PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 7-8 | 140--150
Tytuł artykułu

Relacje organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym w latach 1989-2009

Warianty tytułu
Relations of Non-Governmental Organisations with Territorial Self-Governments in the Years 1989-2009
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia system wzajemnych relacji między sektorem organizacji pozarządowych a samorządem terytorialnym w Polsce po 1989 r. Działalność organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego ma z założenia wspólny mianownik, którym jest działalność dla dobra wspólnego poprzez zaspokajanie określonych potrzeb społecznych. Autor wskazuje na silne i słabe strony stosunków między podmiotami trzeciego sektora i samorządem terytorialnym oraz przedstawia uwarunkowania funkcjonowania organizacji pozarządowych w sytuacji restytucji w naszym kraju samorządu terytorialnego i jego późniejszego rozwoju. Scharakteryzowanie wzajemnych stosunków pozwala lepiej zrozumieć późniejszą instytucjonalizację współpracy organów administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi, a także zmiany legislacyjne, jakie zostały w związku z tym wprowadzone wraz z uchwaleniem w 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the system of mutual relationships between the non-governmental organisation sector and territorial self-government in Poland after 1989. By assumption, the activities of non-governmental organisations and territorial self-governments have a common denominator, namely they work towards the common good by satisfying specific social needs. The author specifies the strengths and weaknesses of the relations between entities from the third sector and the territorial self-government and presents the conditions for the operation of non-governmental organisations in the situation of the restitution of territorial self-government in Poland and its later development. The description of the mutual relations enables a better understanding of the later institutionalisation of the cooperation between the bodies of territorial self-government administration and the non-governmental organisations, as well as the related legislative changes which were introduced in connection with the enactment in 2003 of the Act on Public Benefit Activities and Volunteer Work. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
140--150
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
Bibliografia
 • Barometr Współpracy – Edycja 2000. Białystok, Warszawa 2002.
 • Barometr Współpracy 2002, Badanie współpracy między samorządem terytorialnym a organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej, Warszawa 2002.
 • J. Boczoń, Rola i miejsce struktur pośredniczących w rozwoju sektora pozarządowego, "Roczniak – Sektor Znany-Nieznany" 1995/1, s. 38.
 • J. Boczoń, Trzeci sektor w Gdańsku wobec administracji publicznej w latach 1994–2003: od entuzjazmu do systemu współpracy, w: M. Rymsza (red.), Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, Warszawa 2004, s. 94–113.
 • E. Bogacz-Wojciechowska, Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie gmin i powiatów województwa małopolskiego, "Samorząd Terytorialny" 2006/7–8, s. 44.
 • Doświadczenia organizacji pozarządowych z dwóch ostatnich lat aplikowania o Fundusze Strukturalne, Warszawa 2006.
 • P. Frączak, Między współpracą a konfliktem: dylematy relacji między organizacjami pozarządowymi a władzami lokalnymi, w: M. Rymsza (red.), Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, Warszawa 2004, s. 33 i n.
 • P. Frączak, Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej, Warszawa 2002, s. 85 i n.
 • M. Guć, Razem. O współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, Gdynia 1996, s. 78–79.
 • H. Izdebski, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2003, s. 3 i n.
 • W.S. Kaczmarek w: M. Guć, Razem. O współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, Gdynia 1996, s. 10.
 • J. Kerlin, Pomoc społeczna po reformie administracyjnej 1999 r. Analiza polityki i jej skutków, w: E. Leś (red.), Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji, Warszawa 2002/2003, s. 168–173.
 • D.R. Kijowski, Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych – zakres procesu badawczego, "Samorząd Terytorialny" 2010/1–2, s. 7.
 • R. Koźlicka, Fundusze strukturalne Unii Europejskiej – rola organizacji pozarządowych, w: Raport o współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną w procesie integracji Polski z UE, Warszawa 2000, s. 65 i n.
 • E. Kulesza, U. Kojec, Formy i zakres współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi (na przykładzie Sopotu), "Samorząd Terytorialny" 2008/3, s. 25.
 • M. Makowska, Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem. Podsumowanie programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Obywatele i Samorząd Lokalny", Warszawa 2004.
 • Program "Obywatele i samorząd lokalny". Omówienie wybranych programów grantowych dotyczących współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i samorządem lokalnym, www.frdl.pl.
 • R. Putnam, Demokracja w działaniu, Kraków 1995, s. 105 i n.
 • Raport z realizacji Programu Phare Dialog Społeczny – PL9112.1997, Fundusz Współpracy, Warszawa 1997,
 • Raport z realizacji Programu Phare Dialog Społeczny – PL9412.1998, Fundusz Współpracy, Warszawa 1998.
 • Raport z realizacji Projektu 022. Organizacje Pozarządowe – Świadczenie Usług Socjalnych (1993–1996), Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa 1997.
 • I. Rybka, M. Rymsza, Polityka państwa wobec organizacji pozarządowych, w: A. Juros (red.), Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim – wyzwanie dla środowisk akademickich w Polsce, Lublin 2002.
 • K. Sadowska, Warunki niezbędne do rozwijania współpracy, w: T. Schimanek (red.), Zasady, programy i formy współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, Warszawa 1998, s. 51.
 • R. Skrzypiec, Wstępna ocena dokumentów regulujących zasady współpracy i finansowego wspierania niektórych przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, "Nie Dla Zysku" 1999/4.
 • J.J. Wygnański, Podstawowe statystyki dotyczące działań organizacji pozarządowych w Polsce, "Asocjacje" 1995/49.
 • www.frdl.org.pl/spoleczne/dialog.htm
 • www.kprm.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168351841

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.