PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 203
Tytuł artykułu

Czynniki rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono koncepcję wirtualnych łańcuchów dostaw. Zanalizowano różne aspekty technologii informacyjno-komunikacyjnej jako narzędzia rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw. Przedstawiono zakres podstawowych kompetencji logistycznych, które powinny towarzyszyć firmom w wirtualnych łańcuchach dostaw. Omówiono oddziaływanie sektora Transport – Spedycja – Logistyka na rozwój wirtualnych łańcuchów dostaw. Dokonano oceny czynników rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw za pomocą wielowymiarowych metod statystycznych.
Rocznik
Strony
203
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Achrol E.S.: Evolution of the Marketing Organization: New Forms for Turbulent Environments. "Journal of Marketing" 1991, Vol. 55.
 • Adamczewski P.: Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego. PWE, Poznań 2001.
 • Adamczyk M.: Charakterystyka organizacji wirtualnej. "Gazeta IT" 2005, nr 9 (39).
 • Adamczyk J.: CRM w ujęciu klasycznym i internetowym. W: Electronic Commerce: Teoria i zastosowania. Politechnika Gdańska, Gdańsk 2002.
 • Adelman M.A.: Concept and Measurement of Vertical Integration. Business Concentration and Price Policy. National Bureau Committee for Economic Research. Princeton University Press, Princeton, NJ 1995.
 • Aitken J.: Supply Chain Integration within the Context of a Supplier Association. Cranfield University 1998.
 • Aitken J., Christopher M, Towill D.: Understanding, Implementing and Exploiting Agility and Leaness. "International Journal of Logistics" 2002, Vol. 5, No. 1.
 • Bal J., Wilding R., Gundry J.: Virtual Teaming in the Agile Supply Chain. "International Journal of Logistics Management" 1999, Vol. 10, No. 2.
 • Baldwin C.Y., Clark K.B.: Managing in an Age of Modularity. "Harvard Business Review" 1997, Vol. 75, No. 5.
 • Ballou R.H.: Business Logistics Management. Prentice Hall, Englewood Cliffs 1992.
 • Bartczak K.: Mobilne społeczeństwo informacyjne a transport towarowy. "Spedycja i Transport" 2001, nr 12.
 • Bassett G.: Operations Management for Service Industries. Competing in the Service Era. Quorum Books, Westport, Connecticut 1992.
 • Bhatt G.D.: Business Process Improvement Through Electronic Data Interchange (EDI) Systems: An Empirical Study. "International Journal of Supply Chain Management" 2001, Vol. 6, No. 2.
 • Bielecki W.: Procesy wirtualizacji w zarządzaniu i przedsiębiorczości. W: Społeczeństwo informacyjne. Red. L. Zacher. Warszawa 1999.
 • Black J.A., Edwards S.: Emergence of Virtual Network Organizations: Fad or Future. "Journal of Organizational Change Management" 2000, Vol. 13, No. 6.
 • Bleicher K.: Das Konzept Integriertes Management. Campus Verlag, Frankfurt 1991.
 • Bowersox D.J., Cooper M.B.: Strategic Marketing Channel Management. McGraw-Hill, Inc., New York 1992.
 • Breiman L., Friedman J., Olshen R., Stone C: Classification and Regression Trees. CRC Press, London 1984.
 • Brutsch D., Frigo-Mosca F.: Virtuelle Organisation in Praxis. "10 Management" 1996, No. 9.
 • Brzozowski M.: Istota organizacji wirtualnej. "Przegląd Organizacji" 2007, nr 2.
 • Buchanan B., Shortliffe: Rule-based Expert Systems. Addison-Wesley, Massachusetts 1989.
 • Cahill J.M.: Virtual Supply Chains Drive E-business. "Transportation and Distribution" 2000, Vol. 41, No. 5.
 • Całka L., Kuchta P.: Poczta elektroniczna. Helion, Gliwice 1997.
 • Caridi M., Cigolini R.: Improving Materials Management Effectiveness. A Step Towards Agile Enterprise. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 2002, Vol. 32, No. 7.
 • Chandrashekar A., Schary Ph.B.: Toward the Virtual Supply Chain: The Convergence of IT and Organization. "International Journal of Logistics Management" 1999, Vol. 10, No. 2.
