PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 143
Tytuł artykułu

Przywództwo a konkurencyjność organizacji przedsiębiorczych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono istotę przywództwa oraz scharakteryzowano klasyczne i współczesne koncepcje przywództwa w organizacjach. Przedstawiono w sposób syntetyczny założenia przywództwa strategicznego w ujęciu procesowym i jego związki z przedsiębiorczością organizacyjną. Zaprezentowano determinanty i modele tworzenia konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz założenia i strukturę zaproponowanego modelu teoretycznego przywództwa strategicznego, uwzględniającego jego wpływ na przedsiębiorczość i konkurencyjność organizacji. Zamieszczono wyniki badań przywództwa i jego związków z orientacją przedsiębiorczą oraz zarządzaniem przedsiębiorczym, a także konkurencyjnością w polskich przedsiębiorstwach.
Rocznik
Strony
143
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Aaker D.: Managing Assets and Skills. The Key to a Sustainable Competitive Advantage. "California Management Review" Winter 1989, 31,2.
 • Adair J.: Anatomia biznesu: przywództwo. Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2000.
 • Agle B.R., Mitchell R.K., Sonnenfeld J.A.: Who Matters to CEOs? An Investigation of Stakeholder Attributes and Salience, Corporate Performance, and CEO Values. "Academy of Management Journal" 1999, 42.
 • Ambastha A., Momaya K.: Competitiveness of Firms: Review of Theory, Frameworks and Models. "Singapore Management Review" 2004, Vol. 26, Iss. 1.
 • Ansoff H.: Zarządzanie strategiczne. PWE, Warszawa 1985.
 • Argyris Ch., Schön D.A.: Organizational Learning II. Theory, Method and Practice. Addison-Wesley Publishing Company, New York 1996.
 • Argyris Ch.: On Organizational Learning. Blackwell, Oxford 2000.
 • Avery G.C.: Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków. PWE, Warszawa 2009.
 • Barney J.B., Hesterly W.S.: Strategic Management and Competitive Advantage. Concepts and Cases. Pearson Education, New Jersey 2006.
 • Barringer B.R., Bluedorn A.C.: The Relationship between Corporate Entrepreneurship and Strategic Management. "Strategic Management Journal" 1999, No. 5.
 • Bartkowiak B.: Skuteczny kierownik - model i jego empiryczna weryfikacja. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002.
 • Bass B.M.: Is There Universality in the Full Range Model of Leadership? "International Journal of Public Administration" 1996, 19(6).
 • Bass B.M.: Leadership and Performance beyond Expectations. Free Press, New York 1985.
 • Bass B.M.: Executive and Strategic Leadership. "International Journal of Business" 2007, Vol. 12, No. 1.
 • Becherer R.C., Maurer J.G.: The Moderating Effect of Environmental Variables on the Entrepreneurial and Marketing Orientation of Entrepreneur-Led Firms. "Entrepreneurship Theory and Practice" 1997, No. 1.
 • Bennis W., Nanus B.: Leaders: Strategies for Taking Charge. Harper & Row, New York 1985.
 • Benton D.: Menedżer z charyzmą. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 • Berman S.L., Wicks A.C., Kotha S., Jones T.M.: Does Stakeholders Orientation Matter? The Relationship between Stakeholder Management Models and Firm Financial Performance. "Academy of Management Journal1' 1999, 42.
 • Bhardwaj B.R., Sushil, Momaya K.: Corporate Entrepreneurship: Application of Moderator Method. "Singapore of Management Review" 2007, Vol. 29, No. 1.
 • Bień W., Dobiegała-Korona B., Duczkowska-Piasecka M., Kasiewicz S., Pierścionek Z.: Skuteczne strategie. CIM, Warszawa 1997.
 • Bjerke B.: Kultura a style przywództwa: zarządzanie w warunkach globalizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Block P.: The Empowered Manager. Positive Political Skills at Work. Jossey-Bass Publishers, San Francisco-London 1989.
 • Boal K.B., Hooijberg R.: Strategic Leadership: Moving On. "Leadership Quarterly" 2001, 11.
