesach przeciwegzekucyjnych wytaczanych przeciwko bankom jest trudna. Ponadto w artykule zostało wykazane, że istnieją w literaturze liczne wątpliwości co do dopuszczalności prowadzonej egzekucji przez banki na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of present article is to reveal the legal position of consumer in front of bank enforceable title, which is the privilege serving to banks at vindication of one's debts from clients (such bank's privilege isn't known in European law). In article has been presented the notion of consumer in law, the essence of bank enforceable title and legal instruments, from which consumer may exercise in case of claiming unjustified debts by bank. From conducted analysis of legal regulations emerges that situation of consumer in adverse proceedings ' instituted against banks is difficult. Moreover in article has been demonstrated that are existing in literature numerous doubts concerning admissibility of conducted execution by banks on the basis of bank enforceable title. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
125--138
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Bibliografia
 • Bodio J., Dcmcndecki T., Jakubecki A., Marcewicz O., Telenga P., Wójcik M. R, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Oficyna 2008, wydanie III, System Informacji Prawnej LEX, edycja czerwiec 2009.
 • Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Gnela B., Pojęcie konsumenta w prawie wspólnotowym i prawie polskim, [w:] Gnela B. (red.), Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 • Granat M., Staranowicz T., Konstytucyjność instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego, [w:] Orzeszyna K., Sitarz M., Dębiński A. (red.), Ecclesia et Status. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, KUL, Lublin 2004.
 • Janiak A., Konsument wobec przywilejów egzekucyjnych banków, Dodatek do "Monitora Prawniczego" 2008, nr 23.
 • Janiak A., Przywileje bankowe w polskim prawie, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003.
 • Kańska K., Pojęcie konsumenta w Kodeksie cywilnym na tle tendencji europejskich, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2004, nr 1.
 • Korzan K., Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych, PWN, Warszawa 1986.
 • Rychter A., Możliwe konsekwencje wystawionego przez bank wadliwego bankowego tytułu egzekucyjnego, "Prawo Bankowe" 2007, nr 7-8.
 • Szczęsny J., Jeszcze o bankowych tytułach egzekucyjnych, "Prawo Bankowe" 2006, nr 9.
 • Świeboda Z., Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część druga. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001.
 • Wengerek E., Postępowanie i egzekucyjne. Komentarz, Zrzeszenie Prawników Polskich, Warszawa 1972.
 • Wołpiuk W. J., Ochrona praw konsumenta. Konstytucyjne zadanie czy obowiązek Państwa?, [w:] Prawo - Społeczeństwo - Jednostka. Księga jubileuszowa prof. Leszka Kubickiego, DW ABC, Warszawa 2003.
 • Wyrwiński M., Komentarz do ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, System Informacji Prawnej LEX, edycja czerwiec 2009.
 • Akty prawne
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. 1964 nr 43, poz. 296 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, t. jedn. Dz.U. 2002 nr 72, poz. 665 ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1081 ze zm.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, t. jedn. Dz. U. 2007 nr 15, poz. 1095 ze zm.
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. 2007 nr 50, poz. 331 ze zm.
 • Orzecznictwo
 • Wyrok SN z dnia 26 lipca 1972 roku, III CRN 157/72, OSNC 1973, nr 4, poz. 69.
 • Uchwała SN z dnia 5 maja 1988 roku, III CZP 29/88, OSNC 1989, nr 10, poz. 151.
 • Wyrok SN z dnia 17 listopada 1988 roku, I CR 255/88, niepublikowany. Uchwała SN z dnia 14 października 1993 roku, III CZP 141/93, OSNC 1994, poz. 102.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 maja 1995 roku ( K 12/93, OTK Nr 1/1995, poz. 140).
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2005 roku (P 10/04, OTK-A Nr 1/2005, poz. 7).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168021212

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.