PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 6 | 9--15
Tytuł artykułu

Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w zatrudnieniu

Autorzy
Warianty tytułu
The Prohibition of Discrimination on the Grounds of Age in Employment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesna medycyna i rozwój nowych technologii przyczyniły się do istotnych zmian w strukturze demograficznej świata. Starzejące się społeczeństwo stanowi nieunikniony element naszej rzeczywistości. Według prognoz Eurostatu średnia długość życia ludzi w krajach uprzemysłowionych wyniesie 81,7 lat w 2030 r. Do 2050 r. udział osób powyżej 65. roku życia w samej tylko populacji UE wzrośnie z 17 do 30%, natomiast osób poniżej 24. roku życia spadnie z 30 do 23%. Przedstawione kierunki zmian niosą za sobą określone implikacje dla społecznych i ekonomicznych polityk. Konieczne wydaje się nie tylko podjęcie działań zmierzających do zwiększenia wskaźnika zatrudnienia wśród osób starszych, ale nade wszystko wykształcenie instrumentów prawnych pozwalających zniwelować zjawisko ageizmu (dyskryminacji ze względu na wiek) w aspekcie zatrudnienia. Autorka koncentruje swoje rozważania na ocenie europejskich ram prawnych w dziedzinie walki z dyskryminacją ze względu na wiek, w szczególności na dyrektywie Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, a także sposobie jej transponowania przez wybrane państwa członkowskie. (abstrakt oryginalny)
EN
The evolution of modern medicine in tandem with the new technological developments have contributed to significant changes in the world’s demographic structure. The aging society seems to be an inevitable element of our reality. According to Eurostat’s forecasts, the average life expectancy in industrialized countries will reach 81.7 in 2030. By 2050 the share of persons over 65 years of age only within the EU's population will increase from 17% to 30%, while those below the 24 years of age, will fall from 30 to 23%. The outlined tendencies have particular implications for social and economic policies. Accordingly, it is of utmost importance nowadays not only to increase the employment rate among older people but first and foremost build up sound apparatus of legal measures aiming at militating the phenomenon of ageism in the employment context. In this paper, the author evaluates the European legal framework on discrimination on the grounds of age, with particular emphasis placed on Council’s Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation as well as the way it is transposed by the selected Member States. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--15
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki; Europejski Instytut Uniwersytecki
Bibliografia
 • Age Discrimination and European Law, Rapport of European Commission 2005, s.22.
 • AGE's Analysis of the State of Transposition of the Employment Directive, Bruksela 2004.
 • J. Barcz, Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2003, s. 386.
 • Capacity Building of Civil Society dealing with Anti-Discrimination, Training Manual 2005, s. 20.
 • Developing Anti-Discrimination Law In Europe, The European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field 2005, s. 58-61.
 • Economic Integration 34(1): 53-66, Kluwer Law International 2007.
 • N. Ggosheh, Age Discrimination and older workers: Theory and legislation in comparative context, Conditions of Work and Employment Series No. 20 ILO 2008, s. 37.
 • A. Goldin, Fundamental Human Rights and Labour Relations, materiały pokonferencyjne - International Seminar on Comparative Labour Law, Industrial Relations and Social Security Law, Bordeaux 29.06-12.07.2008, s. 1-3.
 • J.H. Jans, The Effect In National Legal System of the Prohibition of Discrimination on Grounds of Age as a General Principle of Community Law, Legal Issues of A. Jolivet, S. Lee, Employment conditions in an ageing World: meeting the working time challenge, Conditions of Workand Employment, Series No. 9, 2004, s. 25-29.
 • J. Macnicol, Age Discrimination: A Historical and Contemporary Analysis, Cambridge University Press, 2006, s. 1-48.
 • B.L. Neugarten, The Meanings of Age: Selected papers of Bernice L. Neugarten, 1996, s. 24-50.
 • M. Płatek, Kształtowanie postaw wobec różnorodności, Materiały edukacyjne przygotowane w ramach programu Socrates Grundtvig Action 1, "Law through Experience", s. 2.
 • Równość i brak dyskryminacji. Raport roczny za rok 2006, Komisja Europejska ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans, Jednostka G.4, s. 21-22.
 • G. Trudeau, Individual Freedoms and Labour Relations: possible, permitted, and prohibited, materiały pokonferencyjne - International Seminar on Com-parative Labour Law, Industrial Relations and Social Security Law, Bordeaux 29.06-12.07.2008, s. 25-26.
 • United Nations (2002a): Madrid International Plan of Action on Ageing, second World Assembly on Ageing (New York).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168115619

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.