PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 4 | 24--28
Tytuł artykułu

Kontratyp od zasady równego traktowania w zatrudnieniu w podmiotach o charakterze wyznaniowym

Warianty tytułu
The Exception from the Principle of Equal Treatment in Employment in Religious Entities in Polish and European Labour Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje, których działalność oparta jest na wartościach religijnych, są zobowiązane, w takim samym stopniu jak inni pracodawcy, do przestrzegania kodeksu pracy. Działalność kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji, których działalność oparta jest na wartościach religijnych, cechuje się jednak szczególnym charakterem, zaś cele i wymagania, jakie stawiają one swoim pracownikom, w dużym stopniu mogą się różnić od wymagań stawianych pracownikom przez inne zakłady pracy. Różnice te wynikają stąd, iż stosowanie kryterium wyznawanej przez pracownika religii jest konieczne dla zachowania tożsamości ideowej kościelnych osób prawnych, szkół wyznaniowych oraz innych instytucji prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe. Z uwagi na powyższe niezbędne jest, aby kościół, związek wyznaniowy lub inna organizacja, której cel działania pozostaje w związku z religią i wyznaniem, miały prawo do zatrudniania pracowników wierzących, podzielających etos wspólnoty. W krajowym porządku prawnym podstawową regulacją pozwalającą tego rodzaju podmiotom na realizację polityki zatrudnienia zgodnej z ich wewnętrzną autonomią jest instytucja kontratypu od zasady równego traktowania w zatrudnieniu z art. 18(3b) § 4 k.p. Kontratyp umożliwia ściśle określonym kategoriom pracodawców legalne różnicowanie pracowników ze względu na kryteria o charakterze religijnym. (abstrakt oryginalny)
EN
In common awareness religious sphere is separated from law and economy. Although there are phenomena and institutions named in canon law “res mixtae”. These are issues from borderline of public law and domestic policy of churches and religious unions. Do not doubt the assertion that the labor law system influences employment in such described entities. Churches, religious unions and organizations based on religious values are obliged to obey common labor law rules, as well as other employers. The activity of churches, religious unions and organizations based on religious values is characterized by the specific nature so targets and requirements which are demanded from employees are quite different than in other employing establishments. The origin of these differences is that such criteria are necessary to keep the ideological identity of ecclesiastical legal persons, clerical school or universities and other institutions kept by churches and religious unions. In view of this, it is essential that the churches, religious unions or other organization based on religious values have the right to employ workers of believers who share the ethos of the community. In the Polish legal order, the primary legal institution that allows such entities to carry out employment policies consistently with their internal autonomy is the exception from the principle of equal treatment in employment, which is based on article 18(3b) § 4 of the Polish Labor Code. The juridical exception allows differentiation the legal status of employees and candidates for the employees due to the criteria of a religious nature. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
24--28
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • K. Kędziora, K. Śmieszek, Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu, Warszawa 2008, s. 182 i n.
  • L. Mitrus, Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Kraków 2006, s. 198 i n.
  • M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999, s. 13.
  • R. Smolski, M. Smolski, E. Stadtmüller, Słownik encyklopedyczny: edukacja obywatelska, Wrocław 1999.
  • P. Stanisz, Wolność religijna w porządku prawnym UE (w:) Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, s. 423.
  • P. Stanisz, Wspólnotowy zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na religię lub światopogląd, "Przegląd Sejmowy" 2005, nr 1, s. 48.
  • K. Warchałowski, Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Lublin 2004, s. 213.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168145011

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.