PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 4 | 139--157
Tytuł artykułu

Koncepcja paradygmatu i jej znaczenie dla nauk o zarządzaniu

Autorzy
Warianty tytułu
The Concept of Paradigm and its Meaning to Management Studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza koncepcji paradygmatu i jej znaczenia dla nauk o zarządzaniu. Odnosząc się do sytuacji problemowej w naukach o zarządzaniu, omawiam: pojęcie paradygmatu i wyodrębniam dwa podstawowe znaczenia, w jakich funkcjonuje ono w teorii Kuhna; strukturę macierzy dyscyplinarnej, czyli paradygmatu w szerszym sensie, zwracając przy tym szczególną uwagę na koncepcję wzorców (paradygmat w węższym sensie); Kuhnowską koncepcję wspólnot naukowych i rozwoju nauki. W artykule formułuję kilka postulatów dotyczących rozwoju nauk o zarządzaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to provide the analysis of the concept of paradigm and its meaning to management studies. The author uses the current situation in management studies as a starting point for discussing: the notion of paradigm and highlight its two types prominent in Kuhn’s theory; the structure of disciplinary matrix – the paradigm in a broad sense, plus the paradigm in a more special meaning (exemplar); Kuhn’s concept of scientific communities and development of science. Some recommendations about the future development of management studies are made. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
139--157
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Berger P.L., Luckmann T., The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge, Anchor, New York - Toronto 1967.
 • [2] Bertalanffy L. von, Wprowadzenie, w: Bertalanffy L. von, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa 1984.
 • [3] Bertalanffy L. von, Znaczenie ogólnej teorii systemów, w: Bertalanffy L. von, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa 1984.
 • [4] Boulding K. E., The Organizational Revolution. A Study in the Ethics of Economic Organization, Greenwood Press, Westport 1984.
 • [5] Burrell G., Morgan G., Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life, Heinemann, London 1979.
 • [6] Cannella A.A., Paetzold Jr, R.L., Pfeffers Barriers to the Advance of Organizational Science. A Rejoinder, "Academy of Management Review" 1994, t. 19, nr 2.
 • [7] Cavaleri S., Obłoj K., Management Systems. A Global Perspective, Wadsworth Publishing Company, Belmont 1993.
 • [8] Czarniawska В., Who is Afraid of Incommensurability?, "Organization" 1998, t. 5, nr 2.
 • [9] Davies A., Fitchett J.A., Beyond Incommensurability? Empirical Expansion on Diversity in Research, "European Journal of Marketing" 2005, t. 39, nr 3/4.
 • [10] Donaldson L., American Anti-Management Theories of Organization: A Critique of Paradigm Proliferation, Cambridge University Press, Cambridge 1995.
 • [11] Donaldson L., The Myth of Paradigm Incommensurability in Management Studies. Comments by an Integrationist, "Organization" 1998, t. 5, nr 2.
 • [12] Gasparski W, Wypowiedź w: Kierunki rozwoju prakseologii, "Prakseologia" 1989, nr 4 (105).
 • [13] Hatch M.J., Metafory w teorii organizacji, w: Hatch M.J., Teoria organizacji, WN PWN, Warszawa 2002.
 • [14] Hoyningen-Huene R, Sankey H. red., Incommensurability and Related Matters, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London 2001.
 • [15] Jodkowski K., Wielopłaszczyznowy charakter Kuhnowskiej tezy o niewspółmierności, w: Jodkowski K., Wspólnoty uczonych. Paradygmaty i rewolucje naukowe, Wyd. UMCS, Lublin 1990.
 • [16] Jodkowski K., Wspólnoty naukowe i paradygmaty, w: Jodkowski K., Wspólnoty uczonych. Paradygmaty i rewolucje naukowe, Wyd. UMCS, Lublin 1990.
 • [17] Kieżun W, Autonomization of Organizational Units. From Pathology of Organization, ZTI OIN PAN, Warszawa 1977.
 • [18] Kieżun W, Dyrektor. Z problematyki zarządzania instytucją, KiW, Warszawa 1974.
 • [19] Kieżun W, Management in Socialist Countries. USSR and Central Europe, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1991.
 • [20] Kieżun W, Organizacja pracy własnej dyrektora, PWE, Warszawa 1971.
 • [21] Kieżun W, Podstawy organizacji i zarządzania, KiW, Warszawa 1980.
 • [22] Kieżun W, Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, OW SGH, Warszawa 1998.
 • [23] Knudsen Ch., Pluralism, Scientific Progress and The Structure of Organization Theory, w: Tsoukas H., Knudsen Ch. (red.), The Oxford Handbook of Organization Theory. Metatheoretical Perspectives, Oxford University Press, Oxford-New York 2005.
 • [24] Kotarbiński T., Znaczenie integracyjne teorii sprawnego działania, w: Kotarbiński T., Dzielą wszystkie. Prakseologia, cz. II, Ossolineum, Wrocław 2003.
 • [25] Koterski A., Falsyfikacjonistyczne kryteria demorkacji w XX-wiecznej filozofii nauki, Wyd. UMCS, Lublin 2004.
 • [26] Koźmiński A.K., Obłój K., Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989.
