PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 10 | 5--21
Tytuł artykułu

Regiony wiedzy - marketingowa koncepcja międzyregionalnych przepływów wiedzy jako współczesnego czynnika rozwojowego

Warianty tytułu
Regions of Knowledge - a Marketing Concept of Interregional Flows of Knowledge as a Modern Factor of Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł kreśli nową perspektywę rozwoju regionalnego opartego na wiedzy. Uznanie wiedzy jako czynnika rozwojowego i formy kapitału skłania do poszukiwania lepszych sposobów jej tworzenia, lokalizowania, gromadzenia i kreowania, a także wdrażania na poziomie jednostki, zespołu, przedsiębiorstwa, grupy oraz systemu regionalnego. Zasoby wiedzy - kapitał intelektualny, jego zakres, struktura i formy są przedmiotem świadomego i celowego kształtowania w organizacji oraz jednostce terytorialnej. Autor wskazuje, że międzyregionalne transfery wiedzy w warunkach konkurencji o dostęp do ograniczonych czy zasobów wymagają przygotowania adekwatnych strategii oraz programów marketingowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes a new knowledge-based perspective of regional development. The acknowledgement of knowledge as a factor of development and a form of capital encourages the search for improved methods of creating, positioning, gathering and forming, as well as implementing it at the level of the individual, team, enterprise, group and regional system. Knowledge resources - intellectual capital, its scope, structure and form, are consciously and deliberately formed in the organisation and the territorial unit. The author points out that interregional knowledge transfers in conditions of competition in access to limited resources require the preparation of adequate marketing strategies and programmes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • D. Audretsch, M. Feldman, Knowledge spillovers and the geography of innovation and production, „American Economic Review” 1996/86.
 • A. Bąkowski, A. Siemaszko, M. Snarska-Świderska, Jak zostać regionem wiedzy i innowacji, Warszawa 2007.
 • W. Błasiak, Polskie miasta wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej, „Samorząd Terytorialny” 2007/5.
 • R. Boshma, Proximity and innovation: a critical assessment, „Regional Studies” 2005/39.
 • C.M. Chistensen, M.E Rayner, Innowacje – napęd wzrostu, Warszawa 2008.
 • H. Cleveland, The Knowledge Executive Leadership in an Information Society, New York 1998.
 • P. Cooke, Bliskość, wiedza i powstawanie innowacji, „Studia Regionalne i Lokalne” 2006/2.
 • P. Cooke, C. de Laurentis, F. Tödtling, M. Trippl, Regional Knowledge Economics, Cheltenham 2006.
 • T.H. Davenport, L. Prusak, Working Knowledge: How Organization Manage What They Know, Boston 2000.
 • C. Evans, Zarządzanie wiedzą, Warszawa 2005.
 • M. Fic, Wspieranie międzynarodowego uczenia się od siebie – rola klastrów i regionów wiedzy, w: D. Kopycińska (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Szczecin 2007.
 • M. Fic, Zarządzanie wiedzą w regionie, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2009/5, t. XI.
 • G. Gorzelak, A. Bąkowski, M. Kozak, A. Olechnicka, A. Płoszaj, Regionalne strategie innowacji w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne” 2007/1.
 • M. Herbst, Tworzenie i absorpcja kapitału ludzkiego przez miasta akademickie w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne” 2009/4.
 • A. Jashapara, Zarządzanie wiedzą, Warszawa 2006.
 • D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą, Warszawa 2008.
 • A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Warszawa 2007.
 • F. Krawiec, Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku, Warszawa 2009.
 • J. Macias, Gospodarka oparta na wiedzy – nowy paradygmat rozwoju, „Przegląd Organizacji” 2007/10
 • B. Mikuła, Organizacje oparte na wiedzy, Kraków 2006.
 • A. Olechnicka, G. Gorzelak, Społeczeństwo informacyjne w przestrzeni Europy, „Studia Regionalne i Lokalne” 2007/1.
 • G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacjach, Kraków 2002.
 • Regional Innovation, Knowledge and Global Change, London 2000.
 • M. Reichel, Innowacyjność polskich regionów. Przemiany w latach 1999–2006, w: T. Kudłacz, J. Wrona (red.), Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych, Kraków 2010.
 • D. Strahl, Klasyfikacja europejskiej przestrzeni regionalnej szczebla NUTS2 ze względu na innowacyjność i rozwój, „Samorząd Terytorialny” 2010/4.
 • A. Tiwana, The Knowledge Management Toolkit, New York 2000, za: A. Jashapara, Zarządzanie wiedzą, Warszawa 2006.
 • A. Wągrodzka, Regionalizacja i konkurencyjność regionu a rozwój województw samorządowych, „Samorząd Terytorialny” 2009/11.
 • K. Wojnar, A. Płoszaj, Analiza sieci współpracy ośrodków naukowo-badawczych – przykład programu ESPON, „Studia Regionalne i Lokalne” 2009/4.
 • Wzmacnianie potencjału regionów europejskich w zakresie badań przez promocję i wsparcie rozwoju regionalnych „klastrów opartych na wiedzy”, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168214834

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.