PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 231 Przyszłość demograficzna Polski | 9--30
Tytuł artykułu

Polityka rodzinna : doświadczenia europejskie

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę zdefiniowania polityki rodzinnej w aspekcie społeczno-gospodarczym w stosunku do celów i zadań polityki społecznej. Zostały omówione zasady, funkcje, osoby, narzędzia i koszty polityki rodzinnej w oparciu o współczesne doświadczenia w krajach europejskich. Przedstawiono projekcje polityki rodzinnej, jak również społeczne opinie na temat rozwiązań stosowanych obecnie w krajach europejskich. W ostatniej części pracy, zaprezentowano model polityki rodzinnej w ścisłym znaczeniu.
EN
In the paper, an attempt to define the family policy in its socio-economic aspect in relation to the aims and tasks of the social policy, in the wider context - of the public policy, has been presented. Rules, functions, subjects, instruments and costs of the family policy on the basis of contemporary experiences in the European countries have been discussed. The projections of the family policy, as well as social opinions about solutions currently used in the European countries have been also described. In the last part of the paper, a set of elements of the family policy model in its strict meaning and the scope of its evaluation have been presented. (short original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Adamski F., 2002, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wyd. UJ, Kraków, 166 s.
 • Avramov D., Cliquet R., 2008, The Need to Adapt and Reform Social Policy: Setting the Stage for Effective Population-friendly Policies, [w:] Ch. Höhn, D. Avramov, I. Kotowska (red.), People, Population Change and Policies, Lessons from the Population Policy Acceptance Study, Vol. 2, Demographic Knowledge - Gender -Ageing, Springer, 267-286.
 • Balcerzak-Paradowska В., 2003, Polityka rodzinna w perspektywie integracji europejskiej, [w:] B. Balcerzak-Paradowska (red.), Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, IPiPS, Warszawa, 323-336.
 • Balicki J., Frątczak E., Nam Ch.B., 2007, Przemiany ludnościowe. Fakty-interpretacje -opinie. Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa, UKSW, Warszawa, 489 s.
 • Becker G.S, 1981, A Treatise on the family, Harvard University Press, Cambridge -Massachusetts - London, 288 s.
 • Chesnais J-C, 2006, Population Policy in France, 1896 - 2003, [w:] G. Caselli, J. Vallin., G. Wunsch (red.), Demography. Analysis and synthesis. A Treatise in population studies, Vol. 4, Elsevier, London - New York - Tokyo, 435-455.
 • De Santos G., 2006, Pronatalist Policy in Industrialized Nations, [w:] G. Caselli, J. Vallin, G. Wunsch (red.), Demography. Analysis and synthesis. A Treatise in population studies, Vol. 4, Elsevier, London - New York - Tokyo, 137-146.
 • Dyczewski L., 1994, Rodzina, społeczeństwo, państwo, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 207 s.
 • Dylus A., 2001, Globalny rynek i jego granice, Centrum im. Adama Smitha, UKSW, Warszawa, 324 s.
 • Esveldt L, Fokkema T., Miettinen A., 2008, Anticipated Impact of Family Policies on Fertility Behaviour Among the Childless and Among One-Child Parents, [w:] Ch. Höhn, D. Avramov, I. Kotowska (red.), People, Population Change and Policies, Lessons from the Population Policy Acceptance Study, Vol. 1 : Family Change, Springer, 369-390.
 • Fux В., 2008, Pathways of Welfare and Population-related Policies, Towards a Multidimensional Typology of Welfare State Regimes in Eastern and Western Europe, [w:] Ch. Höhn, D. Avramov., I. Kotowska (red.), People, Population Change and Policies, Lessons from the Population Policy Acceptance Study, Vol. 1: Family Change, Springer, 59-92.
 • Gauthier A.H., 1966, The State and the Family. A comparative Analysis of Family Policies in the Industrialized Countries, Clarendon Press, Oxford.
 • Gisserot H., Tichoux C, Tricot C, De Legge D., 1996, Raport Komitetu Pilotującego Konferencji "O globalną politykę rodzinną", Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny, Warszawa (maszynopis tłumaczenia), 83 s.
 • Golinowska S., 1994, Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa, 226 s.
 • Höhn Ch., 2005, Aim and structure of the DIALOG Project, Studia Demograficzne, nr 2/148, PAN, KND, Warszawa, 5-10.
 • Höhn Ch., Avramov D., Kotowska I., (red.), 2008, People, Population Change and Policies, Lessons from the Population Policy Acceptance Study, Vol. 1, 2, Springer, 443 s. і 347 s.
 • Jan Paweł II, 2000, Familiaris consortio, TUM, Wrocław, 191 s.
