PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 7-8 | 54--73
Tytuł artykułu

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce: ocena wybranych inicjatyw w okresie spowolnienia gospodarczego

Warianty tytułu
Development of the Information Society in Poland: Assessment of Selected Initiatives During the Economic Slow-Down
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano oceny wybranych inicjatyw polskiego rządu podejmowanych w 2009 r., które mogą służyć rozwojowi społeczeństwa informacyjnego. W szczególności Autor omawia propozycje ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, a zwłaszcza to, w jakim stopniu mogą one zwiększyć skalę inwestycji przedsiębiorstw i samorządów terytorialnych oraz ocenił projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–2020 pod kątem możliwości zwiększenia inwestycji społeczeństwa informacyjnego. Ponadto Autor rozważa, czy nowy system polityki regionalnej ułatwi wdrażanie programów sektorowych i wielosektorowych rządu (do takich należą inwestycje społeczeństwa informacyjnego), jak również programów antykryzysowych, które można uruchamiać w okresie spowolnienia gospodarczego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article assesses selected initiatives of the Polish government initiated in 2009 which could serve the purpose of developing the information society. In particular, the author describes the propositions from the Act on the Support of the Development of Telecommunication Services and Networks, especially the extent to which they can increase the scale of enterprise and territorial self-government investments and assesses the draft National Regional Development Strategy 2010–2020 in terms of the ability to increase investments in the information society. Furthermore, the author discusses whether the new system of regional policy will simplify the implementation of the government’s sectoral and multisectoral programmes (these include information society investments), as well as anti-crisis programmes, which can be activated during the period of the economic slow-down. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
54--73
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie
Bibliografia
 • Commission earmarks €1bn for investment In broadband, MEMO/09/35, Brussels 28.01.2009.
 • Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – eEurope 2005: An information society for all, An Action Plan to be presented in view of the Sevilla European Council, 21/22.06.2002 r., COM(2002) 0263.
 • Communication from the Commission to the European Council, A European Economic Recovery Plan, Commission of the European Communities, COM(2008) 800, Brussels 26.11.2008.
 • Cyfrowa przyszłość dla Europy. Śródokresowy przegląd i-2010, Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich, COM(2008) 199, 17.04.2008 r., s. 9.
 • Digital Britain. Final Report, Department for Culture, Media and Sport and Department for Business, Innovation and Skills, Richmond 2009.
 • The economic impact of ICT: evidence and questions, i2010 High Level Group, Brussels 2006, s. 5.
 • ePolska: Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego na lata 2001–2006, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2001.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela 3.03.2010 r., s. 5.
 • Finansowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na wsi. Rekomendacje partnerstwa organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia Miasta w Internecie i Fundacji Wspomagania Wsi, 25.03.2009 r., www.mwi.pl.
 • M. Fornefeld, G. Delaunay, D. Elixmann, The impact of Broadband on Growth and Productivity, A study on behalf of the European Commission, Düsseldorf 2008, s. 104.
 • M. Fransman (red.): Global Broadband Battles, Why the U.S. and Europe Lag While Asia Leads, Palo Alto 2006.
 • Główny Urząd Statystyczny, Informacja o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Kraju, Warszawa 27.08.2009 r., s. 3, 66.
 • G. Gorzelak, M. Smętkowski, Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Warszawa 2005.
 • T.G. Grosse, Zmierzch decentralizacji w Polsce?, Warszawa 2003.
 • i-2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, Komisja Europejska, COM(2005) 229, Bruksela 1.06.2005 r., s. 13–14.
 • J. Jankowiak, Unijne euro nadal ratują budżet, "Rzeczpospolita" 21.08.2009 r.
 • P. Kaczmarczyk, M. Okólski, Współczesne migracje z i do Polski – szanse i zagrożenia, Warszawa 2008.
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów – i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, Bruksela 1.06.2005 r., COM(2005) 229.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, projekt MRR, Warszawa 2010, s. 56.
 • Mały rocznik statystyczny Polski 2009, GUS, Warszawa 2009, tab. 230, s. 360.
 • W. Modzelewski, Przez ulgi tracimy miliardy, "Dziennik Polska" 28.07.2009 r.
 • D. Pilat, The ICT Productivity Paradox: Insights from Micro Data, "Economic Studies" 2001/38.
 • J. Piotrowski, Rządowy pakiet antykryzysowy w gospodarce i finansach, w: J. Kotyński (red.), Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2008–2009. Raport Roczny, Warszawa 2009, s. 99, 101.
 • Plan działań w zakresie rozwoju szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do usług społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007–2013, Ministerstwo Transportu, Warszawa 2007.
 • Plan Stabilności i Rozwoju. Wzmocnienie gospodarki wobec światowego kryzysu finansowego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2008, www.kprm.gov.pl, s. 10–11.
 • Polska 2030, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009, s. 145–152.
 • Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, Warszawa 2008.
 • Polska: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Preparing Europe’s digital future i2010 Mid-Term Review, Communication form the Commission to the European Parliament, The Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels 17.04.2008, SEC(2008) 470, vol. 1, s. 5–7.
 • Program Konwergencji. Aktualizacja 2008, Warszawa 2008, www.mf.gov.pl.
 • Public Finances in EMU 2009, "European Economy" 2009/5, s. 22–23.
 • Realizacja Planu Stabilności i Rozwoju, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 • Regiony Polski. Regions of Poland, GUS, Warszawa 2009, s. 16.
 • Republic of Poland: 2009 Article IV Consultation – Staff Report; Public Information Notice on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for the Republic of Poland, "International Monetary Fund Country Report" 2009/266, s. 26.
 • Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009, s. 91.
 • Rządowy pakiet antykryzysowy to bubel, "Dziennik Gazeta Prawna" 27.04.2010 r.
 • Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008.
 • A. Surdej (red.), Konkurencja w transporcie kolejowym warunkiem poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168268552

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.