PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 427 | 175
Tytuł artykułu

Słowo w sieci : elektroniczne dyskursy

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem książki jest zwrócenie uwagi na nowe modalności słowa, nowe strategie i konteksty jego użycia generowane przez sieć. (...) Rozważania zbudowano wokół kategorii elektronicznego dyskursu z uwzględnieniem trzech jego aspektów - językowego, interakcyjnego i kulturowego, które jakkolwiek wyodrębnione w celach heurystycznych trudno analizować inaczej niż w sieci wzajemnych relacji. Omówiono także podstawowe pojęcia (CMC i elektroniczne konwersacje) oraz przybliżono niektóre z metod badawczych (CMDA - Computer-Mediated Discourse Analysis), zwracając uwagę na konieczność poszerzenia dotychczasowych studiów o horyzont pragmatyczny. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
175
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Aarseth E.J., Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature, Baltimore-London 1997.
 • Aarseth E.J., The Hypertext Revolution; http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/resources/eaarseth.htm
 • Aarseth E.J., We All Want to Change the World. The Ideology of Innovation in Digital Media, in: Digital Media Revisited: Theoretical and Conceptual Innovations in Digital Domains, eds. G. Liestol, A. Morrison, T. Rasmussen, Cambridge, Mass-London 2003.
 • Altena A., Browser is Dead; http://www.mediamatic.nl/magazine/9_4/altenabrowser/altena_lgb.html
 • Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, red. G. Godlewski, Warszawa 2003.
 • Barnes S.B., Computer-Mediated Communication: Human-to-Human Communication Across the Internet, Boston 2002.
 • Baron N.S., Alphabet to e-mail. How Written English Evolved and Where It's Heading, London 2001.
 • Baron N.S., Computer Mediated Communication as a force in language change, "Visible Language" 1984, vol. 18, No. 2.
 • Benjamin W., Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, w: idem, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, wybór i oprac. H. Orłowski, tłum. J. Sikorski, Poznań 1996.
 • Berge Z.L., Collins M.P., Computer mediated communication and the online classroom, Cresskill, N.Y. 1995.
 • Berger P.L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. J. Niżnik, Warszawa 1983.
 • Berners-Lee T., The World Wide Web: A Very Short Personbai History; http://www.w3.org/People/Berners-Lee/ShortHistory.html
 • Berners-Lee T., Waving the Web: The Original Design and Ultimate Destiny of the World Wide Web by Its Inventor, London 1999.
 • Blum-Kulka S., Pragmatyka dyskursu, w: Dyskurs jako struktura i proces, red. T.A. van Dijk, tłum. G. Grochowski, red. nauk. wyd. pol. T. Dobrzyńska, Warszawa 2001.
 • Boehm G., Die Wiederkehr der Bilder, in: Was ist ein Bild, Hrsg. G. Boehm, München 1994.
 • Bolter J.D., Theory and Practice in New Media Studies, in: Digital Media Revisited, eds. G. Liestol, A. Morrison, T. Rasmussen, Cambridge, Mass.-London 2003.
 • Bolter J.D., Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History of Writing, New Jersey-London 1991.
 • Bolter J.D., Grusin R., Remediation. Understanding New Media, Cambridge, Mass.-London 2001.
 • Bregman A., Haythornthwaite C, "Radicals of Presentation in Persistent Conversations", hicss vol. 4, pp. 4032, 34th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-34) - Volume 4, 2001.
 • Bugajski M., O niektórych problemach komunikacji językowej w Internecie, w: Język @ multimedia, red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, Wrocław 2005.
 • Burke K., Rhetoric - Old and New, in: New Rhetorics, ed. M. Steinmann, New York 1965.
 • Burnett R., Marshall D.P., Web Theory. An Introduction, London-New York 2003.
 • Burszta W., Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań 2004.
 • Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, tłum. T. Hornowski, Poznań 2003.
 • Chyła W., Kruszenie słowa przez maszyny tekstualne, "Principia" 2000, t. XXVI.
 • Collins J., Telewizja a postmodernizm, tłum. E. Stawowczyk, w: Teledyskursy. Telewizja w badaniach współczesnych, red. R.C. Allen, Kielce 1998.