 • [27] Koźmiński A.K., Tożsamość nauki o zarządzaniu, w: Koźmiński A.K., Koniec świata menedżerów?, WAiP, Warszawa 2008.
 • [28] Koźmiński A.K., Zawiślak A.M., Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych, PWE, Warszawa.
 • [29] Krajewski W., Prawa i ich funkcje, w: Krajewski W., Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych, KiW, Warszawa 1998.
 • [30] Kuhn T.S., Anomalie a pojawianie się odkryć naukowych, w: Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 • [31] Kuhn T.S., Droga do nauki normalnej, w: Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 • [32] Kuhn T.S., Logika odkrycia naukowego czy psychologia badań?, w: Kuhn T.S., Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, PIW, Warszawa 1985.
 • [33] Kuhn T.S., Obiektywność, sądy wartościujące i wybór teorii, w: Kuhn T.S., Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, PIW, Warszawa 1985.
 • [34] Kuhn T.S., Postscriptum, w: Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 • [35] Kuhn T.S., Priorytet paradygmatów, w: Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 • [36] Kühn T.S., Raz jeszcze o paradygmatach, w: Kühn T.S., Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, PIW, Warszawa 1985.
 • [37] Kuhn T.S., Reflections on my Critics, w: Lakatos I., Musgrave A. red., Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 • [38] Kuhn T.S., Rewolucje jako zamiany sposobu widzenia świata, w: Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 • [39] Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 • [40] Kuhn T.S., Uwagi o stosunkach między nauką a sztuką, w: Kuhn T.S., Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, PIW, Warszawa 1985.
 • [41] Lewis M.W., Grimes A.J., Metatriangulation: Building Theory From Multiple Paradigms, "Academy of Management Review" 1999, t. 24, nr 4.
 • [42] Maanen J. Van, Style as Theory, "Organization Science" 1995, t. 6, nr 1.
 • [43] Miller J.H., Page S.E., Complex Adaptive Systems. An Introduction to Computational Models of Social Life, Princeton University Press, Princeton - Oxford 2007.
 • [44] Morgan G., Obrazy organizacji, WN PWN, Warszawa 2008.
 • [45] Nelson R.R., Winter S.G., An Evolutionary Theory of Economic Change, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge - London 1982.
 • [46] Nogalski B., Wybór paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem przyszłości, w: Hejduk I.K. red., Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja i rzeczywistość, Wyd. IOiZwP "ORGMASZ", Warszawa 2004.
 • [47] Nowak L., O ukrytej jedności nauk społecznych i nauk przyrodniczych, [dostęp online 21 października 2009, http://www.staff.amu.edu.pl/~epistemo/Nowak/przyrhum.pdf].
 • [48] Nowak S., Rodzaje twierdzeń, w: Nowak S., Metodologia badań społecznych, WN PWN, Warszawa 2007.
 • [49] Obłój K. red., Dominująca logika firmy. Strategie polskich liderów, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • [50] Pfeffer J., Barriers to the Advance of Organizational Science: Paradigm Development as a Dependent Variable, "Academy of Management Review" 1993, t. 18, nr 4.
 • [51] Richelle M.N., The Skinner Box. A New Microscope for Psychology, w: Richelle M.N., B. F. Skinner. A Reappraisal, Psychology Press, Hove - New York 1995.
 • [52] Schultz M., Hatch M.J., Living with Multiple Paradigms: The Case of Paradigm Interplay in Organizational Culture Studies, "Academy of Management Review" 1996, t. 21, nr 2.
 • [53] Senge P.M., Pięta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, OW Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 • [54] Sudoł S., Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, "Dom Organizatora", Toruń 2007.
 • [55] Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.
 • [56] Sułkowski L, Problem demarkacji - miejsce zarządzania w rodzinie nauk, w: Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.
 • [57] Szpaderski A., Podstawy prakseologicznej teorii zarządzania, "Master of Business Administration" 2008, nr 3 (92), maj-czerwiec.
 • [58] Szpaderski A., Postulat prakseologii jako teorii podstawowej dla nauk organizacji i zarządzania. Przykłady zastosowań, "Organizacja i Kierowanie" 2006, nr 2 (124).
 • [59] Szpaderski A., W kierunku prakseologii jako teorii sprawnej (efektywnej) organizacji działania, w: Efektywność zespołów w organizacji, AON, Warszawa 2007.
 • [60] Tuchańska B., Kuhnowskie pojęcie paradygmatu a problem opisania rozwoju nauki, "Zagadnienia Naukoznawstwa" 1987, t. XXIII, z. l (89).
 • [61] Zieleniewski J., O organizacji badań naukowych, PWE, Warszawa 1975.
 • [62] Zieleniewski J., O problemach organizacji, WP, Warszawa 1970.
 • [63] Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981.
 • [64] Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa 1982.
 • [65] Zieleniewski J., Prakseologia a teoria organizacji, "Prakseologia" 1974, nr 2 (50).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168191776

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.