PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 14 | 117--132
Tytuł artykułu

Wrażenia osób zwiedzających atrakcje turystyczne

Autorzy
Warianty tytułu
Visitors' experiences at tourist attractions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy podjęto próbę identyfikacji wrażeń doznawanych przez osoby zwiedzające atrakcje turystyczne. Specjalny nacisk położono na dokładne sprawdzenie ich różnorodności i kolorytu omijając to co je wywołało. Po przeanalizowaniu wypowiedzi badanych osób wyodrębniono 11 grup wrażeń doznanych podczas zwiedzania atrakcji turystycznych. Można wymienić wrażenia: edukacyjne, estetyczne, romantyczne i emocjonalne, retrospektywne, relaksacyjne, interakcji społecznych, zabawy, aktywnej rekreacji, introspekcji i kontemplacji, ucieczki, zakupów, zbierania pamiątek i penetracji terenu.
EN
The paper is an attempt to explain what kinds of experiences the people visiting tourist attractions have. A qualitative phenomenological method was applied. 67 college students were tested by completing an open-ended question¬naire survey. As a result 12 kinds of experiences were found and 6 kinds of associated contexts.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
117--132
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Baudillard J., Simulations, Semiotext, New York 1983.
 • Beck L., Cable T., Interpretation for 21th Century. Fifteen Guiding Princi¬ples for interpreting Nature and Culture, Sagamore Publishing, Champa¬ign, II. 1998.
 • Boorstin D.J., The Image: A Guide to Pseudo-Events in America, Harper and Row, New York 1964.
 • Cohen E., Toward a Sociology of International Tourism, Social Research, t. 1, nr 39, 1972, s. 164-189.
 • Cohen E., A Phenomenology of Tourism Experiences, Sociology, nr 13,1979, s. 179-201.
 • Csikszentmihalyi M., Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia. [przekład M. Wajda], Studio Emka, Warszawa 1996.
 • Dann, G., Nash D. Pearce P., Methodology in Tourism Research, Annals of Tourism Research, nr 15, 1988, s. 1-28.
 • Driver B., Brown P., Gregoire T., Stankey G., The ROS Planning System: Evolution and Basic Concepts. Leisure Sciences, nr 9, 1987, s. 203—214.
 • Driver B., Tinsley H., Manfredo M., The Paragraphs About Leisure and Recreation Experience Performance Scales, [w:] Benefits of Leisure, red. Dri¬ver B., Brown P., Peterson G., Venture Publishing, State College, PA, 1991, s. 263-286.
 • Eco U., Travels in Hyper-Reality, Picador, London 1986.
 • Encyklopedia filozofii, red. T. Honderich, Zysk i s-ka, Poznań 1998.
 • Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., Metody badawcze w naukach spo¬łecznych, [przekład E. Hornowska], Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • Garrod B., Fyall A., Managing Heritage Tourism, Annals of Tourism Rese¬arch, t. 27, nr 3, 2000, s. 682-708.
 • Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego [przekład H. i P. Śpiewakowie], PIW, Warszawa 1981.
 • Hall C.M., McArthur S., Heritage Management: An Introductory Frame¬work, [w:] Heritage Management in New Zealand and Australia, red. C. M. Hall, S. McArthur, Oxford University Press, Oxford 1993, s. 1-19.
 • Heidegger M., Being and Time, Harper and Row, New York 1962.
 • Hull R., Mood as a Product of Leisure: Causes and Consequences. Journal of Leisure Research nr 22, 1990, s. 99-111.
 • Kiciński A., Muzea - instrumenty ekspozycji czy świątynie? Muzealnictwo, nr 43, 2001, s. 57-76.
 • Knudson D., Cable T., Beck L., Interpretation Cultural and Natural Reso¬urces. State College, PA, Venture 1995.
 • Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, [prze¬kład J. Dziwota, T. Domański, E. Tomaszewska, J. Neneman, Z. Wiatr, E. Guzek, M. E. Guzek, W. Rudolf, M. Lasocki, M. Żak, I. Wojciechowska] Gebethner i ska, Warszawa 1994.
