PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 9 | 27--31
Tytuł artykułu

Identyfikacja wyłaniających się kierunków badań w obszarze zarządzania publicznego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł jest próbą zarysowania zakresu przedmiotowego zarządzania publicznego jako dyscypliny badawczej oraz wskazanie na uwidaczniające się kierunki badań w odniesieniu do jego podmiotu, czyli organizacji publicznych. Intencją autorki było wskazanie na fakt, że dla organizacji publicznej kontekst działania jest kluczową determinantą, a do zrozumienia istoty zarządzania publicznego niezbędne są odniesienia do politologii i społecznych aspektów rozwoju gospodarczego. Poszukiwanie rozwiązań w duchu nowego zarządzania publicznego, czyli efektywnych ekonomicznie zasad systemowego działania organizacji, realizujących statutowe zadania państwa, w tym szczególnie zadania z zakresu polityki społecznej, spowodowały wyraźny wzrost zainteresowania narzędziami wykorzystywanymi w organizacjach funkcjonujących w sektorze prywatnym. Wskazany nurt myślenia wyznacza główne kierunki badań, które należy rozwijać, mając na względzie wzbogacenie teorii zarządzania publicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper is an attempt to outline the scope of the public management research as a discipline, as well as to indicate the direction of research regarding its subject - public organizations. The intention of the author was to point out that for of public organizations context its is a key determinant and in order to understand the essence of public management it is necessary to refer to political sciences and social aspects of economic development. Seeking for the solutions in the spirit of the new public management, that is cost-effective principles of performance of organizations pursuing functions of the state, including in particular social policy tasks, cause increase in interest in the tools used in organizations operating in the private sector. Indicated trend sets the main directions of research, which should be developed in order to enrich the theory of public management. Seeking solutions in the spirit of the new public management, namely the principles of cost-effective system of organizations pursuing statutory powers of the state, including in particular the tasks of social policy, resulted in marked increase in interest in the tools used in organizations operating in the private sector. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • W.P. BARNETT, R.A. BURGELMAN, Evolutionary Perspective on Strategy, "Strategic Management Journal" 1996, Summer Special Issue, s. 5-18.
 • N. BARR, The Economics of Welfare State, Oxford University Press, Oxford-New York 2004, s. 6-12.
 • CH. NORMAND, Economics, Health and the Economics of Health, BMJ 1991, s. 303.
 • W. CZAKON, Mity o badaniach jakościowych w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" nr 9/2009, s. 13.
 • J.W. FESLER, D.F. KETTL, The Politics of the Administrative Process, Chatham House, Chatham 1991, s. 9.
 • A. FRĄCZKIEWICZ-WRONKA, Nowa koncepcja zarządzania sprawami publicznymi: współzarządzanie rozwojem lokalnym, w: K. RYĆ (red.), Nowe trendy w ekonomii i ich wykorzystanie w zarządzaniu, "Problemy Zarządzania" nr 2 (17)/2007, s. 39-49.
 • A. FRĄCZKIEWICZ-WRONKA, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • A. FRĄCZKIEWICZ-WRONKA, A. AUSTEN, M. WRONKA, Identyfikacja partnerstwa jako czynnika warunkującego rozwój przedsiębiorstwa społecznego, w: J. SKALIK (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009, s. 563-572.
 • J. HAUSNER, Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 46-47.
 • S. KELMAN, The "M" in APPAM: Holding on to a Prescriptive Past as we Grope Towards a (Multi-) Disciplinary Future, "International Public Management Review - Electronic Journal" 2003, no. 4(2), http://www.ipmr.net, s. 2.
 • I. KESSLER, S. DOPSON, Public Management: Shifting Challenges and Issues, w: S. DOPSON, M. EARL, P. SNOW (eds.), Mapping the Management Journey. Practice, Theory and Context, Oxford University Press, Oxford 2008, s. 124.
 • J. KLEER, Identyfikacja dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny, w: J. KLEER (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem, CeDeWu, Warszawa 2005, s. 9-53.
 • B. KOŻUCH, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.
 • R. MAYNTZ, F.W. SCHARPF (Hrsg.), Gesellschaftliche Selbstregulierung und politische Steuerung, Campus, Frankfurt am Main 1995; F.W. SCHARPF, Games Real Actors Play. Actor-Centered Institutionalism in Policy Research, Westview Press, Boulder 1997.
 • K. PERECHUDA, Dyfuzja wiedzy jawnej i niejawnej jako instrument sieciowego zarządzania gminą, "Współczesne Zarządzanie" nr 2/2006, s. 5-13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168256332

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.