PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 3 | 43--64
Tytuł artykułu

Uwarunkowania współpracy gospodarczej między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Wspólnotami Europejskimi w przededniu transformacji ustrojowej w Polsce (1985-1990)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Conditions of Economic Co-operation between the Polish People's Republic and the European Community's Countries Shortly before the Political System Transformation in Poland (1985-1990)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono polityczne i gospodarcze uwarunkowania współpracy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej ze Wspólnotami Europejskimi przed 1989 rokiem. Przybliżono umowę w sprawie współpracy handlowej i gospodarczej PRL z EWG. Przedstawiono charakterystykę i cele umowy oraz zakres i formy współpracy gospodarczej.
EN
The beginning of closer cooperation between the Polish People's Republic and the European Community's member countries occurred in the second half of the 1980s. The improvement of relations with Western countries became possible due to the changes which took place in the leadership of the Union of Soviet Socialist Republics. They were possible as a result of Mikhail Gorbachev's team coming to power in the Soviet Union, which started reconstruction of the Soviet system and State, which is now known in the world as "perestroika". Due to the normalisation of relations between the East and the West, the Polish People's Republic could sign the first really broad economic and trade agreement with the European Economic Community in 1988. This article pertains to the history and political conditions of cooperation between the Polish People's Republic and the European Economic Community after the World War 2. The author focuses on the economic and trade cooperation, which at that time constituted the only possible area of cooperation between Western countries and Poland as a socialistic country. The article describes in detail The Agreement between The Polish People's Republic and The European Economic Community on the Trade and Economic Co-operation from 19 September 1989 which is one of the most important economic agreements signed by Poland after the World War 2. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--64
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • "Agence Europe", 13.12.1986.
 • L. Balcerowicz, Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Kraków: "Znak" 1995, s. 381-385.
 • "Bulletin of the European Communities" no. 12/1988.
 • M.Ciepielewska, B. Mucha-Leszko, Integracja Europejska. Droga do unii ekonomicznej i monetarnej, Lublin: Wydawnictwo UMCS 1994,8.54-58.
 • D.Dinan, Ever closer Union? An introduction to the European Community, London: Mc. Millan Press 2005.
 • Dodatek do "Polityki" : "Polityka - Export - Import" nr 21 (272), październik 1989.
 • Z.M. Doliwa-Klepacki, Europejska integracja gospodarcza, Białystok: Temida II1996.
 • Z.M. Doliwa-Klepacki, Wspólnoty Europejskie, Białystok: Temida II 2000.
 • Z.M. Doliwa-Klepacki, Wspólnoty Europejskie. Analiza oraz wybrane dokumenty, Białystok: Temida II 1993, s. 119.
 • Integracja europejska (Łącznie z uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej i Konstytucją dla Europy), Białystok: Temida II 2005.
 • Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania, Warszawa: Wydawnictwo "Książka i Wiedza" 2007.
 • M. Janus-Hibner, R. Pastusiak, Programy pomocowe w Polsce, Warszawa: CeDeWu 2004, s. 29-31.
 • E. Kawecka-Wyrzykowska, J. Wieczorek, Przeszkody pozataryfowe w dostępie polskich towarów do rynków rozwiniętych krajów kapitalistycznych w świetle badań ankietowych, Warszawa: Instytut Koniunktur i Cen Handlu zagranicznego 1989, s. 49.
 • E. Kawecka-Wyrzykowska, Runda urugwajska GATT i jej znaczenie dla Polski, Warszawa: SGH, Instytut Gospodarki Światowej 1991.
 • E. Kawecka-Wyrzykowska, Stosunki Polski ze Wspólnotami Europejskimi od 1989 roku, Warszawa: SGH, Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1997.
 • E. Kawecka-Wyrzykowska, Zmiany w dostępie do rynku EWG w świetle umowy o handlu oraz współpracy handlowej i gospodarczej między Polską i EWG, "Studia i Materiały"(Wyd. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego), Nr 10/1989.
 • E. Latoszek, Podmiotowość prawna Wspólnoty Europejskiej i jej kompetencje w zakresie zewnętrznych stosunków umownych, Warszawa: Elipsa 1999.
 • E. Latoszek, Polityka traktatowa Wspólnoty Europejskiej wobec europejskich krajów nieczłonkowskich, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH 1999.
 • B. Lippert, EC-CMEA relations - normalisation and beyond w: Europe's global links. The European Community and inter regional cooperation, ed. G. Edwards, E. Regelsberger, London 1990, s. 121-122.
 • J.Maslen, The European Community's relations with the state-trading countries of Europe 1984-1986, w: "Yearbook of European Law" 1986, ed. EG. Jacobs, Oxford 1987, s.339i nast.
 • A. Marszałek, Integracja ekonomiczna krajów RWPG a stosunki międzynarodowe, Łódź: Wydawnictwo Uniw. Łódzkiego 1991.
 • A. Marszałek, Planowanie i rynek RWPG. Geneza niepowodzenia, Łódź: Wydawnictwo Uniw. Łódzkiego 1993.
 • N. Nugent, The Government and Politics of the European Union, London: Pelgrave Mac Millan 2006.
 • A. Podraża, Stosunki polityczne i gospodarcze Wspólnoty Europejskiej z państwami Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin: Red. Wyd. KUL 1996.
 • Polska: Reforma, Dostosowanie i Wzrost (Raport Główny Banku Światowe go), Warszawa: Interpress 1988, s. 4-17.
 • Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001.
 • K. Popowicz, Historia integracji europejskiej, Warszawa: SGH 2006, s. 284.
 • K. Rosati, Polska droga do rynku, Warszawa: Polskie Wyd. Ekonom. 1998, s. 15.
 • P.J.H. Schroder, Rozszerzenie na Wschód - nowe wyzwanie w: Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, red. J.D. Hansen, Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2003, s. 227.
 • Stosunki Polski z Unią Europejską, pod. red. E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej, Warszawa: SGH 2002, s. 46.
 • Unia Europejska a Europa Środkowa i Wschodnia, Lublin: Red. Wyd. KUL 1997.
 • J. Wieczorek, Dostęp polskiego eksportu do EWG w świetle klauzul ochronnych, Warszawa: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego 1989.
 • Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Łódź: Wydawnictwo Uniw. Łódzkiego 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168081545

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.