PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 231 Przyszłość demograficzna Polski | 287--304
Tytuł artykułu

Gerontechnologia w perspektywie urbanistycznej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest rozważanie części tego paradygmatu, koncentrując się na problemie kompozycji przestrzeni urbanistycznej, głównie wnętrza ulicy oraz na warunkach jego dostępności, aranżacji ergonomicznej, i użyteczności dla operacji komunikacyjnych w nim, maksymalnie stosowanego również dla starszych, na miarę ich aspiracji kulturowych i funkcji psychofizycznych. Praca opiera się na badaniach autora oraz dostępnych, problemowo znaczących studiach i doświadczeniach praktyki zagranicznej i krajowej. (fragment tekstu)
EN
Ageing acute affects the societies, increasingly rise the number and percentage of older population. It calls for a reevaluation of the meaning of life, death, and the quality and nature of human experience. However, the societies and the infrastructure of its settlements are not or very poor prepared to meet the appearing challenges. There are two facts to understand: (1) ageing does not occur in isolation but is a reflection of societal attitudes and resulting practical outcomes, and (2) rapid acceleration of technological development will have a marked effect upon all spheres of human experiencing. The nature does not like a void. So, as a research-logistical effect, appeared the gerontechnology, a new paradigm on crossing point of gerontology and technology. The paper discusses (1) the main problems of ageing and older citizens in population, in local and international view, and (2) the problems of ergonomie architecture of the human environment and the gerontechnological response in infrastructural and operational form, to meet the needs of ageing individuals for mobility and further productivity in the society. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Bibliografia
 • Bevölkerungsmodelle, 2006, dostępne na stronie internetowej modsim.hupfeld-software.de/pmwiki/pmwiki.php z dnia 17 marca 2009.
 • Claussen C.-F.,2006, Individuelle Mobilität im Alter mit einem artißziellen, intelligenten Exo-Skelett - "Auto-Cyberno-Mobil", [w:] Archives of Sensology and Neurootology in Science and Practice-ASN, vol. 1.
 • Czabański J., 2004, Przeliczanie ludzkiego życia na pieniądze, Rzeczpospolita, nr 232.
 • Demographische Erhebung, 2000, dostępne na stronie internetowej www.garagenportal.de/RolliBox/Statistik_3/statistik_3_html z dnia 29 kwietnia 2009.
 • ECA - Europäisches Konzept für Zugänglichkeit, 2005, Europäisches Institut Design fur Alle in Deutschland e.V. (EDAD), Fürst Donnersmarck-Stiftung zu Berlin, 17-18.
 • Frąckiewicz L., 1999, Starzenie się ludności Polski i jego konsekwencje, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1, 10 (za: Rocznik statystyczny ochrony zdrowia 1997, 1998, Warszawa).
 • Gassmann O., Reepmeyer G.,2004, Das Zukunftspotential "Gerontechnologie", Technische Rundschau, nr 23.
 • GUS (Główny Urząd Statystyczny), 2003, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002, Warszawa.
 • GUS (Główny Urząd Statystyczny), 2004, Prognoza ludności na lata 2003-2030, Warszawa.
 • GUS (Główny Urząd Statystyczny), 2007, Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2006 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 stycznia 2007 r., GUS, Warszawa.
 • GUS (Główny Urząd Statystyczny), 2008, Rocznik Demograficzny 2008, GUS, Warszawa.
 • GUS (Główny Urząd Statystyczny), 2009, Prognoza ludności na lata 2008-2035, GUS, Warszawa.
 • Instrukcja o planowo-zapobiegawczych remontach dróg miejskich, 1980, MAGTiOŚ, Warszawa.
 • Kroj G., 2002, Mobilität älterer Menschen in einem zukünftigen Verkehrs system [w:] Mobilität und gesellschaftliche Partizipation im Alter, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart.
 • Kryńska E., 2006, Zasoby pracy w Polsce - stan obecny i perspektywy. Starzenie się ludności i zasobów pracy - konsekwencje i sposoby ich ograniczania, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Łódź.
 • Mrożek S., 1999, Z życia sprawozdawcy radia i telewizji, Rzeczpospolita, nr 1.
 • Niewiadomski L. i in., 2008, Dostępność transportu i przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych - analiza stanu istniejącego w Warszawie, Politechnika Warszawska, Warszawa.
 • OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), 1986, Guidelines for improving the safety of elderly road users. Road Transport Research, OECD, Paris.
 • Połowniak J.,2008, Atlas starzenia się, Gazeta Wyborcza, nr 272.
 • Przybyłka A., 2005, Wybrane konsekwencje procesu starzenia się populacji, [w:] Problemy demograficzne w starzejących się społeczeństwach, Sekcji Analiz Demograficznych, z. 11, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Warszawa.
 • Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, 2006, Projekt badawczy nr WUE/0041/IV/05, wykonawca Z. Woźniak, Europejski Fundusz Społeczny, Warszawa.
 • Sammer G., Röschel G., 2000, Mobilität älterer Menschen in der Steiermark, dostępne na stronie internetowej www.kfunigraz.ac.at/senioren/same.htm z dnia 26 kwietnia 2009.
 • Schöppe E., 1980, Bewertung der Qualität der Ortsveränderung, Schriftenreihe des ZVI des Verkehrswesens der DDR, H.20, Berlin.
 • Sierakowski S., 1812, Architektura obejmująca wszelki gatunek murowania i budowania, t.l, Drukarnia Akademicka, Kraków.
 • Szatur-Jaworska B. (red.), 2008, Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań, Biuletyn RPO, dostępne na stronie internetowej www.rpo.gov.pl/pliki/12228594450.pdfz dnia 11 marca 2009.
 • Sztokholm 2010 - kiedy powstanie pierwsze miasto bez barier?, 2004, dostępne na stronie internetowej www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/12177 z dnia 18 lutego 2009.
 • Ustawa z 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym, 1983, Dz.U.,nr 6, poz.35, art. 18.1.
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 2001 (tekst jednolity), Dz.U., nr 142, poz.1591, art. 7.1.
 • Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 2005 (tekst jednolity), Dz.U., nr 108,poz.908, art. 20.1.
 • Wasiutyński Z.,1971, O architekturze mostów, PWN, Warszawa.
 • WHO (World Health Organisation), 2002, Drugie Światowe Zgromadzenie ONZ na Temat Starzenia Się Społeczeństw, dostępne na stronie internetowej www.unic.un.org.pl/ageing z dnia 22 lutego 2009.
 • ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), 2008, Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, 2007, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168189907

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.