PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 11 | 178--187
Tytuł artykułu

Obowiązek pracodawcy udzielenia pracownikowi odpoczynku jako element zarządzania czasem pracy

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia aktualny stan prawny oraz zróżnicowane interpretacje pojawiające się przy stosowaniu przepisów prawnych oraz orzecznictwa w zakresie dobowego i tygodniowego okresu odpoczynku. Autorki na podstawie analizy zgromadzonej literatury, aktów normatywnych oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwości wskazują rozbieżności interpretacji przepisów prawnych w tym zakresie. Problemy wskazane w artykule np. kwestia dyżuru pełnionego przez pracownika czy przejazd po godzinach typowej podróży służbowej lub niektóre formy szkoleń mają ogromne znaczenie praktyczne, a prawidłowa interpretacja przepisów w tym zakresie powinna chronić pracownika przed uszczupleniem limitu gwarantowanego mu czasu dobowego czy tygodniowego okresu odpoczynku. W artykule wskazano, iż z przepisów dotyczących wymogu udzielania pracownikowi przez pracodawcę dobowego i tygodniowego okresu odpoczynku wynikają wyjątki o charakterze podmiotowym (dotyczą pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy) i przedmiotowym (w razie wystąpienia konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska, a także w przypadku konieczności usunięcia awarii). (abstrakt oryginalny)
EN
The article represents the present legal status and diverse interpretations occurring when applying legal regulations and jurisprudence regarding the twenty-four hour and weekly time of repose. The authoresses, based on the analysis of the accumulated literature, normative acts, and jurisprudence of the Supreme Court and the European Court of Justice, indicate diversity in the interpretation of the legal regulations in that scope. The problems indicated in the article, for example the issue of an employee being on duty or of the business travel after business hours or of some forms of professional training, are of huge practical importance. Correct interpretation of regulations in that field should protect an employee against the decrease of the guaranteed limit of their twenty-four-hour or weekly time of repose. The article indicates that from the regulations concerning the requirement of the employer giving the employee the twenty-four-hour and weekly time of repose result exceptions of the subjective character (concerning employees who administer on behalf of the employer) and the objective character (in case of necessity of conducting salvage action in order to protect life or human health, protect property or the environment, and also in case of the necessity to remove the state of emergency). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
178--187
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy, Dz. U. L 299 z 18.11.2003.
 • Dyrektywa 2000/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 2000 r. zmieniająca Dyrektywę Rady 93/104/WE dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy, w celu objęcia sektorów i działalności wyłączeniem z tej Dyrektywy, Dz. U. 195 z 1.08.2000 r.
 • Dyrektywa Rady 93/104/WE z 23 listopada 1993 roku dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy, Dz. U. L 307 z 13.12.1993 r.
 • Florek L. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. IV, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.
 • Gersdorf M., Rączka K., Skoczyński J., Kodeks pracy. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Jackowiak U., Piankowski M., Szeliga M, Uziak W., Wypych-Żywicka A., Zieleniecki M., Kodeks pracy z komentarzem, Fundacja Gospodarcza 2004 (wyd. IV).
 • Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Maszulski W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. IV, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2004.
 • Romer M.T., Prawo pracy. Komentarz, wyd. II, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Wagner B. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2004
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t. jedn. Dz. U. 1998, nr 21, póz. 94 ze zm.
 • Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. 2003, nr 213, póz. 2081.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168029841

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.