PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 7-8 | 38--53
Tytuł artykułu

Urbanizacyjne uwarunkowania rozwoju gospodarczego województw

Warianty tytułu
Urbanisation as a Condition of the Economic Development of Voivodships
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest głosem w dyskusji na temat przestrzennego zróżnicowania rozwoju gospodarczego, zwłaszcza odnośnie do wyrażanego często przekonania, że nadrzędnym celem polityki gospodarczej państwa powinno być dążenie do regionalnej spójności gospodarczej, rozumianej jako wyrównywanie poziomu PKB per capita w regionach. Na podstawie analizy literatury oraz danych statystycznych dotyczących polskich województw Autor podął próbę udowodnienia tezy, że rozwój gospodarczy regionów jest procesem podlegającym polaryzacji, a jednym z istotnych czynników, który o tym decyduje, jest poziom urbanizacji. Biorąc pod uwagę trwałość czynników determinujących regionalne dysproporcje gospodarcze, Autor dowodzi, że dążenie do "sztucznego" wyrównywania poziomu rozwoju regionów może okazać się nie tylko nieefektywne, ale i niecelowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is a voice in the discussion on spatial differentiation in economic development, especially regarding the frequently expressed conviction that the overriding objective of the state’s economic policy should be regional economic cohesion, understood as the equalisation of the level of per capita GDP in the regions. Based on an analysis of the literature and statistical data on Polish voivodships, the author has attempted to prove the hypothesis that the economic development of regions is a process which is subject to polarisation, while one of the factors determining this is the level of urbanisation of voivodships. In view of the durability of the factors determining regional economic disproportions, the author demonstrates that the aim to “artificially" equalise the level of development in the regions could prove not only ineffective, but also unreasonable. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
38--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • W. Dziemianowicz, B. Jałowiecki, Polityka miejska a inwestycje zagraniczne w polskich metropoliach, Warszawa 2004, s. 9.
 • P. Gajewski, Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego w latach 90. Konwergencja w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 2003/11;
 • E.L. Glaeser, Growth in Cities, "Journal of Political Economy" 1992/6, s. 1130.
 • G. Gorzelak, Fakty i mity rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2009/2, s. 9–12.
 • G. Gorzelak, M. Smętkowski, Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Warszawa 2005, s. 13–15.
 • J. Heller, A. Szczepaniak, Regionalne uwarunkowania i efekty podziału funduszy z Unii Europejskiej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2008/2, s. 117–121.
 • J. Heller, R. Warżała, Regionalne uwarunkowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, "Ekonomista", 2005/6, s. 785-799.
 • V. Henderson, Medium size cities, "Regional Science and Urban Economics" 1997/27, s. 605–606.
 • J. Kołodziejski, A. Stasiak, Koncepcja podziału dwustopniowego – wariant podstawowy, w: Podział administracyjny kraju. Studia, materiały, dyskusje, Warszawa 1986, s. 61.
 • Komisja Europejska, Rozwijające się regiony – rozwijająca się Europa. Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Bruksela 2007, s. 10–13.
 • P. Korcelli, Podstawowe węzły układu osadniczego w Polsce na tle europejskiego systemu osadniczego (Aglomeracje–Metropolie), w: T. Markowski, A. Stasiak (red.), Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie, Warszawa 2007, s. 98.
 • P. Krugman, First Nature, Second Nature, and Metropolitan Location, "Journal of Regional Science" 1993/2, s. 371.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Strategia rozwoju kraju 2007–2015, www.mrr.gov.pl.
 • I. Oleksza, Konwergencja województw w Polsce w latach 1995–2004, w: A.F. Bocian (red.), Rozwój regionalny. Podstawowe cele i wyzwania, Białystok 2008.
 • A. Pike, A. Rodriquez-Pose, J. Tomaney, Local and Regional Development, London 2006, s. 13–14.
 • D. Piotrowski, Rozwój peryferyjnego ośrodka o znaczeniu regionalnym a zmiany struktur funkcjonalno-przestrzennych na przykładzie Suwałk, Żyrardów 2004, s. 23–24.
 • Rachunki kwartalne Produktu Krajowego Brutto w latach 2003–2007, www.stat.gov.pl.
 • B. Rokicki, Teoria ekonomiczna a regionalne zróżnicowanie rynku pracy, www.rynekpracy.edu.pl.
 • J. Skrzyp, Polityka rozwoju regionalnego. Wybrane zagadnienia, Siedlce 2002, s. 18.
 • K. Stackleberg, U. Hahne, Teorie rozwoju regionalnego, w: S. Golinowska (red.), Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne, Warszawa 1998, s. 35–44.
 • State of European Cities Report – Adding Value to the European Urban Audit, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofcities_2007.pdf
 • D. Stawasz, Wybrane aspekty gospodarki regionalnej, w: D. Stawasz (red.), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu – teoria i praktyka, Łódź 2004, s. 62–63.
 • L. Bertinelli, D. Black, Urbanization and growth, "Journal of Urban Economics" 2004/56, s. 80–81.
 • G. Węcławowicz, Geografia społeczna miast. Zróżnicowanie społeczno-przestrzenne, Warszawa 2003, s. 56–58.
 • E. Wysocka, J. Koziński, Przesłanki regionalizacji. Zarys strategii rozwoju i polityki przestrzennej, Warszawa 1998, s. 33.
 • L. Zienkowski, Gospodarka "oparta na wiedzy" – mit czy rzeczywistość?, w: L. Zienkowski (red.), Wiedza a wzrost gospodarczy, Warszawa 2003, s. 15–16.
 • Ł. Zwoliński, Migracje ludności wiejskiej w latach 2000–2005, w: A. Sikorska (red.), Mobilność przestrzenna i społeczno-zawodowa ludności wiejskiej w latach 2000–2005, Warszawa 2008, s. 41.
 • www.stat.gov.pl
 • www.stat.gov.pl/bdr
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168268416

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.