PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 83 Polityka gospodarcza : wyzwania, dylematy, priorytety | 149--172
Tytuł artykułu

Promowanie konkurencyjności w politykach Unii Europejskiej i jego konsekwencje dla Polski

Autorzy
Warianty tytułu
Promoting Competitiveness in Policies of European Union and Its Consequences for Poland'
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pojęcie konkurencyjności jest niejako „naturalne" w odniesieniu do przedsiębiorstwa. W odniesieniu do gospodarki narodowej jest jednak niejednoznaczne. Bywa używane w sensie statystycznym (ex post) jako „profil" przewagi (komparatywnej) w różnych dziedzinach, ale też, w sensie bardziej ogólnym, jako układ warunków i struktur zapewniających ogólnie wyższe szanse konkurencyjności przedsiębiorstw danego kraju. Niejasności definicyjne i brak wystarczającego rozeznania czynników konkurencyjności utrudniają zarządzanie tą dziedziną. Europejska polityka popierania konkurencyjności ginie wśród innych szeroko zakrojonych celów Strategii Lizbońskiej. Występują niespójności pomiędzy poszczególnymi działaniami popierania konkurencyjności (np. Strategia Lizbońska wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, podczas gdy polityka badań naukowych preferuje duże projekty i jednostki). Dla nowych krajów członkowskich ma znaczenie sposób przyznawania środków finansowych na popieranie konkurencyjności. W przypadku polityki spójności środki są przyznawane na programy opracowywane na szczeblu krajowym, co ułatwia dostęp przedsiębiorstwom z mniej zaawansowanych gospodarczo krajów. Problemem jest jednak konkurowanie z innymi celami, np. społecznymi. Natomiast środki Programów Ramowych przeznaczone na badania i rozwój są rozdzielane centralnie, na zasadzie konkursów ofert. Utrudnia to bardzo znacznie dostęp podmiotów z mniej zaawansowanych krajów do nich, co jasno wynika z przytoczonych danych. (abstrakt oryginalny)
EN
The notion of competitiveness seems 'natural' as concerns an enterprise. Yet, regarding national economy it is ambiguous. It might be used in statistical terms (ex post) as 'profile' of advantage (comparative) in various fields as well as in more general terms such as the pattern of conditions and structures ensuring better opportunities of competitiveness of companies of a set country. Ambiguity of definitions as well as insufficient knowledge of competitiveness factors impede management in this field. The European policy of supporting competitiveness becomes invisible amongst other high-reaching objectives of the Lisbon Strategy. There is lack of cohesion between initiatives and measures taken in support of competitiveness (e.g. the Lisbon Strategy supports small and medium-sized companies, whereas scientific research policy prefers large projects and large-sized business units). New member countries attach importance to the ways of granting financial means to support competitiveness. In case of cohesion policy the means are earmarked for programmes developed at national level, which facilitates the access to financial support to less economically advanced countries. However, competing with other objectives, e.g. social ones, is much of a problem. On the other hand, the financial means within Framework Programmes aimed at research and development are centrally redistributed, on the basis of bid competition. This significantly limits the access of entities from less advanced countries, which clearly results from the data provided. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • An Agenda for a Growing Europe. The Sapir Report, Oxford University Press, Oxford 2004.
 • Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2003.
 • European Competitiveness Report 2007, European Commission, Brussels 2007.
 • European Competitiveness Report 2008, European Commission, Brussels 2008.
 • Evaluation of the Sixth Framework Programmes for Research and Technology Development 2002-2006. Report of the Expert Group, Brussels, February 2009.
 • Facing the challenge. The Lisbon Strategy for growth an employment. Report from the High Level Group Chaired by Wim Kok, European Commission, Brussels 2004.
 • Ilzkovitz F., Dierx A., Kovacs V., Sousa N., Steps towards a deeper economic integration: the Internal Market in the 21st century. A contribution to the Single Market Review, "European Economy", 2007, No. 271.
 • Krugman P., Scale Economies, Product Differentiation and the Pattern of Trade, "The American Economic Review", 1980, vol. 70, No. 5, s. 950-959.
 • Krugman P., Competitiveness: a Dangerous Obsession, "Foreign Affairs", 1994, vol. 73, No. 2.
 • Main Science and Technology Indicators, OECD, Paris 2008, vol. 1.
 • Lissowska M., East European prospective members of the European Union under globalization pressure, "Economic Systems", 2002, vol. 26, No. 4, s. 395-399.
 • Member States and regions delivering the Lisbon Strategy for growth and jobs through EU cohesion policy 2007-2013, COM (2007) 798, European Commission, Brussels 2007.
 • Porter M. E., The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, London 1990.
 • Porter M.E., Schwab K., The Global Competitiveness Report 2008-2009, Word Economic Forum, Geneva 2008.
 • Proposal for the Community Lisbon Programme 2008-2010, COM(2007) 804, European Commission, Brussels 2007.
 • Rising international economic integration. Opportunities and challenges, „European Economy" 2005, No. 6.
 • Rodriguez M. J., European Policies for a Knowledge Economy, Edward Elgar, Cheltenham 2003.
 • Strategic report on the renewed Lisbon Strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010). Keeping the pace of change COM (2007) 803, European Commission, Brussels 2007.
 • Working together for growth and jobs. A new start for the Lisbon Strategy, COM (2005) 24, European Commission, Brussels 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168329392

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.