PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 3 | 285--318
Tytuł artykułu

Ekonomiczne teorie regulacji konkurencji

Warianty tytułu
Economic Theories in Regulating Competition
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł analizuje znaczenie wzmocnienia podejścia ekonomicznego w prawie konkurencji. Dotyczy to w szczególności rynków technologii IT i komunikacji elektronicznej, których określanie nie uwzględnia dynamiki innowacji. W centrum uwagi są rozwiązania dotyczące urządzeń kluczowych, granic narzucania licencji, zbiorowej dominacji rynkowej, transakcji wiązanych, kartelizacji i koncentracji, a także warunków skutecznej ochrony konsumenta. Wzmocnienie podejścia ekonomicznego stwarza takie problemy, jak: niebezpieczeństwo relatywizacji norm, brak pewności prawnej, wzrost kosztów oraz długości i złożoności procedur, kolizja między zakazami per se a tzw. zasadą rozsądku, a także postulat projektowania norm „optymalnie zróżnicowanych”, które zapewniają konkurentom „bezpieczne enklawy” – wolne od ingerencji państwa. (skrócony abstrakt oryginalny)
EN
Competition policy needs taking into account the more economic approach to competition law, in particular with regard to IT and electronic Communications, to deal with the problem of determining the dynamics of innovation. The challenging issues are those of applying Art.102 of the Treaty to, e.g,: essential facilities, imposing compulsory licenses, defining the collective market dominance, linked transactions, cartelization and concentration, as well as the determinants of effective consumer protection. Problems arising from the more economic approach in competition law are: the danger of relativization of rules; legal uncertainty; rising costs; length and complexity of procedures; conflict between the so-called per se. rule and rule of reason in the application of competition law; and designing optimally diversified rules and regulations to provide stable and secure competitive freedom to business. (short original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
285--318
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Abuse of Dominant Position: New Interpretation, New Enforcement Mechanisms? red. M.O. Mackenrodt, B.C. Gallego, S. Enchelmaier, Springer, Wien 2009.
 • Akman R, Consumer Welfare and Article 82 EC. Practice and Rhetoric, "Journal of World Competition" 2009, t. 32, nr 1.
 • Albers M., Der "more economic approach" bei Verdrängungsmissbrauchen. Zum Stand der Überlegungen der Europäischen Kommission, http://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/albers/pdf (20.05.2010).
 • An Assessment of the Regulatory Framework of Electronic Communications - Growth and Investment in the EU e-Communications Sector, Report to the European Commission, London Economics and PriceWaterhouseCoopers, 2006.
 • Andriychuk O., Does Competition Matter? An Attempt of Analytical Unbundling of Competition from Consumer Welfare: a Response to Miąsik, "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies" 2009, t. 2.
 • Antitrust Policy and Vertical Restraints, red. R.W. Hahn, AEI Press, Washington D.C. 2006.
 • Baumol W.J., Regulation Misled by Misread Theory. Perfect Competition and Competition-Imposed Price Discrimination, AEI Press, Washington D.C. 2006.
 • Benston G., Bromwich M., Lotan R.E., Wagenhofer A., Following the Money. The Enron Failure and the State of Corporate Disclosure, AEI Press, Washington D.C. 2003.
 • Berg W., Die Rechtsprechung des EuGH und des EuG auf dem Gebiet des Kartellrechts 2006-2008 "Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht" 2009, nr 4.
 • Boguszewicz T., Google kontra urząd antymonopolowy, "Rzeczpospolita", 9-10 maja 2009.
 • Bongard Ch., Möller D., Raimann A., Szadkowski N., Dubejko U., Instrumenty ekonomiczne w prawie konkurencji, UOKiK, Warszawa 2007.
 • Briones J., A Balance of the Impact of Economic Analysis on the EU Competition Policy, "Journal of World Competition" 2009, t. 32, nr 1.
 • Broadband. Should We Regulate High-Speed Internet Access? red. R. W. Crandall, J.H. Alleman, AEI Press, Washington D.C. 2002.
 • Cadman R., Regulation and Investment in European Telecoms Markets, Report for the European Competitive Telecoms Association, November 2007.
 • Cass R.A., Competition in Antitrust Regulation: Law beyond Limits, "Journal of Competition Law&Economics" 2010, t. 6, nr 1.
 • Cave M., Encouraging Infrastructure Competition via the Ladder of Investment, "Telecommunications Policy" 2006a, nr 30.
 • Cave M., Making the Ladder of Investment Operational, http://www.ictregulationtoolkit.org (20.05.2010).
