PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 9 | 9--14
Tytuł artykułu

Członek zarządu spółki kapitałowej jako pracownik per facta concludentia

Autorzy
Warianty tytułu
A Member of a Company's Management as an Employee per facta concludentia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor polemizuje z prezentowaną w orzecznictwie Sądu Najwyższego tezą, zgodnie z którą dopuszczalne jest uznanie umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej za zawartą per facta concludentia, tj. przez dopuszczenie do pracy, mimo nieważności zawartej uprzednio w tym przedmiocie umowy. Zdaniem autora teza ta jest nie do zaakceptowania z uwagi na sprzeczność z szeregiem zasad prawnych. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper questions a Supreme Court’s stance, according to which a labor contract with a member of a company’s management could be treated as being established per facta concludentia, even if a previous contract in that matter was void. In author’s opinion this stance is inacceptable due to its contradiction with a number of legal principles. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--14
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warszawski, doktorant
Bibliografia
 • M. Bielecki, Zasada kolegialnej reprezentacji spółki akcyjnej przez radę nadzorczą w umowach z członkami zarządu, "Przegląd Prawa Handlowego" 2005, nr 3, s. 38.
 • M. Bielecki, Problematyka podejmowania uchwał rady nadzorczej spółki z o.o., "Prawo Spółek" 2007, nr 2, s. 14-15.
 • K. Bilewska, Przesłanki powzięcia uchwały rady nadzorczej spółki kapitałowej a jej zaskarżenie, "Monitor Prawniczy" 2010, nr 6, s. 303.
 • J. Brol, Stosowanie prawa pracy w spółkach handlowych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1991, nr 5-6, s. 6.
 • J. Chaciński, Nieważność umowy o pracę, Lublin 2009, s. 63 i n.
 • J. Chaciński, Uchwały rad nadzorczych niektórych osób prawnych prowadzące do zatrudnienia członków zarządu, "Praca i zabezpieczenie Społeczne" 2008,nr 4, s. 25
 • J. Frąckowiak (w:) J. Frąckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W. Opalski, W. Popiołek, W. Pyzioł, Kodeks spółekhandlowych. Komentarz, Warszawa 2001, s. 612.
 • A. Gburzyńska-Dulewicz, Pozycja prawna zarządu i członków zarządu spółek kapitałowych, Warszawa 2006, s. 182-183.
 • A. Gburzyńska-Dulewicz, Charakter prawny członkostwa w zarządzie spółek kapitałowych, "Studia Iuridica" 2005, nr 44, s. 124-125.
 • M. Gersdorf (w:) M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 141.
 • M. Gersdorf, Związki prawa handlowego i prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, "Przegląd Prawa Handlowego" 1999, nr 7, s. 3-4.
 • M. Gersdorf, Obejście prawa a pozorność w kontraktach menedżerskich, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 10, s. 14-17.
 • M. Gersdorf-Giaro, Zawarcie umowy o pracę, Warszawa 1985, s. 177 i n.
 • M. Gładoch, Zatrudnienie członków zarządu spółek kapitałowych a funkcja ochronna prawa pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2010, nr 5, s. 10-11.
 • M. Gutowski, Sankcja wobec czynności prawnej dokonanej przez "fałszywy organ" osoby prawnej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2008, nr 3, s. 46 i n.
 • A. Kidyba, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Warszawa 2009, s. 560.
 • S. Koczur, Skutki zawarcia umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej z naruszeniem zasad reprezentacji, "Przegląd Prawa Handlowego" 2005, nr 7, s. 13-14.
 • J. Kruczalak-Jankowska, Umowy menedżerskie, Warszawa 2000, s. 127 i n.
 • Z. Kubot, Kontrakty menedżerskie jako pojęcie prawne, "Państwo i Prawo" 2003, z. 4, s. 57.
 • Z. Kubot, Kontrakty menedżerskie - aspekty pojęciowe, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 6, s. 17-23.
 • Z. Kubot, Rodzaje kontraktów menedżerskich, "Przegląd Prawa Handlowego" 1999, nr 7, s. 12 i n.
 • Z. Kubot, Status pracowniczy członków zarządów spółek kapitałowych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1993, nr 3, s. 37 i n.
 • B. Lewaszkiewicz-Petrykowska (w:) Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, red. M. Pyziak-Szafnicka, Warszawa 2009, s. 877.
 • T. Liszcz, Nieważność czynności prawnych w umownych stosunkach pracy, Warszawa 1977, s. 186 i n.
 • M. Litwińska, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2007, s. 520 i n.
 • K. Łakomy, Kontrowersje wokół stosunku pracy prezesów zarządu spółek kapitałowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2004, nr 11, s. 17.
 • L. Moskwa, Oświadczenie dorozumiane a swoboda formy czynności prawnych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1983, z. 1, s. 78.
 • W. Muszalski (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, Warszawa 2004, s. 10-11.
 • W. Muszalski, Charakter prawny pracy członka zarządu spółki handlowej, "Państwo i Prawo" 1992, nr 10, s. 69-70.
 • A. Opalski, Pojęcie organu osoby prawnej, "Państwo i Prawo" 2009, nr 1, s.23.
 • A. Opalski, Rada nadzorcza w spółce akcyjnej. Warszawa 2006, s. 479-481.
 • W. Popiołek (w:) J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, W. Pyzioł, A. Witosz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008, s. 438.
 • W. Popiołek (w:) Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J.A. Strzępka, Warszawa 2009, s. 864.
 • M. Raczkowski, Pozorność w umownych stosunkach pracy, Warszawa 2010, s. 124 i n.
 • Z. Radwański (w:) System prawa prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne - część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008, s. 101-103.
 • Z. Radwański, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2009, s. 338.
 • H. Ritterman, Zarys prawa handlowego, Warszawa 1936, s. 58 i 85.
 • W. Sanetra, Prawo pracy. Zarys wykładu, Białystok 1994, s. 36.
 • T. Sójka, Forma uchwał rady nadzorczej spółek kapitałowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2005, nr 12, s. 37.
 • R. Szczęsny, Zarząd w spółkach kapitałowych, Zakamycze 2004, s. 72-73.
 • T. Szczurowski, Rada nadzorcza jako organ reprezentujący spółkę kapitałową, "Monitor Prawniczy" 2006, nr 7, s. 357.
 • W. Szubert, Zarys prawa pracy, Warszawa 1980, s. 90-91.
 • A. Szumański (w:) S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. III, Warszawa 2008, s. 716.
 • M. Święcicki, Prawo pracy, Warszawa 1968, s. 190.
 • M. Tajer, Reprezentacja szczególna spółki kapitałowej - art. 210 § 1 k.s.h., art. 379 § 1 k.s.h. oraz skutki prawne ich naruszenia, "Rejent" 2009, nr 1, s. 81-84.
 • A. Woźniak (w:) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, red. R.L. Kwaśnicki, Warszawa 2005, s. 217-218.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168098182

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.