PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 8 | 134--151
Tytuł artykułu

Wartość poznawcza rachunku zysków i strat banku dla oceny efektywności działalności kredytowej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie ma na celu ukazanie znaczenia rachunku zysków i strat w pomiarze przychodów i kosztów związanych - bezpośrednio bądź pośrednio - z działalnością kredytową banku. Uwidoczniono przy tym wiodącą rolą należności kredytowych w zasobach majątkowych banku. (abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of this paper is to show role of profit and loss account (annual report) in aspect of incomes and costs which are connected with bank's credit activity. What's more in this work author shows role of account receivables in addition to assets of modern bank. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
134--151
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Bibliografia
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/12/EC z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, OJ L 2000.126.1.
 • Fojcik-Mastalska E. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 • Helin A., Sprawozdanie finansowe według MSFF. Zasady sporządzania i prezentacji, C.H. BECK, Warszawa 2006.
 • Jaworski W.L., Zawadza Z. (red.), Bankowość, podręcznik akademicki, wydanie drugie, Poltext, Warszawa 2006.
 • Kopiński A., Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa 2008.
 • Kożuch A., Kożuch A. J., Wakuła M., Rachunkowość po polsku, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2007.
 • Micherda B., Przesłanki ewolucji współczesnej rachunkowości i jej regulacji prawnych, [w:] Micherda B. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007.
 • Micherda B., Wiarygodność sprawozdania finansowego, [w:] Micherda B. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007.
 • Orechwa-Maliszewska E., Worobiej E., Sprawozdawczość i analiza finansowa banku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004.
 • Popowska E., Wąsowski W., Rachunkowość bankowa po zmianach, Difin, Warszawa 2008.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, Dz. U. 2003, nr 218, poz. 2147.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, Dz. U. 1997, nr 140, poz. 939 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity, Dz. U. 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 • Woelfel Ch. J., Rachunkowość banku. Jak zrozumieć i stosować standardy i regulacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Żółtkowski W., Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168105048

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.