PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 83 | 9--34
Tytuł artykułu

Wpływ globalizacji na wzrost gospodarczy : mity i fakty

Autorzy
Warianty tytułu
Impact of the Financial Globalization on Economic Growth : Myths and Facts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie zawiera kompleksową analizę relacji między liberalizacją przepływów kapitałowych, postrzeganych jako istotny składnik ogólnego procesu globalizacji, a wzrostem gospodarczym. Studium składa się z dwóch części. Pierwsza koncentruje się na przeglądzie współczesnych badań teoretycznych w dziedzinie samej globalizacji, jak również liberalizacji przepływów kapitałowych. W rezultacie formułowane są dwa podstawowe podejścia teoretyczne: a) ortodoksyjne (neoliberalne), które podkreśla pozytywny, bezpośredni wpływ globalizacji finansowej na wzrost gospodarczy, racjonalną alokację zasobów w skali świata, a także na właściwy rozkład ryzyka; b) podejście modernistyczne, które optuje za pośrednim wpływem globalizacji finansowej na wzrost gospodarczy, dokonującym się poprzez udoskonalenia w dziedzinie makroekonomicznej dyscypliny, lepsze rządzenie lub reformy instytucjonalne. Część druga zawiera szeroki przegląd badań empirycznych poświęconych weryfikacji paradygmatów teoretycznych. Studium jest zwieńczone wnioskami, które akcentują niejednoznaczne wyniki poszukiwań empirycznych, zwłaszcza w odniesieniu do podejścia ortodoksyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
This chapter provides a comprehensive analysis of the relationship between capital flows liberalization, perceived as an important component of the overall globalization process, and economic growth. The study is in two sections. The first section is focused on the review of the recent theoretical studies in the globalization itself as well as in the capital flows liberalization. As a result two main theoretical approaches are set forth: a) the orthodox (neoliberal) approach that stresses a positive direct impact of financial globalization on economic growth, rational worldwide allocation of resources, and a proper risk distribution as well; b) the modern approach which advocates indirect globalization impact on economic growth through some improvement in macroeconomic discipline, better governance or institutional reforms. The second section includes a wide range of empirical research aimed at verifying the theoretical paradigms. Finally, this paper draws conclusions regarding mixed and semi-significant results of empirical research, in particular if the orthodox approach is concerned. (original abstract)
Twórcy
 • Instytut Studiów Politycznych PAN; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Bibliografia
 • Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.
 • Bhagwati J., The Capital Myth. The Difference between Trade in Widgets and Dollars, "Foreign Affairs" 1998, Vol. 7, No. 3.
 • Castells M., The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, Oxford/Maiden, Mass. 2001.
 • Dell'Ariccia G., Igan D., Laeven L., Credit Booms and Lending Standards: Evidence form the Subprime Mortgage Market, IMF Working Paper 2008, No. WP/08/106.
 • Dynus M., Fiskalizm w Unii Europejskiej, „Bank i Kredyt", luty 2007.
 • Edison H. J., Levine R., Ricci L., Slok T., International Financial Integration and Economic Growth, IMF Working Paper 2002, No. WP/02/145.
 • Edwards S., Capital Mobility and Economic Performance: Are Emerging Economies Different?, NBER Working Paper 2001, No. 8076.
 • Faria A., Mauro P., Minnoni M., The External Financing of Emerging Market Countries: Evidence from Two Waves of Financial Globalization, IMF Working Paper 2006, No. WP/06/205.
 • Ferguson R., Hartman P., Panetta F., Portes R., International Financial Stability, CEPR, International Center for Monetary and Banking Studies, April 23, 2007 (mimeo).
 • Fischer S., Capital Account Liberalization and the Role of the IMF, w: Should the IMF Pursue Capital-Account Convertibility?, Essays in International Finance, Vol. 207, Princeton University, Princeton 1998.
 • Fratzscher M., Bussiere M., Financial Openness and Growth: Short-run Gain, Long-run Pain?, ECB Working Paper 2004, No. 348.
 • Garrett G., Mitchell D., Globalization, Government Spending and Taxation in the OECD, "European Journal of Political Research" 2001, Vol. 39.
 • Havrylyshyn O., van Rooden R., Institutions Matter in Transition, But So Do Policies, IMF Working Paper 2000, No. WP/00/70.
