PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 805 | 85--101
Tytuł artykułu

Pomoc publiczna w Polsce w świetle reguł polityki konkurencji Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Public Assistance in Poland in Light of European Union Competition Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomoc publiczna jest ważnym, choć kontrowersyjnym instrumentem polityki gospodarczej kraju. Z jednej strony, obniżenie kosztów produkcji i tym samym oddziaływanie na eksport i import stanowi wsparcie dla podmioty, które korzystają z pomocy publicznej, a z drugiej zniekształca zasady wolnorynkowej konkurencji. Pomoc publiczna odgrywa szczególną rolę w krajach przechodzących transformację gospodarczą, gdzie interwencjonizm państwa był powszechnie stosowany w przeszłości, a obecnie przechodzących od gospodarki centralnej do rynkowej. Pomoc publiczna zmniejsza koszty liberalizacji gospodarczej, a także skutki niedoskonałości mechanizmów rynkowych, ale również narusza zasady konkurencji, którego istotą jest zapewnienie równych warunków dla producentów. Unormowanie problematyki pomocy publicznej stało się konieczne dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej i dlatego podjęto prace w tym zakresie. W artykule omówiono istotę pomocy publicznej, procedury notyfikacji pomocy oraz zasady udzielania pomocy publicznej w Polsce, a także w innych krajach UE.
EN
Public assistance is an important, albeit controversial instrument of a country’s economic policy. On the one hand, lowering production costs and thus impacting on export and import helps those entities that take advantage of public assistance; on the other, by distorting the principles of free market competition, public assistance may harm those entities that do not enjoy such support. Public assistance plays a particular role in countries undergoing economic transformation where state interventionism was widely used in the past and which are currently making the transition from a centrally-planned to a market economy. Public assistance reduces the costs of economic liberalisation and the consequences of imperfect market mechanisms, but it also violates the rules of competition, the essence of which is to provide equal conditions for producers. In general, the European Union’s competition policy has introduced a ban on public assistance, although there are exceptions consisting in the automatic or conditional exclusion of certain types of public assistance. Regulating the issue of public assistance was a precondition of Poland’s entry into the European Union and, consequently, work in this regard was commenced after the signing of the Association Agreement. The conducted research shows that following Poland’s accession to the European Union there have been changes in the scale and forms of public assistance provided by Poland, taking into account the competition rules binding in the EU. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
85--101
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Cini M., McGowan L., Competition Policy in the European Union, Macmillan, London 1998.
 • Comission regulations (EC) No 794/2004 of 21.04.2004 implementing Council Regulation (EC) No 659/1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty, Dz.Urz. 2004, L 140.
 • Competition Rules Applicable to State Aid, http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/ sl2002.htm.
 • Dz.U. nr 60, poz. 704 z późn. zm.
 • Dz.U. nr 123, poz. 1291.
 • Dz.U. nr 141, poz. 1177.
 • Dz.U. nr 191, poz. 1960.
 • Komentarz do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między RP z jednej strony a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z drugiej strony dnia 16.12.1991, Urząd Rady Ministrów, Biuro ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej, Warszawa 1994.
 • Korbutowicz T., Polityka konkurencji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Misiąg F., Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość, PWE, Warszawa 2005.
 • New Report on Competition Policy 2004, vol. 1, europa.eu.int/comm/competition/annual_ reports/.
 • Pełka P., Stasiak M., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2002.
 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorców, http://www.szczecin.pl/inwestor/informacje/pomoc. htm.
 • Przyborowska-Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E., Dokumenty europejskie, t. 1, Wydawnictwo Morpol, Lublin 1996.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2001 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Warszawa, październik 2002.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2004 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Warszawa, listopad 2005.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego WE do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa, Dz.Urz. 1998, L 142.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej, Dz.Urz. 2001, L 10.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis, Dz.Urz. 2001, L 10.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.Urz. 2001, L 10.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia, Dz.Urz. 2002, L 337.
 • State Aid Scorebard. Spring 2005 Update, Brussels, 20.04.2004, DG Competition, COM (2005)147 final, http://www.europa.eu.int/comm/competition/ state_aid/score-board/2005/spring_en.pdf.
 • Wspólnotowe wytyczne w sprawie pomocy publicznej w transporcie morskim, Dz.Urz. 1997, C 205.
 • Zastosowanie art. 87 i 88 TWE oraz art. 61 porozumienia EOG do pomocy w sektorze lotniczym, Dz.Urz. 1994, C 350.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168024596

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.