PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 231 Przyszłość demograficzna Polski | 115--124
Tytuł artykułu

Aktywność zawodowa i bezrobocie osób w starszym wieku produkcyjnym w Polsce na tle Unii Europejskiej : stan i perspektywy

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Proces zmniejszania się zasobów pracy jest dla krajów Unii Europejskiej, w tym táze Polski, poważnym problemem. W niniejszej pracy dokonano przeglądu europejskich i krajowych danych statystycznych oraz dostępnej literatury problemu. Polska należy do krajów posiadających jedną z najmniejszych populacji aktywnych zawodowo osób w wieku powyżej 55 lat. W 2008 r. było to zaledwie 33%. Dodatkowo w Polsce w tym samym czasie występowała relatywnie wysoka, w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, stopa bezrobocia osób w wieku 50 lat i więcej. W obliczu zachodzących w polskim społeczeństwie procesów demograficznych, tj. wzrostu liczby osób w starszej grupie wieku produkcyjnego oraz w wieku poprodukcyjnym, przy jednoczesnym wydłużaniu się okresu aktywności zawodowej ludności, uzasadniona staje się obawa o kondycję narodowej gospodarki i finansów publicznych w przyszłości. Jednym z możliwych do podjęcia działań, mogących uchronić Polskę przed problemami gospodarczymi jest narastająca aktywizacja zawodowa osób w starszym wieku produkcyjnym i zapobieganie ich wykluczeniu z rynku pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The process of labor resources reduction is a major problem for the countries of the European Union and for Poland as well. The paper is focused on the review of the European and national statistical data and the available literature concerning that issue. Poland has one of the smallest active population in the older age group: 33% in 2008. Additionally, in the same time there was observed a relatively high, as compared to the other EU counties, unemployment rate in the age group 50+. In the perspective of these demographic changes in Poland (growing number of older productive age group and post-productive age group along with extending time of occupational activity) is seems to be reasonable to concern about the future of financial standing of the national economy and public finances. Necessary activities should be taken to cope with possible. future economic problems, such as preventing people in older productive age group from their exclusion from the labor market and stimulating their occupational activity. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki, doktorant
Bibliografia
 • Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, 2007, Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+, Bariery i szanse, Warszawa, 30 s.
 • Eurostat, 2009, Employment - LFS adjusted series, LFS main indicators, Employment and unemployment (Labour Force Survey), Labour market (labour), Population and social conditions. Database, dane dostępne na stronie internetowej nui.epp.eurostat.ec.europa.eu z dnia 15.05.2009.
 • Eurostat, 2009, Population, activity and inactivity - LFS adjusted series, LFS main indicators, Employment and unemployment (Labour Force Survey), Labour market, Population and social conditions, Main tables, dane dostępne na stronie internetowej epp.eurostat.ee.europa.eu w dniu 15.05.2009.
 • Eurostat, 2009, Total unemployment - LFS series, LFS series - Detailed annual survey results, Employment and unemployment (Labour Force Survey), Labour market (labour), Population and social conditions, Database, dane dostępne na stronie internetowej http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu z dnia 15.05.2009.
 • GUS (Główny Urząd Statystyczny), 2007, Bezrobocie rejestrowane I-IV kw. 2006 г., s. 114, dane dostępne na stronie internetowej www.stat.gov.pl w dniu 15.05.2009.
 • GUS (Główny Urząd Statystyczny), 2008, Bezrobocie rejestrowane I-IV kw. 2007 г., S.219, dane dostępne na stronie internetowej www.stat.gov.pl w dniu 15.05.2009.
 • GUS (Główny Urząd Statystyczny), 2009, Prognoza ludności na lata 2008 - 2035, s. 328, dane dostępne na stronie internetowej www.stat.gov.pl w dniu 15.05.2009.
 • Kryńska E., 2006, Wydłużanie życia zawodowego na polskim rynku pracy, Polityka Społeczna, nr 9,1-6. Rysz-Kowalczyk В., Szatur-Jaworska В., 2008, Starsi pracownicy i bezrobotni. Prawda o pokoleniu 50+, [w:] J. T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, Wyd. UŁ, 45-66.
 • Worach-Kardas H., 2007, Polityka społeczna wobec aktywizacji zawodowej osób w starszych grupach wiekowych, [w:] B. Kromolicka, B. Bugajska, K. Seredyńska (red.), Uniwersytet Szczeciński, 187- 194.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168064209

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.