 • Collot M., Belmore N., Electronic Language: A New Variety of English, in: Computer-Medialed Communication. Linguistic, Social and Cross-Cultural Perspectives, ed. S.C. Herring, Amsterdam-Philadelphia 1996.
 • Computer-Mediated Communication. Linguistic, Social and Cross-Cultural Perspectives, ed. S.C. Herring, Amsterdam-Philadelphia 1996.
 • Couchot E., Digital Hybrydisation: A Technique, An Aesthetic, "Convergence: The International Journal into New Media Technologies" 2002, vol. 8(4).
 • Couchot E., Sztuka medialna: hybrydyzacja i autonomia, tłum. P. Stachura, "Czas Kultury" 2006, nr 5-6.
 • Critical Cyberculture Studies, eds. D. Silver, A. Massanari, New York-London 2006.
 • Crystal D., Language and the Internet, New York 2001.
 • Danet B., The language of e-mail; http://pluto.msvv.huji.ac.il/~msdanet/papers/email.pdf
 • Davis B.H., Brewer J.P., Electronic Discourse: Linguistic Individuals in Virtual Space, Albany 1997.
 • December J., Characteristics of Oral Culture in Discourse on the Net; http://www.december.com/john/papers/pscrc92.txt
 • December J., Notes of Defining of Computer-Mediated Communication; http://www.december.com/cmc/mag/1997/jan/december.html
 • December J., Transitions in Studying Computer-Mediated Communication; http://www.ibiblio.org/cmc/mag/1995/jan/december.html
 • December J., Units of Analysis for Internet-Mediated Communication; http://www.ascuc.org/jcmc/vol1/issue4/december.html
 • Deegan M., Introduction, in: CTI textual studies: guide to digital resources for the humanities, eds. F. Condron, M. Fräser, S. Suterland, Oxford 2000.
 • Designing for Virtual Communities in the Service of Learning, eds. S.A. Barab, R. Kling, J.H. Gray, Cambridge 2004.
 • Digital Media Revisited, eds. G. Liestol, A. Morrison, T. Rasmussen, Cambridge, Mass.-London 2003.
 • Dijk van T.A., Badania nad dyskursem, w: Dyskurs jako struktura i proces, red. T.A. van Dijk, tłum. G. Grochowski, red. nauk. wyd. pol. T. Dobrzyńska, Warszawa 2001.
 • Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998.
 • Dyskurs jako struktura i proces, red. T.A. van Dijk, tłum. G. Grochowski, red. nauk. wyd. pol. T. Dobrzyńska, Warszawa 2001.
 • Dytman-Stasieńko A., Culture jamming - walka o prawo do komunikowania się, w: Język @multimedia, red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, Wrocław 2005.
 • Dytman-Stasieńko A., Stasieńko J., Wstęp, w: Język @ multimedia, red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, Wrocław 2005.
 • Eggins S., Martin J.R., Gatunki i rejestry dyskursu, w: Dyskurs jako struktura i proces, red. T.A. van Dijk, tłum. G. Grochowski, red. nauk. wyd. pol. T. Dobrzyńska, Warszawa 2001.
 • Elmer G., The Vertical (Layered) Net. Interrogating the Conditions of Network Connectivity, in: Critical Cyberculture Studies, eds. D. Silver, A. Massanari, New York-London 2006.
 • Emigh W., Herring S.C, "Collaborative Authoring on the Web: A Genre Analysis of Online Encyclopedia", hicss, vol. 4, pp. 99a, Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'05) - Track 4, 2005.
 • Engberg M., Morphing Into New Modes of Writing: John Cayley's riverlsland, "Leonardo Electronic Almanac" (Special Issue "New Media Poetry and Poetics") 2006, vol. 14, No. 5-6; http://leoalmanac.org/journal/vol_14/lea_vl4_n05-06/mengberg.asp
 • Erickson T., "Persistent Conversations: An Introduction", "Journal of Computer Mediated Communication (JCMC)" 1999, No. 4; http://www.ascusc.org/jcmc/vol4/issue4/erickson.intro.html
 • Erickson T., Making sense of Computer-Mediated Communication (CMC): Conversations as Genres, CMC Systems as Genre Ecologies; http://www.pliant.org/personal/TomEricson/ genreEcologies.html
 • Erickson T., Herring S.C, "Persistent Conversation: A Dialog between Research and Design", hicss, vol. 4, pp. 106, Preceedings of the 34th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'05) - Track 4, 2005.
 • Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, Kraków 2005.
 • Fairclough N., Media Discourse, London 1995.
 • Farrell T., Landmark Essays on Contemporary Rhetorics, New Jersey 1998.
 • Fatally Flawed. Refuting the recent study on encyclopedic accuracy by the journal Nature; http://corporate.britannica.com/britannica_nature_response.pdf
 • Ferrara K., Brunner H., Whittemore G., Interactive Written Discourse as an Emergent Register, "Written Communication. A Quarterly Journal of Research, Theory, and Application" 1991, vol. 8, No. 1.
 • Flusser V., Ku filozofii fotografii, tłum. J. Maniecki, wstęp i red. nauk. P. Zawojski, Katowice 2004.
 • Flusser V., Społeczeństwo alfanumeryczne, tłum. A. Kopacki, "Lettre Internationale" 1993/1994, zima.
 • Fowler R., How the Secondary Orality of the Electronic Age Can Awaken Us to the Primary Orality of Antiquity or What Hypertext Can Teach Us About the Bible with Reflections on the Ethical and Political Issues of the Electronic Frontier; http://homepages.bw.edu/ ~rfowler/pubs/seondoral/index.html
 • Gartner J., Readers Speaks with Third Voice; http://www.wired.com/news/technology/0,1282,19722,00.html
 • Gauntlett D., Introduction to a New Edition, in: Web.Studies, eds. D. Gauntlett, R. Horsley, London 2004.
 • Gauntlett D., Web.Studies: What's New?, in: Web.Studies, eds. D. Gauntlett, R. Horsley, London 2004.
 • Giles J., Internet encyclopaedias go head to head Special report; http://www.nature.com/nature/journal/v438/n7070/full/3438900a.html
 • Godlewski G., Wstęp: Słowo o antropologii słowa, w: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, red. G. Godlewski, Warszawa 2003.
 • Godzic W., Język w Internecie: Czy piszemy to, co myślimy?, w: Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000.
 • Golder S.A., Webbed Footnotes: Collaborative Annotation on the Web Thessis submitted to the Program in Media Arts and Sciences School of Architecture and Planning. In partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Media Arts Science at the Massachusetts Institute of Technology, September; http://web.media.mit.edu/~golder/projects/webbedfootnotes/golder-thesis-2005.pdf
 • Golder S., Donath J., Content as Conversation Space: Promoting Positive Contributions Through Vetted Annotations; http://web.media.mit.edu/~golder/projects/webbedfootnotes/golder_chio5_worksfop.pdf
 • Górska-Olesińska M., CMC i elektroniczne dyskursy. Problemy metodologiczne, w: Nowa audiowizualność - nowy paradygmaty kultury?, Kraków 2008.
 • Górska-Olesińska M., E-mail. Krótka charakterystyka gatunku, "Kultura Popularna" 2005, nr 1.
 • Górska-Olesińska M., Od niedoskonałego hipertekstu do WWW konwersacji? Przypadek systemów adnotacyjnych dla World Wide Web, w: WWW - w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, Wrocław 2008.
 • Górska-Olesińska M., Oralno-piśmienna hybryda. O bezwładności pewnej figury interpretacyjnej, "Przegląd Kulturoznawczy" 2007, nr 3.
 • Górska-Olesińska M., Trwałe konwersacje - wirtualna realis Sieci jako rzeczywistość w e-konwersacji, w: Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, Kraków 2005.
 • Gurak L., Internet Studies in the Twenty-First Century, in: Web.Studies, eds. D. Gauntlett, R. Horsley, London 2004.
 • Gwóźdź A., Technologie widzenia, czyli media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders, Kraków 2004.
 • Hale C, Wired Style: Primciples of English Usage in the Digital Age, New York 1999.