 • Leiper N., Tourist Attraction Systems, Annals of Tourism Research, nr 17, 1990, s. 367-384.
 • Macbeth J., Studies of Flow: Activity vs. Life Style in Sailing, [w:] Proce¬edings of the VII Commonwealth and International Conference, 9 Socio-Historical Perspectives, Brisbane, 1982.
 • Manning R., Studies in Outdoor Recreation, Oregon State University Press, Oregon 1986.
 • Masberg B., Silverman L., Visitor Experiences at Heritage Sites: A Phenomenological Approach, Journal of Travel Research, t. 34, nr 4, 1996.
 • McCannel D., The Tourist: A New Theory of the Leisure Class, Schoken Books, New York 1976.
 • Middleton V.C., Marketing w turystyce, [przekład M. Nalazek], PWE, War¬szawa 1996.
 • Milman A., The Future of the Theme Park and Attraction Industry: A Ma¬nagement Perspective, Journal of Travel Research, nr 40, November 2001, s. 139-147.
 • Moscardo G., Mindful Visitors. Heritage and Tourism, Annals of Tourism Research, t. 23, nr 2, 1996, s. 376-397.
 • Nowacki M., Atrakcje turystyczne, dziedzictwo i jego interpretacja - jako produkt turystyczny, Problemy Turystyki, t. XXII, nr 2, 1999, s. 5-12.
 • Nowacki M., Rola interpretacji dziedzictwa w zarządzaniu atrakcjami tu¬rystycznymi. Problemy Turystyki, t. XXIII, nr 3-4, 2000, s. 35-47.
 • Parasuraman A., Zeithaml V., Berry L., A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research, Journal of Marketing nr 49, 1985, s. 41-50.
 • Pearce P., Moscardo G., The Concept o f Authenticity in Tourist Experiences, Australian and New Zealand Journal of Sociology, nr 22, 1986, s. 121-132.
 • Prentice R., Witt S., Hammer C., Tourism as Experience: The Case of Heri¬tage Parks. Annals of Tourism Research, t. 25, nr 1, 1998, s. 1-24.
 • Riley R.W., Love L.L., The State of Qualitative Tourism Research, Annals of Tourism Research, nr 27, 2000, s. 164-187.
 • Ryan C., Researching Tourist Satisfaction. Issues, Concepts, Problems, Routledge, London, New York 1995.
 • Ryan C., The Chase of a Dream, the End of a Play, [w:] The Tourist Experien¬ce: A New Introduction, red. C. Ryan, Cassell, London 1997, s. 1-24.
 • Seamon D., The Phenomenological Contribution to Environmental Psycho¬logy, Journal of Environmental Psychology, nr 2, 1982, s. 119-140.
 • Smith S.L.J., The Tourism Product, Annals of Tourism Research, t. 21, nr 3, 1994, s. 582-595.
 • Strandeven J., DeKnop P., Sport Tourism, Human Kinetics, 1998.
 • Świecimski J., Muzea i wystawy muzealne, t. II, Zarys typologii porównaw¬czej i historycznej, Tasso, Kraków 1995.
 • United States Department of Agriculture Forest Service, Recreation Op¬portunity Spectrum Primer and Field Guide, US Government Printing Of¬fice, Washington, DC 1990.
 • Urry J., The Tourist Gaze. Leisure and Travel in Contemporary Societies, Sage Publications, London, Newbury Park, New Delhi, 1990.
 • Waitt G., Consuming heritage. Perceived Historical Authenticity, Annals of Tourism Research, t. 27, nr 4, 2000, s. 835-862.
 • Waller J., Lea S., Seekeng The Real Spain? Authenticity in Motivation, Annals of Tourism Research, t. 26, nr 1, 1999, s. 10-129.
 • Yalowitz S.S., Wells M.D., Mixed Methods in Visitor Studies Research, Jo¬urnal of Interpretation Research, t. 5, nr 1, 2000, s. 45-52.
 • Yiping L., Geographical Consciousness and Tourism Experience, Annals of Tourism Research, t. 27, nr 4, 2000, s. 863-883.
 • Vitterso J., Vorkinn M., Vistad O.I., Vagland J., Tourist Experiences and Attractions, Annals of Tourism Research, t. 27, nr 2, 2000, s. 432-450.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168060076

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.