PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 810 | 19--37
Tytuł artykułu

Analiza i pomiar kapitału intelektualnego organizacji w kontekście tworzenia wartości dla jej interesariuszy

Warianty tytułu
Analysis and Measurement of an Organisation's Intellectual Capital and the Creation of Value for its Stakeholders
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw zachodzące na początku XXI wieku i pojawienie się nowego paradygmatu zarządzania organizacją stawiają pod znakiem zapytania zasadność stosowania dotychczasowych sposobów pomiaru efektywności, które oparte są głównie na wskaźnikach finansowych, przy jednoczesnym pominięciu intelektualnej podstawy sukcesu wielu firm. Istnieje potrzeba zrównoważenia interesów wszystkich zainteresowanych stron: akcjonariuszy, klientów, pracowników, dostawców, wierzycieli i społeczności lokalnej. Konsekwencją tych zmian jest wzrost wymagań zarówno w odniesieniu do stosowanego instrumentarium analizy i pomiaru efektywności organizacji (konieczność uwzględnienia materialnych i niematerialnych źródeł korzyści tworzonych dla różnych interesariuszy) oraz w odniesieniu do udostępnionych wyników tych działań (różne oczekiwania co do formy, zakresu, rzetelności, szczegółowości informacji oraz częstotliwość ich udostępniania).
EN
Changes in the business environment in the early twenty-first century and the emerging new paradigm of organisations’ management call into question the appropriateness of using existing methods to measure effectiveness that are based principally on financial indicators whilst omitting the intellectual basis of many firms' success. At the same time, it is increasingly emphasised that there is a need to balance the interests of all stakeholders: shareholders, clients, staff, suppliers, creditors and the local community, and to pursue a financial strategy as a necessary condition for long-term growth in the company’s value. Consequently, changes are taking place in expectations - both in regard to the instruments used to analyse and measure the effectiveness of organisations (the need to take into account the tangible and intangible sources of benefits created for various stakeholders) and in regard to the results of those activities that are made available (diverse expectations concerning the form, scope, reliability and specificity of information and the frequency with which it is made available). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bednarski L. i in. [1996], Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Brooking A. [1996], Intellectual Capital: Core Asset for Third Millennium Enterprise, International Thompson Business Press, London.
 • Jarugowa A., Fijałkowska J. [2002], Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. [2001], Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa.
 • Lev B. [2001], Intangibles, Management, Measurement and Reporting, Brooking Institution Press, Washington.
 • Kannan G., Aulbur W.G. [2004], Intellectual Capital, Measurement Effectiveness, „Journal of Intellectual Capital”, nr 3.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. [2002], Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin, Warszawa.
 • Pike S., Roos G. [2000], Intellectual Capital Measurement - Holistic Value Approach (HVA), „Works Institute Journal”, vol. 42, październik-listopad.
 • Pike S., Rylander A., Roos G. [2002], Intellectual Capital - Management and Disclosure [w:] The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge, red. N. Bontis, Ch.W. Choo, Oxford University Press.
 • Rogowski W. [2006a], Kapitał intelektualny jako generator nowych czynników konkurencyjności [w:] Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, red. M. Grabski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Rogowski W. [2006b], Raportowanie o kapitale intelektualnym interesariuszom zewnętrznym [w:] Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, red. M. Grabski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Roos J. i in. [1997], Intellectual Capital: Navigating in the New Business Landscape, Macmillan Press Ltd., London.
 • Sarle W.S. [1995], Disseminations of the International Statistical Applications Institute, 4th edition, ACG Press, Wichita.
 • Słownik współczesnego języka polskiego [2001], Reader’s Digest Przegląd, Warszawa.
 • Sokołowska A. [2005], Wiedza jako podstawa zarządzania kapitałem intelektualnym [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, PWN, Warszawa.
 • Stewart T.A. [1997], Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations, Doubleday/Currency, New York.
 • Sveiby K.E. [2001], Methods for Measuring Intangible Assets, styczeń, aktualizowane w kwietniu 2001, maju i październiku 2002, http://www.sveiby.com/.
 • Wawrzyniak B. [2002], Budowanie przedsiębiorstwa opartego na wiedzy [w:] Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, red. A. Ludwiczyński, materiały konferencyjne, Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, Warszawa.
 • Wycena i zarządzanie wartością firmy [2004], red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168054876

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.