 • Handbook of Discourse Analysis, eds. D. Schiffrin, D. Tannen, H. Hamilton, Maiden, Mass.-Oxford 2001.
 • Harnad S., Back to the Oral Tradition Through Skywriting at the Speed of Thought; http://www.interdisciplines.0rg/defispublicationweb/papers/6
 • Harnad S., From Hypertext to Hyperloguy; http://eprints.ecs.soton.ac.uk/11260/02/hyperloguy.pdf
 • Harnad S., Interactive Cognition: Exploring the Potential of Electronic Quote/Commenting, in: Cognitive Technology: In Search of a Human Interface, eds. B. Gorayska, J.L. Mey, Amsterdam 1995.
 • Harnad S., Post-Gutenberg Galaxy: The Fourth Revolution in the Means of Production of Knowledge: http://users.ecs.soton.ac.uk/harnad/Papers/Harnad/harnad91.postgutenberg.html
 • Harnad S., Scholary Skywriting and the Prepublication Continuum of Scientific Inquiry; http://www.ecs.soton.ac.uk/~harnad/Papers/Harnad/harnad90.skywriting.html
 • Harnad S., The Future of Scholarly Skywriting; http://www.cogsci.soton.ac.uk/~harnad/Papers/Harnad/harnad99.aslib.html
 • Harre R., Lagenhove van L., Varietes of Positioning, "Journal for the Theory of Social Behaviour" 1991, No. 21(4).
 • Hayles K.N., Writing Machines, Cambridge, Mass.-London 2002.
 • Herring S.C, Computer-Mediated Discourse Analysis: An Approach to Researching Online Behavior, in: Designing for Virtual Communities in the Service of Learning, eds. S.A. Barab, R. Kling, J.H. Gray, New York-Cambridge 2004.
 • Herring S.C, Computer-Mediated Discourse, in: Handbook of Discourse Analysis, eds. D. Schiffrin., D. Tannen., H.E. Hamilton, Oxford 2001.
 • Herring S.C, Current Frontiers in Computer-Mediated Communication; http://odur.let.rug.nl/ cmc/CitlA/herring.pdf
 • Herring S.C, interactional Coherence in CMC", hicss, vol. 2, pp. 2022, Thirty-Second Annual Hawaii International Conference on System Sciences - Volume 2, 1999.
 • Herring S.C, Introduction, in: Computer-Mediated Communication. Linguistic, Social and Cross-Cultural Perspectives, ed. S.C. Herring, Amsterdam-Philadelphia 1996.
 • Herring S.C, Slouching Toward the Ordinary: Current Trends in Computer-Mediated Communication, "New Media & Society" 2004, vol. 6.
 • Herring S.C, Scheidt L.A., Bonus S., Wright E., "Bridging the Gap: A Genre Analysis of Weblogs", hicss, vol. 4, pp. 40101b, Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'04) - Track 4, 2004.
 • Hiltz S.R., Turoff M., The Network Nation: Human Communication via Computer, Cambridge, Mass.-London 1993.
 • Hornyik S., On The Pictorial Turn. On the Margin of a Lecture Series; http://www.exindex.hu/index.php?l=en&id=417
 • Iser W., The act of Reading: A Theory of Aesthetic Response, Baltimore 1978.
 • Jackson G.N., Electronic Discourse: Toward a Dialogic Framework for Scholary Collaboration; http://www.interwinning.org/collaboratory/papers/Nix-Jackson/edisc.html
 • Jacobsen M.M., Transformations of Literacy in Computer-Mediated Communication. Orality, Literacy, Cyberdiscursivity, Leviston, NY. 2002.
 • Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa 2007.
 • Język @ multimedia, red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, Wrocław 2005.
 • Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000.
 • Johnson S., Interface Culture. How New Technology Transforms the Way We Create and Communicate, New York 1997.
 • Johnson S., It's All About US, "Time" 2006, No. 27/28.
 • Johnson-Eilola J., Living on the Surface: Learning in the Age of Global Communication Networks, in: Page to Screen. Taking Literacy into the Electronic Era, ed. I. Snyder, London--New York 2002.