 • Chłodnicki M.: Usługi profesjonalne. Przez jakość do lojalności klientów. AE, Poznań 2004.
 • Christopher M.: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. "PCDL" 2000.
 • Christopher M., Peck H.: Logistyka marketingowa. PWE, Warszawa 2005.
 • Christopher M., Towill D.R.: Supply Chain Migration from Lean and Functional to Agile and Customised. "International Journal of Supply Chain Management" 2000, Vol. 5 No. 4.
 • Clarke M.P.: Virtual Logistics. An Introduction and Overview of the Concepts. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 1998, Vol. 28, No. 7.
 • Cooper M.C., Ellram L.M.: Characteristics of Chain Management and the Implications for Purchasing and Logistics Strategy. "International Journal of Logistics Management" 1993, Vol.4, No. 2.
 • Collins J., Youngdahl B., Jamison Sc., Mobasher B., Gini M.: A Market Architecture for Multiagent Contracting. 1998.
 • Li F., Wiliamson H.: New Collaboration Between Firms: The Role of Interorganizational Systems. 1999.
 • Shen W., Ulieru M., Norrie D., Kremer R.: Implementing the Internet Enabled Supply Chain Through a Collaborative Agent System. Proceedings Third International Conference on Autonomous Agents, Seattle, WA, Workshop on Agents for Electronic Commerce and Managing the Internet-Enabled Supply Chain.
 • Croom S.R.: The Impact of E-business on Supply Chain Management. An Empirical Study of Key Developments. "International Journal of Operations & Production Management" 2005, Vol. 25, No. 1.
 • Czubata A.: Dystrybucja produktów. PWE, Warszawa 1996.
 • Darr W.: Integrierte Marketing - Logistik: Auftragsabwicklung als Elemet der marketing - logistischen - Strukturplanung. Deutscher Universitats Verlag, Wisbadan 1992.
 • Dolińska M.: Technologie informacyjne w logistyce tynkowej. "Przegląd Organizacji" 1998, nr 1.
 • Dolińska M.: Rozwój organizacji wirtualnych. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2001, nr 3.
 • Gatnar E.: Symboliczne metody klasyfikacji danych. PWN, Warszawa 1998.
 • Ekonomika transportu. Red. A. Piskozub. WkiŁ, Warszawa 1979.
 • E-markets Poised to Evolve into Virtual, Integrated Supply Chains. "Corporate EFT Report" 2000, Vol.20, No. 15.
 • Entwurf Vertrag über eine Verfassung fur Europa vom Europaischen Konvent im Konsensverfahren angenommen am 13. Juni und 10 Juli 2003 dem Presideten des Europaischen Retes in Rom uberreicht: 18 Juli 2003. Europeischen Konvent. Am Fur amtliche Veroffetlichungen der Europaischen Gemeinschaften, Luksemburg 2003.
 • Eser W.T.: Regionale Disparitäten in den mitten und osteuropaischen Landern und die Osterweiterungsstrategi der Europaischen Union. Schriftenriche des Zentrums fur Europaische Studien. Universität Trier, Trier 1998.
 • Fertsch M.: Wymiary łańcucha dostaw. Międzynarodowa Konferencja nt. Zarządzania Łańcuchem Dostaw. Materiały konferencyjne. Tom II. Biblioteka Logistyka, Poznań 1998.
 • Fey P.: Logistik - Management und integrierte Unternehmenplanung. Verlag Barbara Kirsch, München 1989.
 • Fitzpatrick W.M., Burke D.R.: Form, Functions, and Financial Performance Realities for the Virtual Organization. "SAM Advanced Management Journal" 2000, Vol. 65, No. 3.
 • Ganeshan R.: Managing Supply Chain Inventories: A Multiple Retailer, one Warehouse, Multiple Supplier Model. "International Journal of Production Economics" 1999, Vol. 59.
 • Gatnar E., Walesiak M., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. AE, Wrocław 2004.
 • Gattorna j.: Living Suppply Chains. Prentice Hall, London 2006.
 • Gołembska E.: Kompendium wiedzy o logistyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Gołembska E., Szymczak M.: Logistyka międzynarodowa. PWE, Warszawa 2004.