 • Cave M., Regulation and Competition Law in European Telecommunications Post-Och Terestyrelsen Report, June, 2006b.
 • Cave M., Vogelsang L, How Access Pricing and Entry Interact, "Telecommunications Policy" 2003, nr 27.
 • Chou Y., Liu K.Ch., Paradoxical Impact of Asymmetric Regulation in Taiwan's Telecommunications Industry: Restriction and Rent-Seeking, "Telecommunications Policy" 2006, nr 30.
 • Christiansen A., Der "more economic approach" in der Fusionskontrolle - eine kritische Würdigung, "Deutsche Bank Working Papers Series" 2006, nr 21.
 • Cosnita A., Tropeano J.P., Fight Cartels or Control Mergers. On Optimal Allocation of Enforcement Efforts within Competition Policy, http://www.adislab.net/docs/Semina-ireADIS0910/20100223-Cosnita-MCCF-SeminarPll.pdf (20.05.2010).
 • Deregulation of Network Industries: What's Next? red. S. Peltzman, C. Winston, AEI Press, Washington D.C. 2000.
 • Deselaers W, Seeliger D., Die Leitlinien der Kommission zur Bewertung nicht-horizontaler Zusammenschlusse "Zeitschrift für Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht" 2008, nr 3.
 • Dreher M., Die Kontrolle des Wettbewerbs in Innovationsmärkten, "Zeitschrift für Wett-bewerbsrecht" 2009, nr 2.
 • Elixmann D., Ilic D., Neumann K.H., Plückebaum T, The Economics of Next Generation Access - Final Report Study for the European Competitive Telecommunication Association (ECTA), WIK-Consult, Bad Honnef, 10 września 2008.
 • Ernsthaler J., Bock L., Verhältnis zwischen Kartellrecht und Immaterialgüterrecht am Beispiel der Essential-Facility Rechtsprechung von EuGH und EuG, "Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht" 2009, nr 1.
 • Filipowski O., Analiza ekonomiczna efektów monopolistycznych w cyberprzestrzeni, http://www.cbke.uni.wroc.pl (20.05.2010).
 • Finell L., The Article 82 Reform: Increasing the Incentive to Comply? "Journal of World Competition" 2009, t. 32, nr 3.
 • Fornalczyk A., Economic Approach to Counteracting Cartels, "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies" 2009, t. 2.
 • Galle R., Ein wirtschaftlicher Ansatz im Kartellrecht Nomos, Baden-Baden 2010.
 • Global Competition Law Center Research Papers on Article 82 EC, College of Europe, Bruges, lipiec 2005.
 • Gorywoda Ł., Jańczuk A., UOKiK v. Microsoft, "PSEAP Working Papers" 2009, nr 3.
 • Haucap J., Wettbewerb und Regulierung im Mobilfunk aus Sicht der ökonomischen Theorie, Institut für Wirtschaftspolitik, Universität der Bundeswehr Hamburg, marzec 2003.
 • Heidrich T., Das evolutorisch-systemtheoretische Paradigma in der Wettbewerbstheorie. Alternatives Denken zu dem More Economic Approach, Nomos, Baden-Baden 2009.
 • Heimler A., Ennis S.F., Competition and Efficiency in Payment Cards: Which Option for SEPA? "Journal of World Competition" 2008, t. 31, nr 1.
 • Helmes P., Schoof J., Geppert M., Herausforderungen der All-IP Netzmigration: zur Balance zwischen Effizienzgewinnen und Migrationsnachteilen, "Computer und Recht" 2008, nr 7.
 • Hilty R.M., Renaissance der Zwangslizenzen im Urheberrecht. Gedanken zu Ungereimheiten auf der urheberrechtlichen Wertschöpfungskette, "Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht" 2009, nr 7.
 • Hirsbrunner S., Neue Entwicklungen der Europäischen Fusionskontrolle Europäische "Zeitschrift für Wirtschaftsrecht" 2009, nr 8.
 • Information Markets. A New Way of Making Decisions, red. K.W. Hahn, P.C. Tetlock, AEI Press, Washington D.C. 2006.
 • Internationalization of the Law and its Economic Analysis, red. T. Eger, J. Bigus, C. Ott, G. Wangenheim, Gabler 2008.
 • Johansen K.E., Zrozumieć rynki uslug świadczonych przy pomocy sieci elektronicznych oraz I. Henseler-Unger Telecoms Sector Protection in the Light of Ex Ante Regulation, Międzynarodowe forum prawa konkurencji, UOKiK, Warszawa, 15-16 kwietnia 2009.
 • Kamiński E, Inwestycyjne aspekty regulacji konkurencji na rynku komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej, "Telekomunikacja i Techniki Informacyjne" 2005, nr 1-2.
