PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 8 | 42--59
Tytuł artykułu

Znaczenie pomocy publicznej w finansowaniu rozwoju transportu

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie znaczenia pomocy publicznej jako istotnego źródła wsparcia w finansowaniu rozwoju transportu. W artykule wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych dla Ministerstwa Gospodarki w 2007 roku. (abstrakt oryginalny)
EN
The main point of this article is to show significance of public finance help as an important part of financial support in developing of transportation. In article Author uses research results which were prepared for Ministry of Economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
42--59
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Environmentally Harmful Subsidies - Policy issues and challenges, OECD 2003.
 • Famielec J. (red.), Metodologia wyodrębniania oraz analizy subsydiów pod kątem ich oddziaływania na środowisko przyrodnicze, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007, maszynopis powielony.
 • Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspomagające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Ninth Survey on State Aid in the European Union, Comission of the European Communities, Brussels 2001, COM 403 final.
 • Postuła I., Werner A., Pomoc publiczna, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Raport o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w 2003 r., Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2004.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2004 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2005.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2005 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2006.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2006 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2007.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Dz. U. UE 2006, L 379/5.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa, Dz. U. UE 1998, L 142.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach, Dz. U. 2004, nr 194, poz. 1983.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska, Dz. U. 2006, nr 246, poz. 1795, Dz. U. 2007, nr 76, poz. 503
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych, Dz. U. 2007, nr 133, poz. 923.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych, Dz. U. 2007, nr 162, poz. 1146.
 • Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP, Dz. U. 2000, nr 84, poz. 948 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Dz. U. 2004, nr 123, poz. 121 oraz Dz. U. 2007, nr 59, poz. 404.
 • Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Dz. U. UE 2006, C 321 E, wwwl.ukie.gov.pl.
 • Woźniak B., Pomoc publiczna, [w:] Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (red.), System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168094665

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.