 • Bochańczyk-Kupka D.: Teoretyczne podstawy międzynarodowej konkurencyjności gospodarki-podejście makroekonomiczne. Studia ekonomiczne, nr 32, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
 • Bossak J.W., Bieńkowski W.: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku. Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004.
 • Bowers D.G., Seashore S.E.: Predicting Organizational Effectiveness with a Four-Factor Theory of Leadership. W: J.L. Pierce, J.W. Newstrom: Leaders & the Leadership Process. Readings, Self-Assessments & Applications. McGraw-Hill International Edition, New York 2006.
 • Brass D.J., Krackhardt D.: The Social Capital of 21st Century Leaders. W: Out-of-the-box Leadership. Transforming the Twanty-First Century Army and Other Top Performing Organizations. Red. J.G. Hunt, G.E. Dodge, L. Wong. Jai Press, Stamford, CT 1999.
 • Bratnicki M., Dyduch W., Kozłowski R., Kulikowska M., Strużyna J., Zbierowski P.: Organizational Entrepreneurship: Conceptual Advances and Some Empirical Tests. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 • Bratnicki M., Kozłowski R.: Corporate Governance w polskim przedsiębiorstwie. "Master of Business Administration" 1998, nr 4.
 • Bratnicki M.: Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy we współczesnej organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 • Bratnicki M.: The Dialectics of Organizational Entrepreneurship. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
 • Bratnicki M.: Transformacja przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1998.
 • Bratnicki M.: Ustawiczna transformacja jako wyróżnik nowoczesnego zarządzania. W: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji. Red. K. Jaremczuk. WSZAiZ, Przemyśl 2000.
 • Brown T.E., Davidsson P., Wiklund J.: An Operationalization of Stevenson's Conceptualization of Entrepreneurship as Opportunity-Based Firm Behavior. "Strategic Management Journal" 2001, Vol. 22, No. 10.
 • Bryman A.: Leadership in Organizations. W: Handbook of Organization Studies. Red. S.R. Clegg, C. Hardy, W.R. Nord. Sage Publications, Thousand Oaks, CA 1996.
 • Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa. Red. M.J. Stankiewicz. TNOiK, Toruń 1999.
 • Burns M.: Leadership. Harper & Row, New York 1978.
 • Caroll A.B., Buchholtz A.K.: Ethics and Stakeholders Management. Thomson Learning, South-Western College Publishing, Cincinnati 2000.
 • Castells M.: The Rise of the Network Society. 2nd Ed. Blackwell Publisher, Oxford 2000.
 • Chemers M.M.: Leadership Effectiveness: Functional, Constructivist and Empirical Perspectives. W: Leadership and Power. Identity Processes in Groups and Organizations. Red. D. van Knippenberg, M.A. Hoog. Sage Publications, London 2003.
 • Chwistecka-Dudek H., Sroka W.: Core competencies - koncepcja strategiczna. "Przegląd Organizacji" 2000, nr 3.
 • Cohen M.D., March G.: Leadership and Ambiguity. 2nd Ed. Harvard University School Press, Boston 1986.
 • Cohen M., March J.: Leadership and Ambiguity. McGraw-Hill, New York 1974.
 • Covey S.R.: Zasady skutecznego przywództwa. Rebis, Poznań 2004.
 • Covin G., Slevin D.P.: Entrepreneurial Leadership. W: The Blackwell Encyclopedia of Management, Vol. III. Entrepreneurship. Red. M.A. Hitt, R.D. Ireland. Blackwell Publishing, Malden-Oxford-Carlton 2005.
 • Covin G., Slevin D.P.: The Entrepreneurial Imperatives of Strategic Leadership. W: Strategic Entrepreneurship. Creating a New Mindset. Red. M.A. Hitt, R.D. Ireland, S.M. Camp, D.L. Sexton. Blackwell Publishing, Oxford 2002.
 • Covin G., Slevin D.P.: The Influence of Organization Structure on the Utility of an Entrepreneurial Top Management Style. "Journal of Management Studies" 1988, Vol.25, No. 3.