 • Katsoulacos Y.S., Optimal Legal Standards for Refusals to License Intellectual Property: A Welfare-Based Analysis, "Journal of Competition Law&Economics" 2009, t. 5, nr 2.
 • Kjðlbye L., Article 82 EC as Remedy to Patent System Imperfections: Fighting Fire with Fire? "Journal of World Competition" 2009, t. 32, nr 2.
 • Klincewicz K., Ekonomiczne i strategiczne wyzwania rynku informatycznego a przypadek firmy Microsoft, w: Sprawa Microsoft - studium przypadku. Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii, red. D. Miąsik, T. Skoczny, M. Surdek, Wyd. Naukowe WZ UW, Warszawa 2008.
 • Klincewicz K., Strategic Alliances in the High-Tech Industry, Logos Verlag, Berlin 2005.
 • Kohutek K., Istota nadużycia pozycji dominującej w świetle more economic approach, referat na seminarium CSAiR Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2008.
 • Koeck H.F., Karollus M.M., Preparing the EU for the Future? The Modernization of the European Competition Law Nomos, Baden-Baden 2008.
 • Künzler A., Effizienz oder Wettbewerbsfreiheit? Mohr Siebeck, Tübingen 2008.
 • Lagerlöf J.N., Heidhues P, On the Desirability of an Efficiency Defence in Merger Control, Royal Holloway, University of London, "Discussion Papers Series" 2004, nr 24.
 • Lange K.W., Pries T., Die Neuorientierung der europäischen Missbrauchsaufsicht in der Bereich von Kampfpreisstrategien (predatory pricing), "Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht" 2009, nr 3.
 • Laszczyk A., More Economic Approach w prawie konkurencji UE - ocena metod nowego podejścia i perspektywy na przyszłość, Polish Law&Economics Conference, University of Warsaw, 6.05.2010.
 • Lessig L., Testimony on the Future of the Internet, AEI-Center for Regulatory and Market Studies, Washington D.C., April, 2008, http://reg-markets.org/admin/authorpdfs/redirect-safely.php?fname=../pdffiles/Test08-02_topost.pdf (20.05.2010).
 • Liebowitz S.J., Margolis S.E., Bundles of Joy: The Ubiquity and Efficiency of Bundles in New Technology Markets, "Journal of Competition Law&Economics" 2009, t. 5, nr 1.
 • Luebking J., Ohrlander P., The Joint Venture Sony/BMG. Final Ruling by the ECJ, "Competition Policy Newsletter" 2009, nr 1.
 • Manne G.A., Wright J.D., Innovation and the Limits of Antitrust, "Journal of Competition Law&Economics" 2010, t. 6, nr 1.
 • Markovits R.S., The Limits to Simplifying the Application of U.S., "Antitrust Law Journal of Competition Law&Economics" 2010, t. 6, nr 1.
 • Meessen K.M., Wettbewerb - richtig dosiert, "Wirtschaft und Wettbewerb" 2010, nr 1.
 • Mezzanote F.E., Tacit Collusion as Economic Links in Article 82 EC Revisited, "European Competition Law Review" 2009, t. 30, nr 3.
 • Miąsik D., Controlled Chaos with Consumer Welfare as the Winner - a Study of the Goals of Polish Antitrust Law, "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies" 2008a, t. 1.
 • Miąsik D., Sprzedaż wiązana systemu operacyjnego Windows z oprogramowaniem użytkowym Windows Media Player, w: Sprawa Microsoft - studium przypadku. Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii, red. D. Miąsik, T. Skoczny, M. Surdek, Wyd. Naukowe WZ UW, Warszawa 2008b.
 • Międzynarodowe forum prawa konkurencji, UOKiK, Warszawa, 15-16 kwietnia 2009.
 • Möschel W, The Future Regulatory Framework for Telecommunications: General Competition Law instead of Sector-Specific Regulation - a German perspective, "European Business Organization Law Review" 2009, t. 10, nr 1.
 • Nestoruk I.B., Struktura i następstwa w europejskim prawie konkurencji - studia nad działaniami wykluczającymi oraz pomocą państwa - sprawozdanie z sympozjum (Hamburg, 23-24 stycznia 2009 r.) "Monitor Prawniczy" 2009, nr 11.
 • Page W.H., Microsoft and the Limits of Antitrust, "Journal of Competition Law&Economics" 2010, t. 6, nr 1.
 • Peltzman S., Regulation and the Natural Progress of Opulence, AEI Press, Washington D.C. 2004.