 • Gordon A.D.: A Review of Hierarchical Classification. "Journal of the Royal Statistical Society" 1987.
 • Grabiński T.: Metody taksonometrii. AE, Kraków 1992.
 • Greis N.P., Kasarda J.D.: Enterprise Logistics in the Information Era. "California Management Review" 1997, Vol. 39, No. 3.
 • Hałas E., Swarcewicz R.: ECR - Efektywna strategia obsługi klienta. Systemy logistyczne kluczem do rozwoju gospodarczego. Materiały konferencyjne. III Międzynarodowa konferencja 'Logistics '96'. Warszawa 30-31.05.1996.
 • Harland C: Supply Chain Operational Performance Roles. "Integrated Manufacturing Systems" 197, Vol. 8, No. 2.
 • Ho D., Au K.F., Newton E.: The Process and Consequences of Supply Chain Visualization. "Industrial Management & Data Systems" 2003, Vol. 103, No. 6.
 • van Hoek r.: E-supply Chains - Virtually Non-existing. "International Journal of Supply Chain Management" 2001, Vol. 6, No. 1.
 • van Hoek R.I.: Logistics and Virtual Integration. Postponement, Outsourcing and the Flow of Information. "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 1998, Vol. 28, No. 7.
 • Hotelling H.: Analysis of a Complex of Statistical Variables into Principal Components. "Journal of Educational Psychology" 1993, Vol. 24.
 • Hopeja M., Martan L.: Przedsiębiorstwo. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1999.
 • IMS: IMS Project. Intelligent Manufacturing Systems 1996. http://www.ims.org
 • Informatyka dla ekonomistów. Studium teoretyczne i praktyczne. Red. Nowicki. PWN, Warszawa 1998.
 • International Logistics and Supply Chain Management. Red. J. Dinwoodie, J. Challacombe, E. Madejski, D. Song. The Chartered Institute of Transport and Logistics, Corby 2005.
 • Internet na kołach. "Rzeczpospolita". Dodatek "Logistyka, Transport, Spedycja" nr 1/62 z 14.3.2002.
 • Jackson B.B.: Winning and Keeping Industrial Customers. Lexington Books, Lexington MA 1985.
 • Jajuga K.: Statystyczna analiza wielowymiarowa. PWN, Warszawa 1993.
 • Jarillo J.C.: On Strategic Networks. "Strategic Management Journal" 1998, Vol. 9.
 • Johnson H.R., Vitale M.R.: Creating Competitive Advantage with Interorganizational Information Systems. "MIS Quarterly" 1993, Vol. 12, No. 2.
 • Kalakotla R., Whinston A.B.: Frontiers of Electronic Commerce. Addison-Wesley. Reading 1996.
 • Kail J.: Reklama. PWE, Warszawa 1994.
 • Kamiński R.: Organizacja wirtualna -wady i zalety. "Przegląd Organizacji" 1999, nr 5.
 • Kiełtyka L.: Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji. Placet, Warszawa 2002.
 • Kirby H.: Virtual Vertical Integration Promises Best of Both Worlds. "Works Management" 1999, Vol. 52, No. 6.
 • Kisperska-Moroń D.: Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego. AE, Katowice 1999.
 • Kisperska-Moroń D.: Łańcuchy dostaw czy łańcuchy podaży? Annales. Oeconomia, Lublin 2003, Vol. 37.
 • Kisperska-Moroń D., Płaczek E., Piniecki R.: Zarządzanie logistyczne w firmach usługowych. AE, Katowice 2003.
 • Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S.: Logistyka. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.
 • Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Metody projektowania i wdrażania systemów. Placet, Warszawa 1999.
 • Klein Ch., Kruger L.: Schriftenriche des Zentrums für Europäische Studien. Universität Trier, Trier 1998.
 • Koestler A.: The Ghost in the Machine. Arkana Books, London 1989.
 • Kohler T., Best R.: Electronic commerce: koncepcje, realizacje i wykorzystanie w przedsiębiorstwie. CeDeWu, Warszawa 2001.
 • Kolonko J.: Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii. PWN, Warszawa 1980.
 • Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Red. R. Knosala. Wydawnictwa Naukowo--Techniczne, Warszawa 2000.
