PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1 | 187--201
Tytuł artykułu

Partnerstwo publiczno-prywatne jako model realizowania procesu rewitalizacji miast

Warianty tytułu
The Public-private Partnership as a Model for the Regeneration of Cities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rewitalizacja jest pojęciem używanym do określenia działań mających na celu rozwiązywanie problemów zdegradowanych obszarów miejskich. Celem tych działań jest poprawa jakości życia mieszkańców, ożywienie gospodarki i przywrócenie ładu przestrzennego. Skuteczne i właściwe odnowienie substancji materialnej zdegradowanego miasta jest koniecznym, ale niewystarczającym warunkiem udanej rewitalizacji. Miasto nie jest jedynie tworem urbanistyczno-architektonicznym, lecz przede wszystkim obszarem kulturowym, w którym funkcjonują różne wartości egzystencjonalne, emocjonalne i symboliczne. Społeczność lokalna, identyfikując się z tymi wartościami, nabywa praw do traktowania tej przestrzeni podmiotowo przy podejmowaniu decyzji dotyczących zmian w zagospodarowaniu. Innymi słowy, partnerstwo i udział społeczeństwa to niezbędne warunki do sukcesu każdego procesu rewitalizacji. Autor przedstawia wymiary udziału społeczeństwa i określa element partnerstwa i skali tego uczestnictwa. Ponadto, omawia różne formy współpracy w oparciu o wytyczne Unii Europejskiej i proponuje szereg modeli publicznej partycypacji społeczeństwa w procesie rewitalizacji miasta. (fragment tekstu)
EN
Regeneration is a concept used to determine activities aimed at solving the problems of degraded urban areas. The aim of these activities is to improve the quality of residents' lives, revive the economy, and restore spatial order. The efficient and competent renewal of a city's material fabric is a necessary, yet insufficient, condition for successful regeneration. A city is not only an urban-architectural creation, but foremost a cultural space in which a variety of existential, emotional, and symbolic values operate. The local community identifies with these values and acquires the right to be treated as a stakeholder in making decisions on how this space should be managed. In other words, partnership and public participation should be necessary conditions of regeneration. The author presents the dimensions of public participation and defines the partnership component and scale of this participation. The author discusses various forms of partnership based on EU guidelines and proposes various public participation models in the city regeneration process. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • Arnstein S., A Ladder of Citizen Participation, "Journal of the American Institute of Plenners" 1969, vol.35.
  • Carter M., Strategy and Partnership in Urban Regeneration [w:] Urban Regeneration, A Handbook, eds. P. Rogers, H. Sykes, Sage Publications, London 2000.
  • Mackintosh M., Partnership: Issues of Policy and Negotiations, "Local Economy" 1992, vol. 3, nr 7.
  • Podręcznik rewitalizacji. Zasady procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, praca zbiorowa GTZ (Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit), Instytut fuer Wohene und Umwelt Darmstadt przy współpracy Instytutu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa 2003.
  • Skalski K., O budowie systemu rewitalizacji dawnych dzielnic miejskich, KJN, Kraków 1996.
  • Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, Komisja Europejska Dyrektoriat Generalny, Polityka Regionalna, 2003, http://www.mtib.gov.pl/prezentacje/jednostki/ 29/dokumenty/tlumaczenie_wytycznych_ke_dot._ppp.doc
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168353062

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.