 • Juros H., 2001, Etyczne aspekty polityki demograficznej, [w:] Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku, I Kongres Demograficzny w Polsce, T.I., Warszawa, 97-116.
 • Kontula O., Söderling L, 2008, Demographic Change and Family Policy Regimes, [w:] Ch. Höhn, D. Avramov, I. Kotowska (red.), People, Population Change and Policies, Lessons from the Population Policy Acceptance Study, Vol. 2: Demographic Knowledge - Gender - Ageing, Springer, 3-20.
 • Kurzynowski A., 1995, Polityka rodzinna - stan i potrzeby, [w:] J. Auleytner (red.), Polityka społeczna. Stan i perspektywy, Warszawa 1995, 91-101.
 • Majka J., 1993, Etyka społeczna i polityczna. Chrześcijańska Myśl Społeczna, T. 4., Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa, 336 s.
 • Majkowski W. (red.), 2003, Rodzina polska u progu Trzeciego Tysiąclecia, Wydawnictwo UKSW, Warszawa, 240 s.
 • Miettinen A., Esveldt L, Fokkema T., 2008, Family Policies: Financial or Institutional Measures? Preferences of Childless Persons and One-Child Parents, [w:] Ch. Höhn, D. Avramov, I. Kotowska (red.), People, Population Change and Policies, Lessons from the Population Policy Acceptance Study, Vol. 1: Family Change, Springer, 347-368.
 • Okólski M., 2004, Demografia zmiany społecznej, Wyd. "Scholar", Warszawa, 312 s.
 • Palomba, Pierro Dell'Anno, 2008, 2030: Another Europe?, [w:] Ch. Höhn, D. Avramov, I. Kotowska (red.), People, Population Change and Policies, Lessons from the Population Policy Acceptance Study, Vol. 2: Demographic Knowledge - Gender -Ageing, Springer, 93-108.
 • Philipov D., 2008, Family-related Gender Attitudes, [w:] Ch. Höhn, D. Avramov, I. Kotowska, (red.), People, Population Change and Policies, Lessons from the Population Policy Acceptance Study, Vol. 2: Demographic Knowledge - Gender -Ageing, Springer, 153-174.
 • Piensoho T., Ojala E.M., Mattila К., Aaito-Kallio M., Kansala M., 2007, Godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Dobre praktyki z Finlandii, Polski i Hiszpanii, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, 166 s.
 • Ruckdeschel K., 2008, Gender and Fertility, [w:] Ch. Höhn, D. Avramov, I. Kotowska, (red.), People, Population Change and Policies, Lessons from the Population Policy Acceptance Study, Vol. 2: Demographic Knowledge - Gender - Ageing, Springer, 175-194.
 • Sadowska-Snarska C, 2007, (red.), Równowaga, praca - życie, Studium porównawcze, Finlandia - Polska - Hiszpania, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, 212 s.
 • Schmid S., 2005, Looking into visions - methods and results of A Delphi Study on demographic development in 15 European countries, Studia Demograficzne, nr 2/148, PAN, KND, Warszawa, 86-99.
 • Skorowski H., 2007, Państwo w nauczaniu społecznym Kościoła, Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 285 s.
 • Stiglitz J.E., 2004, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa, 991 s.
 • Stropnik N, Sambt J., Kocurkova J., 2008, Preferences Versus Actual Family Policy Measures. The Case of Parental Leave and Child Allowance, [w:] Ch. Höhn, D. Avramov, I. Kotowska (red.), People, Population Change and Policies, Lessons from the Population Policy Acceptance Study, Vol. 1: Family Change, Springer, 391-410.
 • Szukalski P., 2007, Publiczne wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi we współczesnej Francji, Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki, nr 153, Wyd. UŁ, 39 s.
 • Teitelbaum M.S., 2006, History of Population Policies up to 1940, [w:] G. Caselli, J. Vallin., G. Wunsch (red.), Demography. Analysis and synthesis. A Treatise in population studies, Vol. 4, Elsevier, London - New York - Tokyo, 71-82.
 • Wilkins R.G., 2008, Prawo międzynarodowe i rodzina: przebieg i rezultaty Międzynarodowej Konferencji na Rzecz Rodziny w Doha, [w:] Rodzina wiosną dla Europy i świata, Wybór tekstów z IV Światowego Kongresu Rodzin 11-13 maja, Warszawa 2007, Fundacja "Pomoc Rodzinie", Łomianki, 128-139.
 • Witryny internetowe, dokumenty i raporty:
 • Demograficzna przyszłość Europy - przekształcić wyzwania w nowe możliwości, Komisja Wspólnot Europejskich, COM/2006/571, Bruksela, PL, dostępne na stronie www.eesc.europa.eu/sections/soc .
 • Martinez - Aedo M. (red.), 2008, Report of Evolution on the Family in Europe, Institute for Family Policies, Madrid, dostępne na stronie www.ipfe.org .
 • Poverty, Children and Policy: Responses for Brighter Future, 1995, Regional Monitoring Report No. 3 UNICEF, ICDC, Florence, 155 s.
 • Social protection in the European Union. Statistics in figures, 2007, Eurostat, dostępne na stronie http://publications. europa.eu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168058572

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.