PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | Edukacja osób niepełnosprawnych | 25--54
Tytuł artykułu

Rola procesu rehabilitacji zawodowej w edukacji osób niepełnosprawnych

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Do orzekania o niepełnosprawności w sprawach związanych z zatrudnieniem i rehabilitacją zawodową zostały powołane powiatowe oraz wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności. W pracy przedstawiono istotę i znaczenie poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych. Omówiono ich przygotowanie do pracy, kształcenie i szkolenie zawodowe
Twórcy
Bibliografia
 • Aouil B.: Psychologiczna rehabilitacja dzieci z wadami słuchu a edukacyjna integracja -przegląd badań. [w:] Człowiek niepełnosprawny - zagrożenia i szanse rozwoju. Red. B. Auil. Bydgoszcz 1999, s. 79-80.
 • Balcerek M.: System kształcenia specjalnego w Polsce. [w:] Pedagogika rewalidacyjna. Red. A. Hulek. Warszawa 1977, s. 508.
 • Barłóg B.: Zintegrowana edukacja w szkole. „Edukacja i Dialog” 1996, nr 6, s. 48.
 • Bereda-Labędź K., Klimkiwicz L., Pałecka A.: Komentarz do ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo¬łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Akty wykonawcze. Warszawa 2002, s. 401.
 • Brzozowska W.: Doradca zawodowy w warunkach przemian gospodarczych. Konferencja w Częstochowie. „Polityka Społeczna” 1995, nr 1, s. 36.
 • Chlebosz D.: Wyjaśnienia i interpretacje przepisów prawnych związanych z orzekaniem o stopniu niepełno¬sprawności. „BIFRON Biuletyn Informacyjny” 1997, nr 11/12, s. 5.
 • Czarnul E.: Informacja zawodowa w pracy doradcy. [w:] Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawo¬dowego, nr 3. Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 1994, s. 50.
 • Departament Standaryzacji Usług, Departament Pracy, Departament Szkolenia Kadr: Wejście i powrót na rynek pracy. Informator dla bezrobotnych. Warszawa 2000, s. 17.
 • Doradca 2000. Adaptacja dla osób niepełnosprawnych. Warszawa 2000, s. 4-6.
 • Encyklopedyczny słownik rehabilitacji. Red. T. Gałkowski, J. Kiwierski. Warszawa 1986, s. 12.
 • Filipowicz E.: Aktualne problemy orientacji i poradnictwa zawodowego. „Edukacja Dorosłych” 1995, nr 4-5, s. 19.
 • Frąckiewicz L.: Inwalidztwo jako problem polityki społecznej. Katowice 1988, s. 50.
 • Goluch U.: Zmiany w przepisach o Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. „Służba Pracownicza” 2001, nr 11, s. 24-26.
 • Grodzka U., Serafin T.: Wczesna diagnoza i edukacja niepełnosprawnych. [w:] Osoby niepełnosprawne w środowisku lokalnym. Wyrównywanie szans. Red. B. Szczepankowski, J. Mikulski. Warszawa 1999, s. 168.
 • Hulek A.: Integracyjny system kształcenia i wychowania. [w:] Pedagogika rewalidacyjna. Red. A. Hulek. Warszawa 1977, s. 492.
 • Kantyka S., Kowalska-Kantyka M., Satoła M.: System edukacji dla osób niepełnosprawnych jako szansa integracji ze społeczeństwem. [w:] Niepełnosprawni w środowisku społecznym. Red. L. Frąckiewicz. Katowice 1999, s. 103-104.
 • Książek W., Dobrzyńska J., Małecki W., Głowacka A., Woźniak M.: Ministerstwo Edukacji Narodo¬wej o reformie. Warszawa 1998, s. 11.
 • Majewski T.: Podstawy rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Warszawa 1999, s. 36.
 • Majewski T.: Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Warszawa 1997, s. 11.
 • Miller J.: Zatrudnianie i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Rola i zadania systemu urzędów pracy. Warszawa 1997, s. 20.
 • Mrugalska K.: Warsztaty terapii zajęciowej. [w:] Osoby niepełnosprawne w środowisku lokalnym. Wyrównywanie szans. Red. B. Szczepankowski, J. Mikulski. Warszawa 1999, s. 203-205.
 • Pałęcka A.: Orzekanie o stopniu niepełnosprawności. „Służba Pracownicza” 2001, nr 9, s. 12.
 • Paszkiewicz-Rogacz A.: Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych jako przedmiot nauczania w systemie studiów wyższych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej” 1998, nr 4, s. 48.
 • Pielok C.: Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym. VI Krajowa Konferencja Doradców Zawodowych. „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej” 1997, nr I, s. 128.
 • Piesik L.: Orzekanie o niepełnosprawności. „Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 15, s. 15-16.
 • Potocka A.: Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Warszawa 1997, s. 12.
 • Programy celowe PFRON. Informacje. „BIFRON. Biuletyn informacyjny” 1999, nr 4, s. 15.
 • Pytel M.: Nowe przepisy dotyczące niepełnosprawnych. „Prawo Pracy” 2002, nr 9, s. 21-25.
 • Pytel M.: Orzekanie o niepełnosprawności. „Prawo Pracy” 2002, nr 3, s. 7-8.
 • Sienkiewicz Z.: Status prawny osób niepełnosprawnych. „Serwis Prawno-Pracowniczy” 1999, nr 8, s. 8.
 • Siwiec D., Siwek B.: Orzekanie o niepełnosprawności. „Przegląd Ubezpieczeniowy Dla Ciebie” 2002 nr 8 s. 11-15.
 • Sowa J.: Pedagogika specjalna w zarysie. Rzeszów 1999, s. 80-83.
 • Szajek S.: Orientacja i poradnictwo zawodowe. Warszawa 1979, s. 58.
 • Trzeciak W.: Poradnictwo zawodowe w Urzędach Pracy - pięć lat doświadczeń. „Polityka Społeczna” 1998, nr 9, s. 50-51.
 • Wojtasik B.: Warsztat doradcy zawodowego. Aspekty psychologiczno-pedagogiczne. Warszawa 1997, s. 6.
 • Zabłocki K.J.: Dziecko niepełnosprawne, jego rodzina i edukacja. Warszawa 1999, s. 27-28.
 • Zabłocki K.J.: Niektóre psychologiczne problemy doradztwa zawodowego młodzieży niepełnospraw¬nej. [w:] Edukacja osób niepełnosprawnych. Red. A. Hulek. Warszawa 1993, s. 159.
 • Zespół ds. Reformy Systemu Kształcenia Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi: Refor¬ma systemu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa, marzec 1998 r. Ma¬teriały reformy szkolnictwa specjalnego. Dodatek do: „Szkoła Specjalna” 1998, nr 2, s. 3-4. (38)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168244338

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.