PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 14 | 5--29
Tytuł artykułu

Sposoby rewitalizacji polskich uzdrowisk - ustawa o gminach uzdrowiskowych i inne formy aktywizacji społeczno-gospodarczej

Warianty tytułu
The Means of Revitalization Polish Health Spas - the Statute of Health Spas and Other Means of Economic Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polskie uzdrowiska stoją u progu zmian, głównie dotyczących procesu prywatyzacji oraz zmian w systemie zarządzania bazą uzdrowiskową w celu dostosowania ich do standardów zachodnioeuropejskich. W pracy omówiono projekt nowej ustawy o gminach uzdrowiskowych. Podkreślono, że skuteczne działania ukierunkowane na rewitalizację polskich uzdrowisk zależne są od: stanu prac nad nowa wersją ustawy o gminach uzdrowiskowych, procesów prywatyzacyjnych a także od potrzeby świadomości roli uzdrowisk w gospodarce wśród władz centralnych,samorządowych i ich właścicieli.
EN
Polish health spa are that category of communes whose development do not depend on the inhabitants' activities but on central solutions. The lack of comprehensive solutions that would control legal and financial basics of functioning and development of health spa, causes the spa to be subject to one-sided economic development and one-sector employment. The spa must fulfil the tasks, unknown to other communes, connected with maintenance and development of infrastructure of health resorts and their neighbouring areas. The lack for finances to the development of health spa, many tax exemptions and tax relief often cause the communes to allocate their own inhabitants' means to the maintenance of health spa; means intended for the realization of their own statutory tasks. The lack of law about health resorts causes increase financial problems of this category of spa, rising unemployment and degradation of health resort infrastructure. Thus statutory of the rules of health resort functioning is necessary so as they could develop and effectively compete with European health spa not only in price but also the standard of surgical and therapeutic base and the whole infrastructure in the vicinity of spa.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--29
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Biuletyn Kancelarii Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 1993, nr 1(6).
 • Chojnarski M., Rozwój gminy uzdrowiskowej pod kątem ekologicznej modernizacji gospodarki. Na podstawie badań własnych w Bad Wurzch w Badenii-Witembergii, [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, 1997, nr 13, s. 37- 47.
 • Daszkowska M., Marketingowe uwarunkowania rozwoju uzdrowisk w Polsce, [w:] Materiały pokonferencyjne z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Turystyka Uzdrowiskowa stan i perspektywy, Jastrzębia Góra 3-5. 09. 1999, s. 79-90.
 • Gaworecki W. W., Kurorty w strukturze miejscowości turystycznych (wybrane zagadnienia), [w:] Materiały pokonferencyjne z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Turystyka Uzdrowiskowa stan i perspektywy, Jastrzębia Góra 3-5. 09. 1999, s. 62-71.
 • Gilowska Z., Niedobory finansowe gmin uzdrowiskowych nierekompensowane w dotychczasowym systemie dochodów gmin w latach 1991-2000, Lublin 1996 r.
 • Golba J., Ekonomiczne podstawy funkcjonowania gmin uzdrowiskowych, [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 1993, nr 1, s. 33-39.
 • Golba J., Przyszłość Uzdrowiska Krynica w aspekcie zmian polityczno-gospodarczych kraju, Krynica 2000 r.
 • Golba J., Analiza aktualnej sytuacji prawnej uzdrowisk polskich, [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Gmin uzdrowiskowych RP, 2001, nr 3, s. 23-31.
 • Golba J., Uwarunkowania prawne i finansowe uzdrowisk polskich, [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Gmin uzdrowiskowych RP, 2001, nr 1-2, s. 56-64.
 • Golba J., Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin uzdrowiskowych jako podstawa zahamowania wzrostu bezrobocia, a w konsekwencji docelowego generowania miejsc pracy, Krynica 2002 r.
 • Hlebowicz J., Promocja Turystyki zdrowotnej w Polsce - zadanie dla gmin uzdrowiskowych, [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 1999, nr 2, s. 30-32.
 • Hlebowicz J., Niejasna przyszłość uzdrowisk europejskich, [w:] Biuletyn Sto-warzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 1999, nr 2, s. 39-43.
 • Iwański P., Kontrowersje wokół sposobu funkcjonowania gmin uzdrowiskowych, [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 1993, nr 1, s. 28-33.
 • Jagusiewicz A., Lecznictwo i turystyka w uzdrowiskach polskich, [w:] Materiały pokonferencyjne z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Turystyka Uzdrowiskowa stan i perspektywy, Jastrzębia Góra 3-5.09.1999, s. 205-218.
 • Jakowska A., Powracająca ustawa, Wspólnota Samorządowa, 1999, nr 9.
