PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1997 | nr 8 | 157--173
Tytuł artykułu

Preface to Reformulate the Paradigm of Economics Theory

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Funkcja paradygmatu w rozwoju nauki jest ważna co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy to ten, że poszczególni członkowie wspólnoty naukowej, akceptujący paradygmat jako dobrze uzasadniony, rozpoczynając badanie nie muszą budować od nowa całej dziedziny wiedzy, ale mogą rozpocząć swą pracę w tym miejscu, w którym inni ją zakończyli. W toku tych badań paradygmat podlega uszczegółowieniu, ale też pojawiają się zjawiska, które za pomocą przyjętego paradygmatu nie dają się wyjaśnić - anomalie. Drugi ważny powód wynika ze znaczenia i zw. przypadków anomalnych. Uznanie w teorii ekonomii racjonalności za metodologiczny wyróżnik działania ludzkiego, a zwłaszcza gospodarowania, wymaga wyjaśnienia, na czym polega podejście ekonomiczne, którego istota zawiera się w zasadzie racjonalnego gospodarowania. Choć już dziś nie kwestionuje się zasadności stosowania podejścia ekonomicznego do analizy i wyjaśnienia zachowań ludzkich, to dokładne określenie, co odróżnia je od innych podejść stosowanych w innych dyscyplinach nie jest oczywiste. Metodologiczny walor podejścia ekonomicznego polega przede wszystkim na tym, że pozwala ono na analizę róż-norodnych zachowań ludzkich przy wykorzystaniu wspólnego paradygmatu.(oryginalny abstrakt)
Rocznik
Numer
Strony
157--173
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Azzi C., Ehrenberg R.: Household Allocation of Time and Church Attendance. Journal of Political Economy 1975, no 2.
 • Backer G.S.: The Economic Approach to Human Behaviour. University of Chicago 1976, wyd. polskie Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Warszawa 1990, p. 231.
 • Bacon F.: Novum Organum, Warszawa 1955, p. 123.
 • Becker B.S., Landes W.M.: Essays in the Economics of Crime and Punishment. New York 1974.
 • Bentham J.: An Introduction to the Principle of Morals and Legislation. New York 1963, p. 13.
 • Braithwaite R.B.: Scientific Explanation. Cambridge 1953, p. 92.
 • Campbell N.R.: Physics. The Elements. Cambridge 1920, p. 194.
 • Coase R.H.: The Market for Goods and the Market for Ideas. American Economic Review 1974, no 5.
 • Copi J.M.: Crucial Experiments. [in:] E.H. Madden (ed.): The Structure of Science. New York 1960, p. 179-196.
 • Director A.: The Parity of the Economic Market Place. Journal of Law and Economics 1964, no 10.
 • Entry Economics [in:] The Columbia Encyclopaedia, ed. 3, London 1962, p. 624.
 • Feyerabend P.K.: Consolations for the Specialist. [in:] J. Lakatos, A. Musgrave: Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge 1970, p. 131.
 • Friedman M.: The Methodology of Positive Economics. In: M. Friedman: Essays in Positive Economics. Chicago 1953, p. 14.
 • Friedman M.: The Methodology of Positive Economics. University of Chicago 1953.
 • Grossman M.: The Demand for Health. A Theoretical and Empirical Investigation. Columbia University, New York 1972.
 • Grossman M.: The Economics of Joint Production in the Household.. Chicago 1971.
 • Hempel C.: Studies in the Logic of Confirmation. Mind 1945, vol. 54.
 • Jodkowski K.: Milczące funkcjonowanie paradygmatu, (Tacit Functioning of Paradigm). Studia Filozoficzne 1981, no 1.
 • Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie (Treatise about Good Work), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982, p. 100.
 • Kuhn T.S.: Dwa bieguny (Two Poles). Warszawa 1985, p. 411.
 • Kuhn T.S.: Reflections on My Critics. [in]: J. Lakatos, A. Musgrave: Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge 1970, p. 199-200.