 • Korzeń Z.: Zastosowanie sztucznej inteligencji w logistyce. Część I. "Logistyka" 1997, nr 4.
 • Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Warszawa 1975.
 • Kropiwnicki A.: Klub Maybacha. "Wprost" 2003, nr 12.
 • Krzyżanowski L.: Podstawy nauk o organizacji zarządzaniu. PWN, Warszawa 1992.
 • Kubiak B., Korowicki A.: Trendy rozwojowe współczesnej organizacji. W: Strategia informatyzacji współczesnej organizacji. Teoria i praktyka. Red. B. Kubiak. UG, Gdańsk 2003.
 • Kumar K., Dissel H.G.: Sustainable Collaboration: Managing Conflict and Cooperation in Interorganizational Systems. "MIS Quarterly" 1996, Vol. 20, No. 3.
 • Kulisiewicz T.: Na wielką skalę. "Przegląd Rynku Informatyki i Telekomunikacji. Teleinfo" 1998, nr 13.
 • Kulisiewicz T.: Portale korporacyjne w Polsce i na świecie. "MigutMedia" 2003.
 • La Londe B.J., Masters J.M.: Emerging Logistics Strategies: Blueprints for the Next Century. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 1994, Vol. 24, No. 7.
 • La Londe B.J., Polen T.L.: Issues in Supply Chain Costing. "International Journal of Logistics Management" 1996, Vol. 7, No. 1.
 • Lambert D.M., Stock J.R.: Strategic Logistics Management. McGraw-Hill.
 • Lawrence P.R., Lorsch J.W.: Organizations and Environment: Managing Differerntiations and Integration. Harvard Business School, Boston, MA 1967.
 • Lech P.: Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. Difin, Warszawa 2003.
 • Lee H.L., Padmanabhan V., Hang S.: The Bullwhip Effect in Supply Chains. "Sloan Management Review" 1997, Spring.
 • Lessen R.: A Foreword. In: P. Graham: Integrative Management. Creating Unity from Diversity. Basil Blackwell, Oxford 1991.
 • Leyland V.: Elektroniczna wymiana dokumentacji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995.
 • Logistics in Service Industries. Red. P.A Smith. Council of Logistics Management, Oak Brook 1991.
 • Loh W.-Y., Vanichestakul N.: Tree-structured Classification via Generalized Discriminant Analysis. "Journal of the American Statistical Association" 1988, Vol. 83.
 • Lummus R.R., Krumwiede D.W., Vokurka R.J.: The Relationship pf Logistics to Supply Chain Management: Developing a Common Industry Definition. "Industrial Management and Data Systems" 2001, Vol. 1001, No. 8.
 • Lummus R.R., Alber K.L.: Supply Chain Management: Balancing the Supply Chain with Customer Demand. The Educational and Resource Foundation of AP1CS, Falls Church 1997, VA.
 • Making Electronic Data Interchange Facilities Available to All. "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 1997, Vol. 27, No. 2.
 • Mason-Jones R., Towill D.R.: Information Enrichment. "International Journal of Supply Chain Management." 1997, Vol. 2, No. 4.
 • Marketing usług profesjonalnych. Kultura organizacji - osobowość profesjonalisty. Red. K. Rogozińskii. AE, Poznań 2001.
 • McCormack K., Johnson W., Walker W.T.: Supply Chain Networks and Business Process Orientation: Advances Strategies and Best Practices. St. Lucie Press, Boca Raton, FL 2003.
 • Mentzer J.T.: Supply Chain Management. Sage Publications, Thousand Oaks California 2001.
 • Millen R.A., Ukena J.: EDI Usage in the Motor Carrier Industry: A Comparison of Practice. "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 1995, Vol. 25, No. 6.
 • Millson M.R., Wilemon D.: The Impact of Organizational Integration and Product Development Proficiency on Market Success. "Industrial Marketing Management" 2002, Vol. 31, No. 1.
 • Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G.: Zarządzanie. Produkcja i usługi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Murphy J.: Internet Technology Both Forces and Enables Transformation of Supply Chain. Global Logistics and Supply Chain Strategies, 2000, March.
 • Mynarski S.: Elementy teorii systemów i cybernetyki. PWN, Warszawa 1979.
