PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 13 | nr 55 Aspekty informatyzacji organizacji | 122--139
Tytuł artykułu

Wirtualizacja i technologia wirtualna jako szansa zaistnienia krajów Europy Środkowej i Wschodniej na globalnym rynku

Warianty tytułu
The Role of Visualization and Virtual Technology as a Chance of CEE-Countries Coming into Being on the Global Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono hipotezy, że strategia wirtualizacji i zastosowań technologii wirtualnej dały nowe i doskonalsze narzędzia wspomagające transformację przedsiębiorstw Europy Środkowej i Wschodniej w międzynarodowe, w pełni konkurencyjne przedsiębiorstwa funkcjonujące na globalnym rynku. Dzięki wirtualizacji rozpatrywanej jako proces transformacji przedsiębiorstwa (szczególnie małe i średnie) mogą przyjąć taką strategię rozwoju, która spowoduje, że staną się konkurencyjne w warunkach globalizacji. Wirtualizacja pozwala pojedynczym przedsiębiorstwom na wchodzenie w strategiczne alianse kooperacyjne z innymi podobnymi przedsiębiorstwami. W prezentowanym opracowaniu skoncentrowano się na teoretycznych i praktycznych problemach zastosowań strategii ICT jako nowego trendu w biznesowej kooperacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents hypothesis that virtual technology and virtual organizations lead to new and more effective tools that support the CEE enterprises transformation into international enterprises functioning on the global market. ITC applications have also a major share in the transformation of industrial society into informational society based on knowledge management, which contributes to the elimination of differences between CEE and EU enterprises. Enterprises can take up a development strategy, which will make them competitive on the global market, due to virtualization seen as a transformation process. Virtualization allows enterprises to start strategic alliances with similar enterprises. The presented paper focuses on theoretical and practical issues of ITC implementation as a new business cooperation. A real example of a successful company, which implemented ITC solutions and management tools, is presented. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Andriessen J.H.E., Verburg R.M., A Model for the analysis of virtual teams, [w:] Virtual and Collaborative Teams: Process, Technologies and Practice, eds. S.H. Godar, S.P. Ferris, Idea Group Publishing, Hershey, PA, 2004.
 • Axelsson K., Analysing business interaction in a virtual organisation - using business action theory to study complex inter-organisational contexts, "Journal of Electronic Commerce in Organizations" 2003, vol. l,no. 3.
 • Bosom A. i in., Excellence in virtual education: the tutor online approach, "Journal of Cases on Information Technology" 2007, vol. 9, issue 2.
 • Burdea G.C., Virtual Reality Technology, J. Wiley & Sons, New Jersey 2003.
 • Communities in Cyberspace, eds. M. Smith, P. Kollock, Routledge, London, New York 2001.
 • Connolly P.E., Virtual Reality & Immersive Technology in Education, "International Journal of Information and Communication Technology Education" 2005, vol. 1, no. 1.
 • Eudoxa at the Atlas International-2006/2007, www.eudoxa.se.
 • Ferris P.S., Minielli M.C.,Technology and virtual teams, [w:] Virtual and Collaborative Teams: Process, Technologies and Practice, eds. S.H. Godar, S.P. Ferris, Idea Group Publishing, Hershey, PA, 2004.
 • Gupta S., Kim H.W., Developing the commitment to virtual community: the balanced effects of cognition and affect, "Information Resources Management Journal" 2007, vol. 20, issue 1.
 • Hallberg B., Sieci komputerowe, Edition, Warszawa 2000.
 • Heim L., Virtuality realism, Oxford University Press, New York 1999.
 • Kisielnicki J., Virtual organization as a chance for enterprise development, [w:] Managing Information Technology in a Global Economy, ed. M. Khosrowpour, Idea Group Publishing, Hershey London 2001.
 • Kisielnicki J., Szyjewski Z., Nowa ekonomia -jako platforma współdziałania Wschód - Zachód, [w:] Międzynarodowa współpraca krajów Europy Środkowowschodniej w warunkach globalizacji, red. M. Zajchowska-Lipiec, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2002.
 • Kisielnicki J., "Nowa gospodarka" i nowa infrastruktura informacyjna funkcjonowania światowego rynku, [w:] "Nowa gospodarka" i stare problemy, red. G. Kołodko, M. Piątkowski, WSPiZ, Warszawa 2002.
 • Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 2005.
 • Kisielnicki J., Technologie wirtualne jako narzędzie pozwalające na rozszerzanie możliwości zastosowania metod i technik współczesnego zarządzania, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 244. Zarządzanie i Marketing z. 10, 2007, http://www.prz.rzeszow.pl/pl/zn/files/2007/ZN-244. pdf.
 • Lin A., Patterson D., An Investigation into the Barriers to Introducing Virtual Enterprise Network, [w:] W.Y.C. Wang, M.S.H. Heng, P.Y.K. Chau, Supply Chain Management: Issues in the New Era of Collaboration and Competition, Idea Group Publishing, Hershey, PA, 2007.
 • Medina-Garrido J.A., Bruque-Camara S., Ruiz-Navarro J., Empirical Evidence on How Information Technology Encourages the Creation of Strategic Networks, [w:] Inter-Organizational Information Systems in the Internet Age, ed. S.B. Eom, Idea Group Publishing, Hershey, PA, 2005.
 • Mirchandani D.A., Motwani J., An experimental analysis of the effectiveness and efficiency of teams with partial problem domain knowledge, [w:] Knowledge and Information Technology Management: Human and Social Perspectives, eds. A. Gunasekaran, O. Khalil, S.M. Rahman, Idea Group Publishing, Hershey, PA, 2003.
 • Modern Organizations in Virtual Communities, red. J. Kisielnicki, IRM Press, Hershey - London 2002.
 • O'Donnell J.B., Glassberg B.C., Classifying B2B inter-organizational information systems, [w:] Inter-Organizational Information Systems in the Internet Age, ed. S.B. Eom, Idea Group Publishing, Hershey, PA, 2005.
 • Peirce C.S., Wybór pism semiotycznych. Znak -język - rzeczywistość, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa 1997.
 • Przedsiębiorstwo wirtualne, red. W. Grudzewski, I. Hejduk, Difin, Warszawa 2002.
 • Rheingold H., Virtual Reality: The Revolutionary Technology of Computer-Generated Artificial Worlds and How It Promises to Transform Society, Rockefeller Center, New York 1991.
 • Sarker S., Valacich J.S., Sarker S., Virtual team trust: instrument development and validation in an IS educational environment, "Information Resources Management Journal" 2003, vol. 16, no. 2.
 • Staples D.S., Cameron A.F., Creating Positive Attitudes in Virtual Team Members, [w:] Virtual and Collaborative Teams: Process, Technologies and Practice, eds. S.H. Godar, S.P. Ferris, Idea Group Publishing, Hershey, PA, 2004.
 • Virtual Society? Technology, Cyberbole, Reality, ed. S. Woolgar, Oxford University Press, New York 2003.
 • Virtual Technology, Concepts, Methodologies, Tools and Applications, ed. J. Kisielnicki, IGI - Globar, Hershey - London 2008.
 • Xiang P., Shi P., Qin W., A practical software architecture for virtual universities, "International Journal of Distance Education Technologies" 2006 , vol. 4, issue 1.
 • Zacher L.W., Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy, C.H.Beck Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168041788

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.