 • Kac E., From ASCII to Cyberspace: A Trajectory In Digital Poetry, in: Media Poetry: An International Anthology, ed. E. Kac, Bristol-Chicago 2007.
 • Kerckhove de D., Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, wstęp i oprac. W. Rowland, tłum. A. Hildebrandt, R. Glegoła, Warszawa 2001.
 • Killingsworth J.M., Foreword, in: M. Jacobsen, Transformations of Literacy in Compuler-Mediated Communication. Orality, Literacy, Cyberdiscursivity, Leviston, N.Y. 2002.
 • Kluszczyński R.W., Od konceptualizmu do sztuki hipermediów. Rozważania na temat modelu sytuacji estetycznej w sztuce multimedialnej, w: Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, red. K. Wilkoszewska, Kraków 1999.
 • Kluszczyński R.W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001.
 • Kress G., Visual and Verbal Modes of Representation in Electronically Mediated Communication: the potentials of a new forms of text, in: Page to Screen. Taking Literacy into the Electronic Era, ed. I. Snyder, London-New York 2002.
 • Kuczyński B., Porównanie użycia ekspresywnych aktów mowy w rozmowach za pośrednictwem IRC w języku angielskim i polskim, w: Język @ multimedia, red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, Wrocław 2005.
 • Lamarque P., Un entretien avec Pierre Levy. Virtualite et hominisation, "Medias Pouvoirs" 1995, No. 38.
 • Landow G., Hypertext 2.0: The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology, Baltimore 1997.
 • Landow G., Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology, Baltimore 1992.
 • Landow G., The Paradigm is More Important than the Purchase. Educational Innovation and Hypertext Theory, in: Digital Media Revisited, eds. G. Liestol, A. Morrison, T. Rasmussen, Cambridge, Mass.-London 2003.
 • Lawley E.L., The Sociology of Culture in Computer-Mediated Communication: An Initial Exploration; http://www.itcs.com.elawley/bourdieu.html
 • Levy P., Drugi potop, w: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, red. M. Hopfinger, Warszawa 2002.
 • Levy P., L'intelligence collective. Pour une anthropologic du cyberspace, Paris 1990.
 • Lewiński M., Mowa pisana? Próba analizy etykiety językowej prywatnych e-maili, w: Język @ multimedia, red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, Wrocław 2005.
 • Loska K., Dziedzictwo McLuhana. Między nowoczesnością a ponowoczesnością, Kraków 2001.
 • Mabry E., Framing Flames: The Structure of Argumentative Messages on the Net; http://jcmc.indiana.edu/vol2/issue4/abstracts.html
 • Mann Ch., Stewart F., Internet Communication and Qualitative Research. A Handbook for Researching Online, London 2002.
 • Manovich L., Język nowych mediów, tłum. P. Cypryański, Warszawa 2006.
 • Margolis M., Resnick D., Third Voice: Vox Populi Vox Dei; http://firstmonday.org/issues/issue4_10/margolis/index.html
 • McLuhan M., Słowo pisane, czyli oko zamiast ucha, tłum. K. Jakubowicz, w: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, red. G. Godlewski, Warszawa 2003.
 • McLuhan M., The Gutenberg Galaxy: Making of Typographic Man, Toronto 1962.
 • McLuhan M., Wybór pism, wyb. J. Fuksiewicz, tłum. K. Jakubowicz, Warszawa 1975.
 • Media Poetry. An International Anthology, ed. E. Kac, Bristol-Chicago 2007.
 • Metz J.M., Computer-Mediated Communication: Literature Review of a New Context, "Interpersonal Computing and Technology: An Electronic Journal for the 21st Century" 1994, No. 2.
 • Miczka T., O zmianie zachowań komunikacyjnych. Konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych, Katowice 2002.
 • Mitchell W.J., Replacing Place, in: The Digital Dialectic. New Essays on New Media, ed. P. Lunenfeld, Cambridge, Mass.-London 2001.
 • Mitchell W.J.T., Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representations, Chicago 1994.
 • Mizrach S., From Orality to Teleliteracy; http://web.clas.ufl.edu/users/seekerl/scolary/orality.htm
 • Negroponte N., Cyfrowe życie. Jak się odnaleźć w świecie komputerów, tłum. M. Łakomy, Warszawa 1997. Nelson T., Literary Machines, Sausalito 1965.
 • Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, red. M. Hopfinger, Warszawa 2002.
 • O'Reilly T., What is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generations of Software; http://www.oreillynet.eom/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html
 • Oakes C, The Web's New Graffiti?; http://www.wired.com/news/technology/0,1282,20101,00.html
 • Odkrywanie modernizmu, red. R. Nycz, Kraków 2004.
 • Ogonowska A., Skowronek B., "Język na nielegalu", czyli wpływ multimediów na komunikację werbalną młodego pokolenia. O nową metodologię badań, w: Język @ multimedia, red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, Wrocław 2005.
 • Ong W.J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, tłum. J. Japola, Lublin 1992.
 • Ong W.J., Pismo a struktura świadomości, tłum. M. Pęczak, w: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, red. G. Godlewski, Warszawa 2003.
 • Ostrowicki M., Inteligentne byty w elektronicznym realis. Spotkanie, "Przegląd Kulturoznawczy" 2007, nr 3.
 • Ostrowicki M., Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Kraków 2006.
 • Page to Screen. Taking Literacy into the Electronic Era, ed. I. Snyder, London-New York 2002.
 • Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, red. K. Wilkoszewska, Kraków 1999.
 • Poster M., Derrida and Electronic Writing: The Subject of the Computer, in: The Modes of Information: Poststructuralism and Social Context, Chicago 1990.
 • Renkema J., Introduction to Discourse Studies, Amsterdam 2003.
 • Richards C, Hypermedia, Internet Communication, and the Challenge of Redefining Literacy in the Electronic Age, "Language Learning & Technology" 2000, vol. 4, No. 2.
 • Rod Davis interviewing Richard Lanhami; http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/lanham--interview.htm
 • Rusinek M., Między retoryką a retorycznością, Kraków 2003.
 • Sandbothe M., Transwersalne światy medialne. Filozoficzne rozważania o Internecie, tłum. K. Krzemieniowa, w: Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, red. A. Gwóźdź, Kraków 2001.
 • Schneider S.M., Foot K.A., The Web as an Object of Study, "New Media & Society" 2004, vol. 6, No. 1.
 • Schraefel M.C., Carr L., De Roure D., Hall W., You've Got Hypertext; http://jodi.tamu.edu/Articles/v05/i01/schraefel
 • Seigenthaler J., A false Wikipedia 'biography'; http://www.usatoday.com/news/opinion/editorials/2005-11 -29-wikipedia-edit_x.htm
 • Semiotyka kultury, red. M.R. Mayenowa, Warszawa 1997.
 • Shank G., Abductive Multiloguing. The Semiotic Dynamics of Navigating the Net; http://www.ibiblio.org/pub/academic/communications/papers/ejvc/SHANK.VlNl
 • Sierszulska A., W stronę literackiej antropologii. Wolfganga Isera koncepcja medialnej funkcji literatury, w: Odkrywanie modernizmu, red. R. Nycz, Kraków 2004.
 • Silver D., Internet/cybercullure/digital culture/new media/ fill-in-the-blank studies, "New Media & Society" 2004, vol. 6, No. 1.
 • Silver D., Introduction. Where is Internet Studies?, in: Critical Cyberculture Studies, eds. D. Silver, A. Massanari, New York-London 2006.
 • Sitarski P., Czas rzeczywisty, nierzeczywista rozmowa. Komunikacja językowa w Internecie a nowa tożsamość użytkowników i "nowe wspólnoty", w: Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2001.
 • Sitarski P., Środowiska tekstowe - czy ślepy zaułek w rozwoju mediów interaktywnych?, w: Słowo w kulturze mediów, red. Z. Suszczyński, Białystok 1999.
 • Słowo w kulturze mediów, red. Z. Suszczyński, Białystok 1999.
 • Snyder I., Beyond the hype: reassessing hypertext, in: Page to Screen. Taking Literacy into the Electronic Era, ed. I. Snyder, London-New York 2002.
 • Staniewicz M., O trollach i pionkach, czyli o niektórych aspektach etykiety językowej w grupach dyskusyjnych, w: Język @ multimedia, red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, Wrocław 2005.