 • Covin J.G., Slevin D.P.: Strategic Management of Small Firms in Hostile and Benign Environment. "Strategic Management Journal" 1989, No. 10.
 • Cox D., Hoover J.: Menedżer w opałach: 24 lekcje zarządzanie wielkimi projektami. Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2005.
 • Cronbach L.J., Rajaratnam N., Glesser G.C.: Theory of Generalizability: A Liberalization of Reliability Theory. "British Journal of Statistical Psychology" 1963, Vol. 16.
 • Czakon W.: Ku systemowej teorii przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji" 2005, nr 5.
 • Czermiński Z., Czerska M., Nogalski B., Rutka R.: Organizacja i zarządzanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 • D'Aveni R.A.: Hipercompetetive Rivalries. Free Press, New York 1995.
 • Dahl R.A.: The Concept of Power. "Behavioral Science" 1957, 2.
 • Day D.V., Lord R.G.: Executive Leadership and Organizational Performance: Suggestions for a New Theory and Methodology. W: Leaders & the Leadership Process. Readings, Self-Assessments & Applications. Red. J.L. Pierce, J.W. Newstrom. McGraw-Hill International Edition, New York 2006.
 • De Pree M.: Przywództwo jest sztuką. Business Press, Warszawa 1999.
 • De Wit B., Meyer R.: Strategy: Process, Content, Context: An International Perspective. International Thomson Business Press, London 1998.
 • Dents J., Lamothe L., Langley A.: The Dynamics of Collective Leadership and Strategic Change in Pluralistic Organizations. "Academy of Management Journal" 2001, 44(4).
 • Dess G.G., Lumpkin G.T., McGee J.E.: Linking Corporate Entrepreneurship to Strategy, Structure, and Process: Suggested Research Directions. "Entrepreneurship Theory & Practice" 1999,23(3).
 • Dickson P.M., Weaver K.M.: Environmental Determinants and Individual-Level Moderators of Alliance Use. "Academy of Management Journal" 1997, No. 2.
 • Donaldson T., Preston L.E.: The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. "Academy of Management Review" 1995, 20.
 • Dorman P.W., Howell J.P., Hibino S., Lee J.K., Tate U., Bautista A.: Leadership in Western and Asian Contries: Commonalities and Differences Ineffective Leadership Processes. In: Leaders & the Leadership Process. Readings, Self-Assessments & Applications. Red. J.L. Pierce, J.W. Newstrom. McGraw-Hill International Edition, New York 2006.
 • Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. PWE, Warszawa 1992.
 • Dubrin A.: Przywództwo dla żółtodziobów., Rebis, Poznań 2000.
 • Dubrin A.: Przywództwo. Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2001.
 • Dubrin A.J.: Leadership. Research Findings, Practice and Skills. 5th Ed. Houghton Mifflin Company, Boston-New York 2007.
 • Dworczyk M., Szlasa M.: Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 • Dyduch W.: Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 • Elenkov D.S., Judge W., Wright P.: Strategic Leadership and Executive Innovation Influence: An International Multi-Cluster Comparative Study. "Strategic Management Journal" 2005, Vol. 26.
 • Ferlie E., Ashburner L., Fitzgerald L., Pettigrew A.: The New Public Management in Action. Oxford University Press, Oxford 1996.
 • Fiedler F.E.: A Theory of Leadership Effectiveness. McGraw-Hill, New York 1967.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych. Zyski S-ka, Poznań 2001.
 • Freeman R.E., Gilbert Jr. D.R.: Corporate Strategy and the Search for Ethics. Prentice Hall, New York 1988.
 • Freeman R.E.: Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman, Boston 1984.
 • Gartner W.: A Conceptual Framework for Describing the Phenomenon of New Venture Creation. "Academy of Management Review" 1985, 10.
 • Gill R.: Theory and Practice of Leadership. Sage, London-Thousand-Oaks-New Delhi 2006.