 • Hawkins J., Globalization and Monetary Operations in Emerging Economies, w: Globalization and Monetary Policy in Emerging Markets, BIS Papers 2005, No. 23.
 • Heller P. S., Hauner D., Characterizing the Expenditure Uncertainties of Industrial Countries in the 2 Ist Century, IMF Working Paper 2005, No. WP/05/91.
 • Henry P., Does Stock Market Liberalization Cause Investment Booms?, "Journal of Financial Economics" 2000, No. 58.
 • Iyigun M., Rodrik D., On the Efficiency of Reforms: Policy Tinkering, Institutional Change and Entrepreneurship, w: Eicher T. S., Garcia-Penalosa C. (red.), Institutions, Development and Economic Growth, The MIT Press, Cambridge, Mass. 2006.
 • Jakóbik W., Spowolnienie gospodarki światowej, „Nowe Życie Gospodarcze" 2008, nr 2/458.
 • Kim W., Does Capital Account Liberalization Discipline Budget Deficit?, "Review of International Economics" 2003, Vol. 11, No. 5.
 • Klein M., Capital Account Liberalization, Institutional Quality, and Economic Growth: Theory and Evidence, NBER Working Paper 2005, No. 11112.
 • Kołodko G., Globalizacja a transformacja. Iluzje i rzeczywistość, referat na VII Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • Kowalak T., Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej, „Bank i Kredyt", marzec 2007.
 • Kowalik T., Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 • Levine R., Finance and Growth: Theory and Evidence, NBER Working Paper 2004, No. 10766.
 • Levine R., Capital Control Liberalization and Stock Market Development, "World Development" 1998, No. 26.
 • Lucas R. E., Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries?, "American Economic Review" 1990, Vol. 80, No. 2.
 • Mishkin F. S., The Next Great Globalization: How Disadvantaged Nations Can Harness Their Financial Systems to Get Rich, Princeton University Press, Princeton 2006.
 • Molle W., Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza, Gdańsk 2000.
 • Morck R., Wolfenzon D., Yeung B., Corporate Governance, Economic Entrenchment and Growth, "Journal of Economic Literature" 2005, Vol. 43.
 • Polterovich V., Popov V., Democratization, Quality of Institutions and Economic Growth, TIGER Working Paper Series 2007, No. 102.
 • Prasad E. S., Rogoff K., Wei S. J., Kose M. A., Effects of Financial Globalization on Developing Countries: Some Empirical Evidence, IMF Occasional Paper 2003, No. 220.
 • Quinn D. P., The Correlates of Changes in International Financial Regulation, "American Political Science Review" 1997, Vol. 91 (September).
 • Quinn D. P., Toyoda A. M., Does Capital Account Liberalization Lead to Growth?, Georgetown University, http: //faculty. msb. edu/quinnd/papers/capital_liberalization_growth_Dec2006 .pdf.
 • Rodrik D., Who Needs Capital-Account Convertibility?, Essays in International j Finance, Vol. 207, Princeton University, Princeton 1998.
 • Rogoff K., Globalization and Global Disinflation, referat przedstawiony na 2003 Federal Reserve Bank of Kansas City Conference on Monetary Policy and Uncertainty: Adapting to a Changing Economy, Jackson Hole, Wyoming (mimco).
 • Sławiński A., Banki centralne a globalizacja, w: Małecki W. (red.), Globalizacja rynków finansowych - implikacje dla Polski, VIZJAPress&IT, Warszawa 2007.
 • Solarz J. K., Międzynarodowy system finansowy. Analiza instytucjonalno- porównawcza, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
 • Stiglitz J. E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Stulz R., The Limits of Financial Globalization, „Journal of Finance" 2005, Vol. 60, No. 4.
 • Summers L. H., International Financial Crises: Causes, Prevention, and Cures, "American Economic Review" 2000, Vol. 90, No. 2.
 • Tsuru K., Finance and Growth. Some Theoretical Considerations and a Review of the Empirical Literature, OECD Economic Department Working Paper 2000, No. 228.
 • Wagner H., Implications of Globalization for Monetary Policy, IMF Working Paper 2001, No. WP/01/184.
 • Winiccki J., Polska wobec integracji z Unią Europejską i globalizacji gospodarki, „Zeszyty Towarzystwa Ekonomistów Polskich" 1999, nr 2.
 • Wojciechowski E., Podgórniak-Krzykacz A., Pomiar jakości rządzenia, „Gospodarka Narodowa" 2008, nr 3.
 • World Economic Situation and Prospects 2007, Executive Summary, United Nations.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168328001

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.