PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 3 (6) | 63--73
Tytuł artykułu

Rozwój energetyki w Polsce w świetle regulacji ekologicznych

Warianty tytułu
Energetics Development in Poland Based on 'Green' Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Elektroenergetyka jest dziedziną, która wywiera znaczący wpływ na środowisko przyrodnicze. Oddziaływanie to można rozpatrywać w dwóch aspektach: zużywania energetycznych surowców kopalnych i zanieczyszczania środowiska naturalnego gazami, pyłami i innymi odpadami procesu spalania. Konieczność dostosowania się do zaostrzonych wymagań środowiskowych i ekonomicznych dla jednych elektrowni stanowi szansę, a dla innych jest to poważne zagrożenie. Elektrownie musza być konkurencyjne, aby umieć dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia. (abstrakt oryginalny)
EN
Electro-energetics is a branch of science that has a significant influence into environment. That influence could be considered in two aspects, i.e.: using the energetic mine - resources and contamination of natural environment with gases, dusts and other waste of combustion processes emitted to the atmosphere. The need of adaptation to stricter environmental and economic requirements is the real chance for some power stations and in the same time the real threat to others. Power stations must be competitive to be able to adapt to a changing environment. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
63--73
Opis fizyczny
Twórcy
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
 • 1. Adamczyk J., Koncepcje zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 • 2. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Wiszniewska M., Wpływ norm ekologicznych na poprawę konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w perspektywie europejskich systemów integracyjnych, [w:] Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska, (red.) A. Budnikowski i M. Cyglar, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
 • 3. Biczyński W., Wrońska I., Katalog elektrowni i elektrociepłowni zawodowych stan na 31.01.2004 r., Wydawnictwo ARE SA, Warszawa 2004.
 • 4. Burzyńska D., Fila J., Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 • 5. Czop K., Otwartość na zmianę jako cecha nowoczesnej organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10, 2001.
 • 6. Deklaracja środowiskowa BOT Elektrowni Opole S.A., Brzezie 2006.
 • 7. Famielec J., Analiza porównawcza Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 z polityką ochrony środowiska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 • 8. Famielec J., M. Stępień, Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 • 9. Fiedor B. i in., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2002.
 • 10. Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP, (red.) B. Mikołajczyk, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
 • 11. Folmer H., Gabel L., Opschoor H., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
 • 12. Gabrusewicz W., Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe seria II, Monografie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 120, Poznań 1992.
 • 13. Gospodarka a środowisko i ekologia, (red.) K. Malachowski, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007.
 • 14. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2004 i 2005, "Informacje i opracowania statystyczne", Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006.
 • 15. Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2001.
 • 16. Górka K., Skutki integracji z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska, [w:] Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska - problemy, korzyści, zagrożenia, (red.) M. Burchard-Dziubińska, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2000.
 • 17. Graczyk A., Ekologiczne koszty zewnętrzne, identyfikacja, szacowanie, internalizacja, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
 • 18. Kamiński J., Wpływ liberalizacji rynku energii elektrycznej na górnictwo węgla kamiennego, Wydawnictwo PAN, Kraków 2006.
 • 19. Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego - Europejska Polityku Energetyczna, http://www.cire.pl/UE/dokumenty/com2007_0001pl01.pdf, [04.04.2010].
 • 20. Kożuch M., Rosiek K., Ekonomika przemysłu - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 • 21. Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M., Energetyka a ochrona środowiska, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
 • 22. Ochrona Środowiska 2005, "Informacje i opracowania statystyczne", Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2005.
 • 23. Piechał P., Restrukturyzacja i prywatyzacja sektora energetyki w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10, 2004.
 • 24. Pindór T., Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
 • 25. Stanienda J., Determinanty rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie, Wydawnictwo MWSE w Tarnowie, Tarnów 2006.
 • 26. Wróbel J., Elektrownie sprywatyzować i połączyć, "Gazeta Prawna", nr 188, 2005.
 • 27. Zanieczyszczenie atmosfery. Źródła oraz metodyka szacowania wielkości emisji zanieczyszczeń, Centrum Informacji Energetyki, Zakład Energometrii, Warszawa 1997.
 • 28. Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168199427

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.