 • Kirschner Ch., Mimo kryzysu gospodarczego uzdrowiska kroczą drogą postępu, [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 1999, nr 1, s. 23-32.
 • Madeyski A., Problemy lecznictwa i turystyki w uzdrowiskach polskich, Problemy Turystyki, Warszawa 1997, nr 1-4.
 • Madeyski A., Szanse polskich uzdrowisk w warunkach gospodarki rynkowej, [w:] Materiały pokonferencyjne z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Turystyka Uzdrowiskowa stan i perspektywy, Jastrzębia Góra 3-5. 09. 1999, s. 52-56.
 • Paszucha M., Wysoczański R., Uzdrowiska w polityce rozwoju gospodarki turystycznej, [w:] Balneologia Polska, 1994, Tom XXXVI, Zeszyt 2.
 • Projekt ustawy o uzdrowiskach, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych, Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 1997, nr 1, s. 4-64.
 • Projekt ustawy o uzdrowiskach, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych, Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 1998, nr 2, s. 20-28.
 • Projekt ustawy o uzdrowiskach, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych, Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 2001, nr 1-2, s. 2-44.
 • Przegląd sytuacji w Europie, kierunek działań podejmowanych w Niemczech (tłumaczenie z "Heilbad und Kurort" nr 2/1998), Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 1998, nr 2, s. 84-85.
 • Regulamin Taksy Kuracyjnej - przyjętej w 1986 r. przez Zgromadzenie Gmin Badenii-Witembergii, Czasopismo Komunalne Zgromadzenia Gmin Badenii-Wirtembergii nr 20/86.
 • Reinhard P., Model funkcjonowania i finansowania uzdrowisk europejskich, [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP,2001, nr 3, s. 31-38.
 • Sagstetter N., Uzdrowiska polskie a standardy europejskie, [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 1997, nr 1, s. 26-30.
 • Sikora J., Uzdrowiska polskie i turystyka uzdrowiskowa w gospodarce rynkowej, [w:] Materiały pokonferencyjne z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Turystyka Uzdrowiskowa stan i perspektywy, Jastrzębia Góra 3-5. 09. 1999 r. , s. 73-78.
 • Standardy jakościowe i definicje klasyfikacji kurortów, miejscowości wypoczynko- wych i źródeł leczniczych, Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej.
 • Standfeld F. , Europische Kurorte - Fakten und Perspektiven, Limburgerhof, 1993 r.
 • Tezy do ustawy o uzdrowiskach, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych, Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 2002, nr 1, s. 21-24.
 • Wołowiec T., Problemy Gmin Uzdrowiskowych, [w:] Wspólnota Samorządowa, 1999, s. 16.
 • Wołowiec T., Finansowo-prawne ograniczenia funkcjonowania i rozwoju polskich uzdrowisk, Referat na I Międzynarodową Konferencję Naukową - Turystyka Czynnikiem Integracji Międzynarodowej, Rzeszów 16-18 listopad 2001 r.
 • Wołowiec T., Kontrowersje podatkowe - podatek od nieruchomości: sanatoria i inne zakłady opieki zdrowotnej - działalność gospodarcza czy pozostała?, [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 2002, nr 1, s. 45-53.
 • Wołowiec T., Podatki 2001 - wpływ podatku od nieruchomości na funkcjonowanie Zakładów Opieki Zdrowotnej, [w:] Antidotum miesięcznik stowarzyszenia menedżerów opieki zdrowotnej, 2001, nr 1, s. 42-48.
 • Wołowiec T., Problemy finansowo-prawne funkcjonowania polskich uzdrowisk , [w:] Antidotum miesięcznik stowarzyszenia menedżerów opieki zdrowotnej, 2001, nr 11, s. 26-37.
 • Wołowiec T., Proces prywatyzacji i komercjalizacji uzdrowiskowych zakładów opieki zdrowotnej, [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 2001, nr 3, s. 61-67.
 • Wołowiec T., Sposoby aktywizacji gospodarczej polskich uzdrowisk, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 2001, nr 1, s. 191-194.
 • Wołowiec T., Taksa kuracyjna źródłem dochodów własnych gmin uzdrowiskowych (rozwiązania niemiecki i austriackie), [w:] Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 2001, nr 1, s. 63-66.
 • Wołowiec T., Zakłady opieki zdrowotnej a stawki podatku od nieruchomości (nowa interpretacja), [w:] Antidotum miesięcznik stowarzyszenia menedżerów opieki zdrowotnej, 2001, nr 9, s. 56-63.
 • Wołowiec T., Kontrowersje podatkowe: Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - rozbieżności interpretacyjne, [w:] Przegląd Podatkowy, 2002, nr 7, s. 44-48.
 • Wołowiec T., Ustawa o gminach uzdrowiskowych szansa rozwoju sanatoriów i innych uzdrowiskowych zakładów opieki zdrowotnej, [w:] Antidotum miesięcznik stowarzyszenia menedżerów opieki zdrowotnej, 2002, nr 5, s. 45-52.
 • Wzór Regulaminu Taksy Kuracyjnej, przyjętej w 1996 r. przez Zgromadzenie Gmin Badenii-Witembergii, Biuletyn Stowarzyszenia Gmin uzdrowiskowych RP, 1997, nr 1, s. 65-75.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168030722

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.