 • Gillingwater D., McGuiness I.: Leadership and Organizational Transformation. "International Journal of Public Administration" 1996, 19(6).
 • Gołębiowski T.: Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola. Difin, Warszawa 2001.
 • Goleman D., Boyatzis R., Mekce A.: Naturalne przywództwo: odkrywanie mocy inteligencji emocjonalnej. Jacek Santorski & Co, Wrocław-Warszawa 2002.
 • Gorynia M.: Competitiveness of Polish and the European Union Enlargement. Competitiveness Review" 2004, Vol. 14.
 • Grajewski P.: Organizacja procesowa. PWE, Warszawa 2007.
 • Greiner L.E., Schein V.E.: Power and Organization Development. Addison-Wesley, Menlo Park 1988.
 • Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWE, Warszawa 2004.
 • Hambkick D.C., Mason P.A.: Upper Echelons: The Organization as a Reflection of its fop Managers. "Academy of Management Review" 1984, 9.
 • Harnes R.D.: The Five Literacies of Global Leadership. Jossey-Bass A Wiley Imprint, West Sussex 2007.
 • Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością: teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Hillman A.J., Cannella A.A., Paetzold R.L.: The Resource Dependence Role of Corporate Directors: Strategic Adaptation of Board Composition in Response to Environmental Change. "Journal of Management Studies" 2000, 37.
 • Hitt M.A., Ireland R.D., Hoskisson R.E.: Strategic Management: Competitiveness and Globalization. 4th Ed. South-Western College Publishing, Cincinnati, OH 2001.
 • Hooijberg R.: A Multidirectional Approach toward Leadership: An Extension of the Concept of Behavioral Complexity. W: Leadership and Power: Identity Processes in Groups and Organizations. Red. D. Van Knippenberg, M.A. Hogg. Sage Publications, Thousand Oaks 2004.
 • House R.I., Aditya R.: The Social Scientific Study of Leadership: Quo Vadis? "Journal of Management" 1997,23.
 • Ireland R.D., Kuratko D.F., Morris M.H.: A Health Audit for Corporate Entrepreneurship: Innovation at All Levels: Part I. "Journal of Business Strategy" 2006, Vol. 27, No. 1.
 • Jantunen A., Puumalainen K., Saarenketo S., Kkyla" Heiko K.: Entrepreneurial Orientation, Dynamic Capabilities and International Performance. "Journal of International Entrepreneurship" 2005 , Vol. 3.
 • Jeżak J.: Zarządzanie strategiczne - rosnące znaczenie podejścia organicznego. "Organizacja i Kierowanie" 2004, nr 3.
 • Kacała J.: Organizacja a kluczowe cechy konkurencyjności. W: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Red. J. Jeżak. Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź 2003.
 • Kanter R.M.: When Giants Learn to Dance. Simon and Schuster, New York 1989.
 • Katz D., Kahn R.L.: Społeczna psychologia organizacji. PWN, Warszawa 1979.
 • Kerr S., Jermier J.M.: Substitutes for Leadership: Their Meaning and Measurement. "Organizational Behavior Human Performance" grudzień 1978.
 • Khandwalla P.N.: Some Top Management Styles, Their Context and Performance. "Organization & Administrative Sciences" 1977, 7.
 • Knight G.A.: Cross-Cultural Reliability and Validity of a Scale to Measure Firm Entrepreneurial Orientation. "Journal of Business Venturing" 1997, 12.
 • Kokoszka J.: Kociołek ich nie nasycił. "Forbes" 2008, nr 11.
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście. Red. E. Skawińska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 • Kolter J.P.: Co tak naprawdę robią przywódcy? W: Przywództwo. Zbiór artykułów z "Harvard Business Review". Helion, Gliwice 2005.
 • Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Kożuch B.: Podstawy zarządzania organizacjami. Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków 2005.
 • Kożusznik B.: Zachowania człowieka w organizacji. PWE, Warszawa 2002.
 • Kożusznik B: Kierowanie zespołem pracowniczym. PWE, Warszawa 2005.
