PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 83 | 215--236
Tytuł artykułu

Europejska polityka regionalna po roku 2013 - wyzwania dla Polski

Autorzy
Warianty tytułu
European Regional Policy after 2013 - Challenges for Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tekst ten został poświęcony europejskiej polityce regionalnej, nazywanej także polityką spójności, będącej drugą pozycją wydatków budżetowych Unii Europejskiej oraz najważniejszym źródłem transferów finansowych na rzecz Polski. Polityki i budżet Unii Europejskiej są programowane w wieloletnim horyzoncie czasowym, obecny dotyczy lat 2007-2013, a na temat rozwiązań kolejnego rozpoczynającego się po roku 2013 okresu prowadzony jest ożywiony międzynarodowy dialog profesjonalno-naukowy. W opracowaniu przedstawiono: dotychczasowy przebieg dyskusji nad polityką regionalną Unii Europejskiej po roku 2013, rosnące znaczenie wymiaru terytorialnego, który obok wymiaru gospodarczego i społecznego zyskuje rangę traktatową, najważniejsze tezy przedstawionej przez Komisję Europejską jesienią 2008 roku Zielonej Księgi w sprawie spójności terytorialnej, wpływ kryzysu społeczno-gospodarczego na reformę europejskiej polityki spójności, a także inne ważne tematy dotyczące reformy europejskiej polityki regionalnej, takie jak zmiany klimatyczne, przebieg procesów demograficznych czy konsekwencje globalizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper concerns European regional policy, called also cohesion policy, which constitutes the second largest items of the EU budgetary spending and is the major source of financial transfers benefiting Poland. The Union's policies as well as its budget are both long-term planned, with the current time span of 2007-2013. A heated debate is underway now, involving both scientists and professionals so as to develop solutions for the period of time after 2013. The research paper thus presents: the so-far course of discussion on the EU regional policy after 2013, growing importance of regional issue that along with economic and social ones are gaining importance to be covered by treaties, major theses in the Green Charter presented by the European Commission in autumn 2008 regarding regional cohesion, the impact of socio-economic crisis on reforming the European cohesion policy as well as other important matters concerning the European regional policy, such as: climate change, nature of demographic processes and consequences of globalisation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
215--236
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bradley J., Debata na temat polityki spójności i funduszy strukturalnych, w: Polityka spójności w obliczu wyzwań XXI wieku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009, s. 54-71.
 • Commission of the European Communities, Green Paper on Territorial Cohesion. Turning territorial diversity into strength. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Committee of the Regions and the European and Social Committee, Brussels 14.7.2008.
 • European Spatial Planning Observation Network, Atlas ESPON. Struktura terytorium Europy, Komitet Monitorujący ESPON, Warszawa, październik 2006.
 • Komisja Wspólnot Europejskich, Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla spójności na lata 2007-2013, Decyzja Rady z dnia 6 października 2006r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, marzec 2007.
 • Komisja Wspólnot Europejskich, Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej, Bruksela dnia 2.2.2005, COM (2005)24.
 • Konferencja Ministrów ds. Rozwoju Miast i Spójności Terytorialnej, Agenda Terytorialna Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Lipsk, maj 2007.
 • Molle W., Europejska polityka innowacyjności i spójności - od luźnej integracji do częściowej integracji, w: Polityka spójności w obliczu wyzwań XXI wieku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2009.
 • OECD, Przeglądy Terytorialne OECD. Polska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2008.
 • Szlachta J., Rola Polski w przestrzeni europejskiej (w świetle dokumentów programowych Unii Europejskiej), w: Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy, red. T. Markowski, PWN Studia KPZK PAN, Tom СХXII, Warszawa 2008, s. 11-29.
 • Szlachta J., Zaleski J., Tezy dotyczące podstaw wypracowania przyszłej polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2014 - Pozycja Polski, w: Polityka spójności w obliczu wyzwań XXI wieku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009, s. 115-124.
 • Wostner P., Jak ulepszyć politykę spójności. Rozważania na temat możliwych usprawnień, w: Polityka spójności w obliczu wyzwań XXI wieku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009, s. 91 -114.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168329482

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.