PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 5 | 27--31
Tytuł artykułu

Psychologiczne i organizacyjne mechanizmy formalizacji ról społecznych w organizacji : (na przykładzie GOPR)

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poziom organizacji oraz koordynacji uzależniony od ustawodawstwa i skodyfikowanego w formalnych dokumentach organizacji katalogu wartości i celów organizacyjnych, wyrażony jest zarówno efektywnością tworzenia rynkowej wartości dodanej, strategiczną przewagą konkurencyjną czy elastyczną kulturą organizacyjną. Celem artykułu jest ukazanie istoty determinant metodologii pragmatyki procesu formalizacji podsystemu teleologiczno-aksjologicznego (podsystemu celów i wartości) jako głównego stymulatora organizowania i koordynacji działania organizacji oraz jej członków w zakresie realizowanych ról społeczno-zawodowych. W jaki sposób – chciałoby się zapytać – rodzi się w organizacji jej kultura, ciągłość i trwałość etosu? Wszystkiemu winien jest człowiek jako aktor i – choć zabrzmi to przewrotnie – organizacja będąca sceną odgrywanej przez niego i jemu podobnych sztuki. (abstrakt oryginalny)
EN
Level of organization and coordination depend on the law and codified in formal documents, directory of organizations and organizational objectives, expressed in both the creation of a market efficiency value added, strategic competitive advantage, and a flexible organizational culture. The purpose of the reader put into the hands of the article, it was to show the essence of the methodology and the process of formalization of pragmatics subsystem axiological (subsystem goals and values) as the main promoter of organizing and coordinating activities of the organization and its members with the ongoing socio-professional roles. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
 • [1] ARMSTRONG M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • [2] BAŃKA A., Psychologia organizacji, w: J. STRELAU (red.), Psychologia. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, t. III, GWP, Gdańsk 2002.
 • [3] CAMERON K., QUINN R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • [4] DONNELLY J.H., GIBSON J.L., IVANCEVICH J.M., Fundamentals of Management, BPI & RWN, Boston 1990.
 • [5] FASIŃSKI A., JONAK A., SILBERRING J., Poradnik Ratownika GOPR, 1.1, n i BI, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa 1983.
 • [6] FURNHAM A., GUNTER B., Corporate Assessment, Routledge, London 1993.
 • [7] HANDY C, Understanding Organizations, Penguin, Harmondsworth 1981.
 • [8] HARRISON R., Understanding Your Organizations Character, "Harvard Business Review" 1972, no. 5.
 • [9] JONAK A. (red.), Na każde wezwanie. Pięćdziesiąt lat działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego, GOPR, Zakopane 2002.
 • [10] KAST F.E., ROSENZWEIG J.E., Organization and Management: Systems Approach, McGraw Hill, New York 1970.
 • [11] KOŹMIŃSKI A., PIOTROWSKI W. (red.), Zarządzanie. Teo ria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • [12] LEAVITT H.J., Applied Organizational Change in Indu- stry: Structural and Humanistic Approaches, in: J.G. MARCH, H.A. SIMON (eds.), Handbook of Organizations, Rand McNally, Chicago 1965.
 • [13] MEYERSON D., MARTIN J., Cultural Studies and Integration of Three Different Views, "Journal of Management Studies" 1987, vol. 24, no. 6.
 • [14] MIKA S., Wstęp do psychologii społecznej, PWN, Warszawa 1975.
 • [15] MIKA S., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1987.
 • [16] MROZOWICZ K., Charakterystyka zachowań organizacyjnych w świetle badań nad współzależnością cech osobowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 573, Szczecin 2009.
 • [17] MROZOWICZ K. (b), Niektóre aspekty zarządzania kapitałem osobowościowym (na przykładzie organizacji ratownictwa górskiego), w: S. LACHIEWICZ (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji, "Monografie Politechniki Łódzkiej", Łódź 2007.
 • [18] MROZOWICZ K., Rola społeczno-zawodowa ratownika Służby Górskiej, "Kultura Fizyczna" nr 5-6/2005.
 • [19] MROZOWICZ K. (a), Zarządzanie bezpieczeństwem w górach w systemie ratownictwa górskiego, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" nr l(10)/2007.
 • [20] MROZOWICZ K., Zarządzanie bezpieczeństwem w górach w świetle osobowościowych uwarunkowań zachowań organizacyjnych ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2006 (maszynopis rozprawy doktorskiej).
 • [21] NEWCOMB T.M., TURNER R.H., CONVERSE P.E., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1970.
 • [22] NIECIUNSKI S., Aksjologiczne i psychospołeczne aspekty społecznej roli nauczyciela - wychowawcy, "Nowa Szkoła" nr 11/1979.
 • [23] NOWAK S., Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, w: S. NOWAK (red.), Teorie postaw, PWN, Warszawa 1973.
 • [24] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej (Dz. U. 2002, nr 193, poz.1624).
 • [25] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawniających sporty wodne (Dz. U. 1997, nr 57, poz. 358).
 • [26] SCHEIN E.H., Organization Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco 1985.
 • [27] Statut Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Zakopane 1990.
 • [28] STONER J., FREEMAN E., GILBERT D., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 • [29] SZEWCZUK W. (red.), Słownik psychologiczny, wyd. II, WP, Warszawa 1985.
 • [30] Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz. U. 1996, nr 25, poz. 113).
 • [31] Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989, nr 20, poz. 104).
 • [32] WILLIAMS A., DOBSON P, WALTERS M., Changing Culture: New Organizational Approaches, IPA, London 1989.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168348851

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.