PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 8 | 15--20
Tytuł artykułu

Działania partnerów społecznych w obliczu kryzysu ekonomicznego

Warianty tytułu
Social Partners Action during Economic Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia działania podejmowane przez partnerów społecznych (związki zawodowe i organizacje pracodawców) w obliczu kryzysu ekonomicznego w państwach Unii Europejskiej. Działania te wynikały z dwustronnego lub trójstronnego dialogu. Wyraźnie można dostrzec, że okres kryzysu może powodować zaostrzenie konfliktów, ze względu na to, że obie strony koncentrują się na swoich interesach. Z drugiej strony czas kryzysu może doprowadzić do tego, że partnerzy społeczni dostrzega wspólne interesy i zintensyfikują dialog społeczny. Partnerzy społeczni najczęściej wypracowywali takie narzędzia jak: skrócony czas pracy (i mechanizmy wsparcia pracowników objętych skróconym czasem pracy), zamrożenie płac, redukcja płac proporcjonalnie do obniżenia wymiaru czasu pracy, wprowadzenie elastycznych elementów płacy, dobrowolne i niedobrowolne zwolnienia, szkolenia, częściowe i wcześniejsze emerytury. Dalszych analiz wymaga ocena, w jaki sposób kryzys ekonomiczny wpłynął, na jakość dialogu społecznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is about actions which have been undertaken by social partners (trade unions and employer organizations) in the time of economical crisis in EU. These actions resulted from bilateral or tripartite dialogue. One can see that time of crisis can sharpen social dialogue because of social partners' concentration on their particular interests. But from the other perspective crisis can lead to situation when social partners see common goals and social dialogue start to be more intense. Social partners often used such tools as: short time scheme (and mechanism of support for workers), reduction of salaries connected with shorter working time arrangements, introduction of flexible elements of wages, voluntary and involuntary dismissal, early or partly retiring scheme. There is still need for carrying out of more extensive research concerning the impact of economic crisis on the quality of social dialogue. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
15--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Dział Ekspercki przy Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"
Bibliografia
 • Baran K. (2009a), Umowa o pracę na czas określony w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, "Monitor Prawa Pracy" nr 9.
 • Baran K. (2009b), Ogólna charakterystyka ustawodawstwa antykryzysowego na tle funkcji prawa pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 9.
 • Carley M., McKay S., Welz Ch. (2009), Industrial relations developments in Europe 2008, Dublin: Eurofound.
 • Demetriades S., Kullander M. (2009), Social dialogue and the recession, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Bruksela.
 • Eurofund (2009), European restructuring monitor quarterly, Issue 2, lato, Dublin.
 • European Commission (2009a), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economical and Social Committee and the Committee of Regions - A shared commitment for employment, COM (2009) 257 final, aneks 3.
 • European Commission (2009b), EU employment situation and social outlook, Monthly monitor, czerwiec.
 • European Commission (2009c), Industrial Relations in Europe 2008, wrzesień, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 • Glassner V., Galgóczi B. (2009), Działania antykryzysowe w zakładach pracy w Europie, opracowanie na zlecenie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, Bruksela.
 • Hurley J., Mandl I., Storrie D., Ward T. (2009), ERM Report 2009: Restructuring in recession, Dublin: Eurofound.
 • ILO (2009), Tackling the global job crisis. Recovery through decent work policies, International Labour Conference, Sesja 98, Geneva.
 • Jurkowska-Zeidler A., Stelina J., Zieleniecki M. (2009), Związki zawodowe a kryzys gospodarczy, Komisja Europejska DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans, KK NSZZ Solidarność, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 • Mandl I., Salvatore L. (2009), Tackling the recession: Employment - related public initiatives in the EU Members States and Norway, Dublin: Eurofound.
 • Nikolova M. (2009), Light Hades of green - Climate - friendly Policies in time of crisis, ETUI Policy Brie, Issue 5.
 • Rychly L. (2009), Social dialogue in times of crisis: Finding better solutions, Working papers, nr 1, Industrial and Employment Relations Department, Genewa: ILO.
 • Social dialogue - all in this together? (2009), Foundation Focus, Issue 7, July, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 • Stelina J. (2010), Prawo pracy a kryzys gospodarczy, "Państwo i Prawo" nr 3.
 • Watt A., Nikolova M. (2009), A quantum of solace? An assessment of fiscal stimulus packages by EU Member States in response to the economic crisis, ETUI Working Paper.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168065670

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.