 • Kuhn T.S.: The Structure of Scientific Revolutions. Chicago 1970, p. 188-189.
 • Lakatos J.: Falsification and the Metodology of Scientific Research Programmes. [in:] J. Lakatos, A. Musgrave: Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge 1970, p. 133.
 • Leibenstein H.: Beyond Schema Homo Oeconomicus. Harvard University 1980, wyd. polskie Poza schematem homo oeconomicus. Warszawa 1988, p. 17.
 • Leśkiewicz I., Leśkiewicz Z.: Metodologiczne przesłanki zmiany paradygmatu racjonalności w modelach ekonomicznych, (Methodologica, Premises of Change the Paradigm of Rationality in Economic Models). [in:] Zagadnienia Gospodarowania (Economic Problems) no 2, Szczecin, 1993.
 • Leśkiewicz Z.: Analiza racjonalności hipotez indukcyjnych według kryterium użytecz-ności, (Analysis of Rationality Inductive Hypotheses According to the Criterion of their Utility). [w:] Stadia Informatica nr. 5, Szczecin 1992.
 • Leśkiewicz Z.: Krytycznie o niektórych tendencjach metodologicznych we współ-czesnych badaniach empirycznych, (Critically about Some Methodological Tendences in Contemporary Empirical Searching). Folia Oeconomica Stetinensia, Szczecin 1994.
 • Leśkiewicz Z.: Metodologiczny status racjonalności w poznaniu naukowym, (Methodological Status of Rationality in Science Recognition). Studia Informatica no 4, Szczecin 1991.
 • Leśkiewicz Z.: Paradygmat racjonalności gospodarowania w modelu rynkowym (Paradigm of Rationality Economic Activity in Market Model). Przegląd Zachodniopomorski (West-Pomeranian Review) 1990, no 1 and 2.
 • Leśkiewicz Z.: Status metodologiczny instrumentalistycznej koncepcji teorii naukowej, (Methodological Status the Instrumentalistical Conceptions of the Science Theory). [in:] Studia Informatica no 1, Szczecin 1991.
 • Marschak J.: Economics of Language. Behavioral Science 1965, no 10.
 • Merton R.K.: Social Theory and Social Structure. New York 1968.
 • Merton R.K.: The Sociology of Science. Chicago 1973.
 • Michael R.T.: The Effect of Education on Efficiency in Consumption. National Bureau of Economic Research 1972.
 • Morton R.K.: Structural Analysis in Sociology. [in:] Approaches to the Study of Social Structure. New York 1975.
 • Popper K.R.: The Logic of Scientific Discovery. London 1977, wyd. polskie Logika odkrycia naukowego. Warszawa 1977, p. 223.
 • Rees A.: entry Economics [in:] International Encyclopaedia of Social Sciences. New York 1968.
 • Robbins L.: The Nature of Significance of Economic Welfare. New York 1962, p. 16.
 • Schumpeter J.: Capitalism, Socialism and Democracy. New York 1950.
 • Stigler G.J., and Becker G.S.: De Gustibus Non Est Disputandum. American Economic Review 1977, no 12.
 • Stigler G.J.: Do Economists Matter? Soutern Economic Journal 1976, no 1.
 • Stigler G.J.: Smith's Travels on the Ship of State. [in:] History of Political Economy, New York 1971.
 • Tinbergen J.: Selected Papers. Amsterdam 1959, p. 267.
 • Toulmin S.E.: The Philosophy of Science. New York 1953, p. 76.
 • Watters R.M., Brunnel B.N.: entry Comparative Psychology, [in:] International Encyclopaedia of Social Sciences. New York 1968.
 • Weber M.: Wirtshaft and Gesellschaft, Grundriss der verstehenden Sociologie. Tubingen 1976, p. 6-7.
 • Zając K.: Z badań nad zastosowaniami modelowania ekonometrycznego w ankiecie gospodarczej działalności przedsiębiorstwa, (From Searching above Employements the Economical Modelling in the Questionnaire Economical Activity of Enterprise). [w:] Zastosowanie ekonometrii w przedsiębiorstwie, (The Application of Econometry in an Enterprise). Szczecin 1987, p. 16.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168172422

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.