 • Kożusznik B.: Wpływ społeczny w organizacji. PWE, Warszawa 2005.
 • Kraśnicka T.: Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 • Krawiec F.: Koncepcje myślenia strategicznego w firmie. "Organizacja i Kierowanie" 2003,2.
 • Kreikebaum H.: Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Kreiser P.M., Marino L.D., Weaver K.M.: Assessing the Psychometric Properties of the Entrepreneurial Orientation Scale: A Multi-Country Analysis. "Entrepreneurship Theory & Practice" 2002, nr 4.
 • Kreiser P.M., Marino L.D., Weaver K.M.: Assessing the Relationship between Entrepreneurial Orientation, the External Environment and Firm Performance. Frontiers of Entrepreneurship Research. Babson College, Wellesley 2002.
 • Królik G.: Tajemnice przywództwa. " Personel i Zarządzanie" 2004, No. 1.
 • Kuc B.R.: Od zarządzania do przywództwa. Dylematy władzy organizacyjnej. Wydawnictwo PTM, Warszawa 2004.
 • Laskowska A.: Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2001.
 • Laumann E.O., Knoke D.: The Organizational State: Social Choice in National Policy Domains. University of Wisconsin Press, Madison 1987.
 • Leatt P., Porter J.: Where Are the Health Care Leaders? The Need for Investment in Leadership Development. "Health Papers" 2003, 4(1).
 • Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A.: Analiza ekonomiczno-finansową firmy. Difin, Warszawa 2001.
 • Low J., Kalafut P.C.: Niematerialna wartość firmy. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Lucewicz J., Stalewski T.: Socjologia organizacji. Zagadnienia wybrane. Warszawa 1994.
 • Lumpkin G.T., Dess G.G.: Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance. "Academy of Management Review" 1996, Vol. 21.
 • Lumpkin G.T., Dess G.G.: Linking Two Dimensions of Entrepreneurial Orientation to Firm Performance: The Moderating Role of Environment and Industry Life Cycle. "Journal of Business Venturing" 2001, 16.
 • Lyons P.: A Leadership Development Model to Improve Organizational Competitiveness. "Advances in Competitiveness Research" 2007, Vol. 15.
 • Ma H.: Competitive Advantage and Firm Performance. Competitiveness Review" 2000, Vol. 10, Iss. 2.
 • Marion R., Bacon J.: Organizational Extinction and Complex Systems. "Emergence" 1999, 1(4).
 • Marphy A.J.: A Study of the Leadership Process. W: J.L. Pierce, J.W. Newstrom. Leaders & the Leadership Process. Readings, Self-Assessments & Applications. McGraw-Hill International Edition, New York 2006.
 • Mitchell R.K., Agle B.R.: Stakeholder Identification and Salience: Dialogue and Operationalization. W: International Association for Business and Society 1997 Proceedings. Red. J. Weber, K. Rehbein. International Association for Business and Society, Destin, FL 1997.
 • Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J.: Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts. "Academy of Management Review" 1997, 22.
 • Morris M.H., Kuratko D.F.: Corporate Entrepreneurship. Entrepreneurial Development within Organizations. Harcourt College Publishers, Orlando 2002.
 • Morris R., Seeman M.: The Problem of Leadership. "American Journal of Sociology" 1959, No. 56.
 • Mumford M.D.: Leadership and Social Intelligence: Linking Social Perceptiveness to Behavioural Flexibility. "Leadership Quarterly" 1991, 2.
 • Northouse P.G.: Leadership. Theory and Practice. Sage Publications, London 2004.
 • Nooteboom B.: Learning by Interaction: Absorptive Capacity, Cognitive Distant and Governance. "Journal of Management and Governance" 2000, 4(3).
 • Nunally J.C., Bernstein I.H.: Psychometric Theory. McGraw-Hill, New York 1994.
 • Obłój T.: Trwałość konkurencji - analiza empiryczna. "Przegląd Organizacji" 2006, nr 1.
 • Olszewska B., Piwoni-Krzeszowska E.: Partnerstwo z klientami szansą zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw. W: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie. Red. Z. Olesiński, A. Szplit. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004.
