PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 83 | 273--301
Tytuł artykułu

Dylematy kształtowania społecznej gospodarki rynkowej w Polsce

Warianty tytułu
Dilemmas of Developing Social Market Economy in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W okresie przedakcesyjnym polska gospodarka weszła na ścieżkę szybkiego wzrostu. W latach 2006-2007 tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przekroczyło nawet 6%. Okres dobrej koniunktury można było wykorzystać do wzmocnienia fundamentów ustroju gospodarczego Polski. Temu celowi służyłaby w szczególności naprawa finansów publicznych oraz taka modyfikacja polityki makroekonomicznej, która sprzyjałaby utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce szybkiego wzrostu oraz ewentualnemu wejściu do strefy euro. Jednakże wzmocnieniu fundamentów ustrojowych kraju nie sprzyjały ostre konflikty, jakie miały miejsce na polskiej scenie politycznej w ostatnich latach. Walka o głosy wyborców sprzyjała obniżaniu wpływów podatkowych i parapodatkowych, co uniemożliwiło dokonanie pożądanych korekt w polityce makroekonomicznej. W tej sytuacji wybuch globalnego kryzysu finansowego okazał się wielkim zagrożeniem dla polskiej gospodarki. Obnażył bowiem słabości polityki gospodarczej, która nie była przygotowana do elastycznego reagowania w warunkach silnych wstrząsów zewnętrznych. (abstrakt oryginalny)
EN
In pre-accession time Poland entered the path of rapid economic growth with GDP growth rate having exceeded 6% within 2006-2007. The boom could have been used to strengthen the foundation of Poland's economic system trough healing public finance and such a revision to macroeconomic policy that would underpin the fast growth and likely joining the eurozone. However, the strengthening of the country's system foundation was impeded by conflicts that have taken place on the Polish political scene within the past several years. Striving for election votes impeded expected tax and paratax budgetary inflows, which hindered necessary revisions to macroeconomic policy. Against such a background global financial crisis came as a threat to Polish economy, since it unveiled the weaknesses of economic policy incapable of flexible response to strong external shocks. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
273--301
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Blok Z., Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań 2006.
 • Chołaj H., Ekonomia polityczna globalizacji. Wprowadzenie, Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2004.
 • Czech A., Zagóra-Jonszta U., Niemiecki neoliberalizm jako teoretyczny fundament społecznej gospodarki rynkowej, РТЕ, Warszawa 2002.
 • Cztery reformy. Od koncepcji do realizacji, red. L. Kolarska-Bobińska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000. Diagnoza społeczna 2007.
 • Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2007.
 • Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2005, Arcana, Kraków 2007.
 • Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001, Arcana, Kraków 2004.
 • Eucken W., Podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.
 • Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006. Wybrane zagadnienia, red. H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej, SGH, Warszawa 2007.
 • Gronkicwicz-Waltz H., Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa, LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2008, GUS, Warszawa, 28.01.2009.
 • Kaczmarek T.T., Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin, Warszawa 2009.
 • Kołodko G.W., Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem, TNOiK, Toruń 2001.
 • Kołodko G.W., Polska z globalizacja w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego, TNOiK, Toruń 2007.
 • Kołodko G.W., Strategia dla Polski, Poltext, Warszawa 1994.
 • Kołodko G.W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 • Kowalik T., Czy kapitalizm może być etyczny?, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym", t. 11, nr 1, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2008.
 • Mapa Drogowa Przyjęcia Euro przez Polskę, Ministerstwo Finansów, Warszawa, październik 2008.
 • Mazuryk M., Ordoliberalizm a społeczna gospodarka rynkowa w Konstytucji RP, „Myśl Ekonomiczna i Prawna" 2008, nr 2.
 • Mączyńska E., Ustrój (ład) gospodarczy a instytucjonalno-infrastrukturalne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, w: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, red. E. Mączyńska, SGH, Warszawa 2008.
 • Modzelewski K., Dokąd od komunizmu?', BGW, Warszawa 1993.
 • Nawrót W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Ocena przebiegu procesów gospodarczych w 1995 r. na tle lat 1990-1994, CUP, Warszawa, maj 1996.
 • O kształtowaniu lądu gospodarczego, red. E. Mączyńska, Z. Sadowski, РТЕ, Warszawa 2008.
 • Oliwniak S., Zasada społecznej gospodarki rynkowej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998—2006, w: Ekonomiczne aspekty państwa demokratycznego, red. S. Oliwniak, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2007.
 • Podhorski-Piotrowski J., Aktualne uwarunkowania polityki makroekonomicznej Polski, w: Stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego, red. P. Kulawczuk, E. Kwella, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008.
 • Polska transformacja ustrojowa. Próba dyskursu - zarys perspektyw, Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2004.
 • Program konwergencji. Aktualizacja 2007, Warszawa, marzec 2008.
 • Program konwergencji. Aktualizacja 2008, Warszawa, grudzień 2008.
 • Pronobis M., Polska w strefie euro, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Przybyciński T., Kształtowanie ładu gospodarczego, w: Polityka stabilizacji, rozwoju i ładu gospodarczego, red. J. Stacewicz, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH" nr 78, SGH, Warszawa 2006.
 • Przybyciński T., Problemy kształtowania lądu gospodarczego, w: J. Stacewicz (red.), Polityka gospodarcza. Teoria i realia, SGH, Warszawa 2008.
 • Przywileje emerytalne i prywatyzacja to test na stosunek rządu do reform (zapis debaty poświęconej rozwojowi gospodarczemu Polski), opracowała H. Tobolska, „The Wall Street Journal Polska" - dodatek do „Dziennika", 12-13.04.2008.
 • Pszczółkowski T.G., Ordoliberalizm. Społeczno-polityczna i gospodarcza doktryna neoliberalizmu w RFN, PWN, Warszawa-Kraków 1990.
 • Pysz P., Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, WN PWN, Warszawa 2008.
 • Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warszawa 2009.
 • Sadowski Z., W poszukiwaniu drogi rozwoju, PAN, Warszawa 2006.
 • Sasin R., Społeczna gospodarka rynkowa, „Gazeta SGH" nr 226/227, 13.10.2006.
 • Skarzyński R., Od liberalizmu do totalitaryzmu. Z dziejów myśli politycznej XX w., t. 2, Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 2002.
 • Szlachta J., Polska polityka regionalna w Unii Europejskiej, „Polski Kalendarz Europejski" nr 109, maj 2007.
 • Szymański W., Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji, Difin, Warszawa 2004.
 • Tobolska H., Polska może stać się gospodarczym tygrysem, ale po reformach. Balcerowicz: Polsce potrzeba mobilizacji, „Dziennik", 12-13.04.2008.
 • Uwarunkowania realizacji kolejnych etapów Mapy Drogowej Przyjęcia Euro przez Polskę, Ministerstwo Finansów, Warszawa, kwiecień 2009.
 • Wilczyński W., Polski przełom ustrojowy 1989-2005. Ekonomia epoki transformacji, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168327907

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.