 • Petit N., From Formalism to Effects? The Commission's Communication on Enforcement Priorities in Applying Article 82 EC, "Journal of World Competition" 2009, t. 32, nr 3.
 • Piątek S., Investment and Regulation in Telecommunications, "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies" 2008, t. l, nr 1.
 • Piątek S., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. 2, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Polish Law&Economics Conference, University of Warsaw, 6 maja 2010.
 • Reback G.L., Free the Market. Why Only Government Can Keep the Market Competitive, Penguin Group, New York, 2009.
 • Riziotis D., Efficiency Defence in Article 82 EC, w: Abuse of Dominant Position: New Interpretation, New Enforcement Mechanisms? red. M.O. Mackenrodt, B.C. Gallego, S. Enchelmaier, Springer, 2009.
 • Rochet J., Tirole J., Cooperation among Competitors: The Economics of Payment Card Associations, "Rand Journal of Economics" 2002, vol. 33, nr. 4, zima, http://www.wcas.northwestern.edu/csio/Conferences/CSIO-IDEI-2000/tirole.pdf (20.05.2010).
 • Schalast Ch., Abrar K., Wettbewerb und Regulierung in Netzsektoren: Modell Breitband-Telekommunikationsmarkt, "Zeitschrift für Wettbewerbsrecht" 2009, nr 1.
 • Schmidtchen D., Der "more economic approach" in der europäischen Wettbewerbsprüfung - ein Konzept mit Zukunft in: Intemationalization of the Law and its Economic Analysis, red. T. Eger, J. Bigus, C. Ott, G. Wangenheim, Gabler, 2008.
 • Scott M.J., Elixmann D., Regulatory Approaches to NGNs. An International Comparison, "MPRA Working Paper" 2008, nr 8808.
 • Selby J., Manning Ch.J., eBay's Paypal: Balancing Marketplace and Regulatory Regimes. How Market, Competition and Payment Systems Interact - the Australian Experience with the Paypal Trial, "Computer Law Review" 2008, nr 6.
 • Sidak J.G., Teece D.J., Dynamic Competition in Antitrust Law, "Journal of Competition Law&Economics" 2009, t. 5, nr 4.
 • Sprawa Microsoft - studium przypadku. Prawo konkurencji na rynku nowych technologii, red. D. Miąsik, T. Skoczny, M. Surdek, Wyd. Naukowe WZ UW, Warszawa 2008.
 • Spulber D.E, The Map of Commerce: Internet Search, Competition and the Circular Flow of Information, "Journal of Competition Law&Economics" 2009, t. 5 nr 4.
 • Sullivan E.T., Harrison J.L., Understanding Antitrust Law and Its Economic Implications, LexisNexis, New York 2009.
 • Szpringer W, E-Commerce - E-Banking. Wyzwania globalizacji, Difin, Warszawa 2002.
 • Szpringer W, Łączenie przedsiębiorstw a regulacja antymonopolowa, Municipum, Warszawa 1993.
 • Targański B., Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • The Airtours Case in: "Competition Memo" CRA International, 1999, listopad, http://www.crai.com
 • Tosza K., Payment Card Systems as an Example of Two-Sided Markets - a New Challenge for Antitrust Authorities, "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies" 2009, t. 2.
 • Tying and Other Potentially Unfair Commercial Practices in the Retail Financial Service Sector, Final Report, red. A. Renda, European Commission, DG Internal Market and Services, 24 listopada 2009.
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. K. Kohutek, M. Sieradzka, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. T. Skoczny, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Valkarna P., Virtanen M., Competitive Neutrality and Distortion of Competition, "Journal of World Competition" 2009, t. 32 nr 3.
 • Vatiero M., An Institutionalist Explanation of Joint Dominance, "Journal of World Competition" 2009, t. 32, nr 2.
 • Vecchi T., Unilateral Conduct in an Oligopoly According to the Discussion Paper on Art. 82. Conscious Parallelism or Abuse of Collective Dominance?, "Journal of World Competition" 2008, t. 31, nr 3.
 • Voigt S., New Trends in Law&Economics. Economic Effects of Constitutional Law, Polish Law&Economics Conference, University of Warsaw, 6 maja 2010.
 • Winston C., Government Failure versus Market Failure. Microeconomics Policy Research and Government Performance, AEI Press, Washington D.C. 2006.
 • Wolf M., Effizienzen und europäische Zusammenschlusskontrolle, Nomos, Baden-Baden 2009.
 • Wrzosek W, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1994.
 • Yamey B.S., Błędnie rozumiana praktyka opłat, "Rzeczpospolita", 7 grudnia 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168357933

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.