 • Osborn R.N., Hunt J.G., Jauch L.: Toward a Contextual Theory of Leadership. "Leadership Quarterly" 2002, 13.
 • Palich L., Bagby D.: Using Cognitive Theory to Explain Entrepreneurial Risk-Taking: Challenging Conventional Wisdom. "Journal of Business Venturing" 1995, 10.
 • Perechuda K.: Zarządzanie zintegrowane. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Red. K. Perechuda. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Perri 6, Goodwin N., Peck E., Freeman T.: Managing Networks of Twenty-First Century Organisations. Palgrave Macmillan, New York 2006.
 • Petrick J., Scherer R., Brodziński J., Quinn J., Ainina M.F.: Global Leadership Skills and Reputational Capital: Intangible Resources for Sustainable Competitive Advantage. "The Academy of Management Executive" 1999, Vol. 13.
 • Pettigrew A.M.: On Studying Managerial Elites. "Strategie Management Journal" 1992, 1.
 • Pfeffer J.: Size and Composition of Corporate Boards of Directors. "Administrative Science Quarterly" 1972, 21.
 • Pierce J.L., Newstrom J.W.: Leaders & the Leadership Process. Readings, Self-Assessments & Applications. McGraw-Hill International Edition, New York 2006.
 • Pierce J.L., Newstrom J.W.: Leadership & the Leadership Process. McGraw Hill International Edition, Boston 2006.
 • Pierścionek Z.: Rynkowe determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005.
 • Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie - procesy - metody. PWE, Warszawa 2003.
 • Podstawy marketingu. Red. J. Altkorn. Instytut Marketingu, Kraków 1996.
 • Porter M.: Form Competitive Advantage to Corporate Strategy. W: Reading in Strategic Management. Red. D. Asch, C. Bowman. Macmillan, New York 1989.
 • Porter M.: Technology and Competitive Advantage. "Journal of Business Strategy" 1985, Vol. 5.
 • Poznańska K.: Innowacje czynnikiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. W: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Red. J. Jeżak. Polsko--Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź 2003.
 • Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Red. M. Bratnicki, J. Strużyna. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 • Przedsiębiorczość organizacyjna. Orientacje czasowe, opcje realne, wyjątkowi ludzie. Red. J. Strużyna. Gnome, Katowice 2004.
 • Rainey H.G.: Understanding and Managing Public Organizations. Jossey-Bass, San Francisco 1991.
 • Ratajczak R.: Marketing polityczny - przywództwo. TPNS, Wolsztyn 2002.
 • Regine B., Lewin R.: Leading at the Edge: How Leaders Influence Complex Systems. "Emergencje" 2000, 2(2).
 • Ridgeway C.L.: Status Characteristics and Leadership. W: J.L. Pierce, J.W. Newstrom. Leaders & the Leadership Process. Readings, Self-Assessments & Applications. McGraw-Hill International Edition, New York 2006.
 • Robbins S.P.: Zachowania w organizacji. PWE, Warszawa 2004.
 • Robbins P.S., DeCenzo D.A.: Podstawy zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 • Robbins S.P.: Prawdy o kierowaniu ludźmi i tylko prawdy. PWE, Warszawa 2003.
 • Robbins S.P.: Zasady zachowania w organizacji. Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • Robertson Ch.J., Crittenden W.F.: Mapping Moral Philosophies: Strategic Implications for Multinational Firms. "Strategic Management Journal" 2003, 24.
 • Rosenbach W.E., Sashkin M.: The Leadership Profile: On Becoming a Better Leader through Leadership that Matters. Ducochon Press, Germantown 2007.
 • Rowe W.G.: Creating Wealth In Organisations: The Role of Strategic Leadership. "Academy of Management Executive" 2001, No. 1.
 • Sashkin M.: Transformational Leadership Approaches. A Review and Synthesis. W: The Nature of Leadership. Red. J. Antonakis, A.T. Cianciolo, R.J. Sternberg. Sage Publications, Thousand Oaks-London-New Delhi 2004.