 • Stanley S., Discursive Cyberpsychology: Rhetorics, Repression and the Lonelines of Talking the Internet, in: Toward Cyber Psychology: Mind, Cognitions and Society in the Internet Age, eds. G. Riva, C. Galimberti, Amsterdam 2003.
 • Stasiuk K., Krytyka kultury jako krytyka komunikacji. Pomiędzy działaniem komunikacyjnym, dyskursem a kulturą masową, Wrocław 2003.
 • Suszczyński Z., Hipertekst a "galaktyka Gutenberga", w: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, red. M. Hopfinger, Warszawa 2002.
 • Suszczyński Z., Koniec "Galaktyki Gutenberga"?, w: Sztuka i kultura u progu XXI wieku, red. S. Krzemień-Ojak, Białystok 1997.
 • Suszczyński Z., Słowo od redakcji, w: Słowo w kulturze mediów, red. Z. Suszczyński, Białystok 2001.
 • Sztuka i kultura u progu XXI wieku, red. S. Krzemień-Ojak, Białystok 1997.
 • Taylor M., Saarinen E., Imagologies. Media Philosophy, London-New York 1994.
 • The Digital Dialectic. New Essays on New Media, ed. P. Lunenfeld, Cambridge, Mass.-London 2001.
 • Thurlow C, Lengel L., Tomic A., Computer-Mediated Communication. Social Interaction and Internet, London-Thousand Oaks-New Delhi 2004.
 • Turkle S., Life on the Screen. Identity of the Age of the Internet, London-Phoenix 1997.
 • Virilio P., Big Optic, in: On Justifying the Hypothetical Nature of Art and the Non-Identicality within the Object World, ed. P. Weibel, Köln 1992.
 • Vos E., Media Poetry - Theories and Strategies, in: Media Poetry. An International Anthology, ed. E. Kac, Bristol-Chicago 2007.
 • Wakeford N, Developing Methodological Framework for Studying the World Wide Web, in: Web.Studies, eds. D. Gauntlett, R. Horsley, London 2004.
 • Wallace P., Psychologia Internetu, tłum. T. Hornowski, Poznań 2005.
 • Web.Studies, eds. D. Gauntlett, R. Horsley, London 2004.
 • Welch K., Electric Rhetoric: Classical Rhetoric, Oralism and a New Literacy, Cambridge, Mass.-London 1999.
 • Wellman B., The Three Ages of Internet Studies: Ten, Five and Zero Years Ago, "New Media & Society" 2004, vol. 6, No. 1.
 • Werry Ch.C, Linguistic and Interactional Features of Internet Relay Chat, in: Computer--Mediated Communication. Linguistic, Social and Cross-Cullural Perspectives, ed. S.C. Herring, Amsterdam-Philadelphia 1996.
 • Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, red. A. Gwóźdź, Kraków 2001.
 • Wiek ekranów, red. A. Gwóźdź, P. Zawojski, Kraków 2002.
 • Wilk E., Nawigacje słowa. Strategie werbalne w przekazach audiowizualnych, Kraków 2000.
 • Wojtowicz E., Net art, Kraków 2008.
 • Yates S.Y., Oral and Written Linguistic Aspects of Computer Conferencing, in: Computer-Mediated Communication. Linguistic, Social and Cross-Cultural Perspectives, ed. S.C. Herring, Amsterdam-Philadelphia 1996.
 • Yates J., Orlikowski W.J., Genre of Organizational Communication: A Structurational Approach to Studying Communication and Media, "Academy of Management Science Review" 1992, vol. 17, No. 2.
 • Yates J., Orlikowski W.J., Rennecker J., "Collaborative Genres for Collaboration: Genre Systems in Digital Media", hicss, vol. 6, pp. 50, 30th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) - Volume 6: Digital Documents, 1997.
 • Zawojski P., Od obrazów pisma do pisma obrazów, w: Słowo w kulturze mediów, red. Z. Suszczyński, Białystok 1999.
 • Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2001.
 • Zumthor P., Oral Poetry: An Introduction, Mineapolis 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168308371

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.