 • Niestrój P.: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Nissen M.E.: Beyond Electronic Disintermediation Through Multi-agent Systems. "Logistics Information Management" 2001, Vol. 14, No. 4.
 • Nissen M.E.: Agent Based Supply Chain Integration. "Journal of Information Technology Management".
 • Norman D.E., Jones R.J.: Bussines Logistics Concepts and Viewpoints. Allyn &Bacon, Inc., Boston 1969.
 • Organizacja i sterowanie produkcją. Red. M. Brzeziński. Placet, Warszawa 2002.
 • Overby J.W., Min S.: International Supply Chain Management in an Internet Environment. A Network-oriented Approach to Internationalization. "International Marketing Review" 2001, Vol. 18, No. 4.
 • Paik S., Bagchi P.K.: Understanding the Causes of the Bullwhip Effect in a Supply Chain. "International Journal of Retail & Distribution Management" 2007, Vol. 35, No. 4.
 • Parker R.: Transparent Supply Chain' Prediction. Supply Management, London 2001.
 • Parsons T.: Structure and Process in Modern Societes. Free Press, Glencoe 1960.
 • Payne A.: Marketing usług. PWE, Warszawa 1996.
 • Perechuda K.: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Placet, Warszawa 2000.
 • Petrykowski R., Przybył T.: Operator logistyczny pomaga dostawcy na przykładzie współpracy Wurth-Spedpol. "Logistyka" 2000, nr 6.
 • Pfohl H.Ch.: Logistyka w systemie przedsiębiorstw zintegrowanych. Łańcuch, cykl zamknięty, sieć. Międzynarodowa Konferencja 'Logistics 98'. Katowice 1998.
 • Piecha J.: Mikrokomputery i sieci lokalne. US, Katowice 1998.
 • Pikoń N.: Abc Internetu. Helion, Gliwice 1997.
 • Pluta-Olearnik M.: Marketing usług. PWE, Warszawa 1994.
 • Płoszajski P.: Zdążyć przed rewolucją. "Życie Gospodarcze" 2000, nr 13.
 • Podstawy zarządzania organizacjami. Red. B. Gliński i B. Kuc. PWE, Warszawa 1990.
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Red. H. Bieniok. AE, Katowice 1998.
 • Pomiar funkcjonowania łańcuchów dostaw (część II). Benchmarking kwalifikacji logistycznych w procesie integracji łańcucha dostaw. Raport badawczy. AE, Katowice 2005.
 • Porter M.E.: Competitive Advantage - Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press, New York 1985.
 • Porter M.E.: Strategie konkurencji - metody analizy sektorów i konkurentom. PWE, Warszawa 1992.
 • Power D.: Determinants of Business-to-business E-commerce Implementation and Performance: A Structural Model. "Supply Chain Management: An International Journal" 2005, No. 10/2.
 • Presley A.R., Liles D.J.: A Holon Based Process Modeling Methodology. "International Journal of Operations and Production Management" 2001, Vol. 21, No. 5/6.
 • Przedsiębiorstwo przyszłości. Red. W.Grudzewskii i I. Hejduk. Difin, Warszawa 2000.
 • Raol J.M., Koong K.S., Liu L.C., Yu Ch.S.: An Identification and Classification of Enterprise Portal Functions and Feature. 2002, Vol. 102, No. 7.
 • Removing the Barriers. Red. J.M. Masters. Proceedings of the Twenty-Sixth Annual Transportation and Logistics Educators Conference, Council of Logistics Management, Oak Brook 1998.
 • Revolution der Unternehmenskultur. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 1993.
 • Ricks J.E.: Electronically Developer Theory and Procedure for Distribution Channel Management via Electronic Data Interchange Linkage. "Logistics Information Management" 1997, Vol. 10, No. 2.
 • Rogoziński K.: Nowy marketing usług. AE, Poznań 1998.
 • Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2005.
 • Rusinko CA.: Mechanisms that Facilitate Design for Manufacturing: An Exploratory Study. The Pennsylvania State University, State College 1992 (niepublikowana).
 • Rutkowski K.: Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2004, nr 12.