 • Sciborek Z.: Kierownik w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
 • Selznick P.: Leadership in Administration. University of California Press, Berkeley 1957.
 • Service R.W.: The Development of Strategic Intelligence: A Managerial Perspective. "International Journal of Management" 2006, Vol. 23, No. 1.
 • Shane S., Venkataraman S.: The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research. "The Academy of Management Review" 2000, 25.
 • Silverman D.: Interpretacja danych jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Smircich L., Morgan G.: Leadership: The Management of Meaning. W: J.L. Pierce, J.W. Newstrom. Leaders & the Leadership Process. Readings, Self-Assessments & Applications. McGraw-Hill International Edition, New York 2006.
 • Sobczyk M.: Statystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 • Stachowicz-Stanusch A.: Zarządzanie poprzez wartości. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
 • Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. TNOiK, Toruń 2002.
 • Steensma H.K., Marino L.D., Weaver K.M., Dickson P.H.: The Influence of National Culture on the Formation of Technology Alliances by Entrepreneurial Firms. "Academy of Management Journal" 2000, 43.
 • Steinman H, Schreyogg G.: Zarządzanie: podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
 • Stevenson H.H., Jarillo J.C.: A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management. "Strategic Management Journal" 1990, No. 11.
 • Stogdill R.M.: Personal Factors Associated with Leadership: A Survey of the Literature. "Journal of Psychology" 1948, 25.
 • Stoner J.A.F., Freeman E.R., Gilbert R.D.: Kierowanie. PWE, Warszawa 2001.
 • Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 2001.
 • Suchman M.C.: Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. "Academy of Management Review" 1995, 20.
 • Supernat J.: Zarządzanie. Łódzkie Zakłady Graficzne, Wrocław 2005.
 • Szczupaczyński J.: Edukacja a zarządzanie. Wyższa Szkoła Humanistyczna, Pułtusk 2004.
 • Szymura-Tyc M.: Zasoby oparte na wiedzy w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. "Przegląd Organizacji" 2002, nr 3.
 • Tarabishy A., Sashkin M.: Entrepreneurial Leadership: Defining and Validating a New Construct. Paper presented at the Annual Meeting of the Academy of Management 2007, Philadelphia, PA 2007.
 • Tien-Shang Lee L., Munir Sukoco B.: The Effects of Entrepreneurial Orientation and Knowledge Management Capability on Organizational Effectiveness in Taiwan: The Moderating Role of Social Capital. "International Journal of Management" September 2007, Vol. 24, No. 3.
 • Tomanek R.: Konkurencyjność transportu miejskiego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 • Townley B.: The Role of Competing Rationalities in Institutional Change. "Academy of Management Journal" 2002, 45(1).
 • Trompenaars F., Hampden-Turner Ch.: Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Urbanowicz-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2004.
 • Veliyath R., Fitzgerald E.: Firm Capabilities, Business Strategies, Customer Preferences, and Hypercompetitive Arenas: The Sustainability of Competitive Advantage with Implications for Firm Competitiveness. Competitiveness Review" 2000, Vol. 10, Iss. 1.
 • Wajda A.: Organizacja i zarządzanie. PWE, Warszawa 2003.
 • Weber M.: The Theory of Social and Economic Organization. Free Press, New York 1947.
 • Wickham P.A.: Strategic Entrepreneurship. Pearson Education, London 2006.
 • Wright P., Ferris S.P.: Agency Conflict and Corporate Strategy: The Effect of Divestment on Corporate Value. "Strategie Management Journal" 1997, 18.
 • Zahra S.A.: Competitiveness and Global Leadership in the 21st Century. "The Academy of Management Executive" 1998, Vol. 12.
 • Zarządzanie marketingowe. Podstawy teoretyczne, węzłowe specjalizacje badawcze. Red. L. Żabiński. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
 • Zarządzanie - teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Zbierowski P.: Otoczenie organizacji a uwaga przedsiębiorcza. Praca doktorska. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2005 (niepublikowana).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168320893

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.