 • Rydzkowski W., Trzuskawska-Grzesińska A.: Rozwój logistyki kontraktowej 3PL i 4 PL na świecie i w Polsce. Polski Kongres Logistyczny. Logistics 2008: Nowe wyzwania - nowe rozwiązania. Poznań 7-9 maja 2008.
 • Saabeel W., Verduijn T.M., Hagdorn I., Kumar K.: A Model of Virtual Organization - A Structure and Process Perspective. "Electronic Journal of Organizational Virtualness" 2002, nr 1. www.virtual-organization.net
 • Sako M.: Prices, Quality and Trust: Inter-firm Relations in Britain and Japan. Cambridge University Press, Cambridge 1992.
 • Sanctis G. De, Monge P.: Introduction to the Special Issue: Communication Processes for Virtual Organizations. "Organisation Science" 1999, Vol. 10, No. 6.
 • Shepherd J.C.: Database Management. Theory and Application. Irwin Homewood, IL 60430 Boston.
 • Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. TNOIK - Dom Organizatora, Toruń 2002.
 • Statystyczne metody analizy danych. Red. W. Ostasiewicz. AE, Wrocław 1999.
 • Steinmann H., Schreyögg G.: Zarządzanie. Politechnika Wrocławska, Wrocław 2001.
 • Stevens G.C.: Integrating the Supply Chain. "International Journal of Physical Distribution and Materials Management" 1999, Vol. 19, No. 9.
 • Strategie - pomysł na HP Polska. "PC Kurier" 1998, nr 14.
 • Systemy informatyczne organizacji wirtualnych. Red. M. Pankowska, H. Sroka. AE, Katowice 2002.
 • Thompson J.D.: Organizations in Action. McGraw-Hill, New York 1967.
 • Townsend A.M., Samuel M., Hendricksen A.N.: Virtual Teams: Technology and the Workplace of the Future. "Academy of Management Executive" 1998, Vol. 12, No. 8.
 • Trzcieliński S.: Kultura sprzyjająca uczeniu się organizacji - krok w kierunku przedsiębiorstwa przyszłości. Zeszyty Naukowe. Politechnika Poznańska, Poznań 2001, nr 30.
 • Ulieru M., Brennan R.W., Walker S.S.: The Holonic Enterprise: A Model for Internet-enabled Global Manufacturing Supply Chain and Workflow Management, integrated Manufacturing Systems" 2002, Vol. 13, No. 8.
 • Vandermerwe S., Lovelock Ch., Taishoff M.: Competing Through Services. Strategy and Implementation. Prentice Hall, New York 1994.
 • Vermond K.: Survey Says: Career Paths in Logistics are Changing and so are the People Being Hired. "Supply Chain & Logistics Journal" 1999, Summer.
 • Walker W.: Measuring Performance In Chaotic Networks. "Ascet" 2003, Vol. 5, 7/26.
 • Walker W.: Supply Chain Flexibility. "Ascet" 2004, Vol. 6/15.
 • Wassenaar A.: Understanding and Designing Virtual Organization Form. "Newsletter" 1999, No. 1. www.virtual-organization.net
 • Watson-Manheim M.B., Chudoba K.M., Crowston K.: Discontinuities and Continuities: A New Way to Understand Virtual Work. "International Technology and People" 2002, Vol. 15, No. 3.
 • Weber M.M.: Measuring Supply Chain Agility In the Virtual Organization. "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 2002, Vol. 32, No. 7.
 • Wierzbicki T.: Systemy informatyczne zarządzania. PWE, Warszawa 1985.
 • Wilson T.: Service Links Virtual 'Demand Chain'. InternetWeek. Manhasset, Sep. 13, 1999.
 • World Class Logistics: The Challenge of Managing Continuous Change. Council of Logistics Management, Oak Brook 1995.
 • Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstwa. Red. J. Lichtarski. PWE, Warszawa 1992.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Red. K. Perechuda. Placet, Warszawa 2000.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Red. R. Krupski. PWE, Warszawa 2005.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski. PWN, Warszawa 1997.
 • Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa 1969.
 • Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 1999.
 • Zoller A. Werner.: Strategische Absatzmarktpanung: Kunden und Wettbewerbsanalyse für Logistikunternehmen. Springer-Verlag, Berlin 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168076679

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.