PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 1 | nr 64 Stosunki międzynarodowe | 50--61
Tytuł artykułu

Organizacje wirtualne z perspektywy teorii sieci i realiów globalizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Virtual Organizations from the Perspective of the Theory of Networks and Globalization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Złożona sytuacja na wielu rynkach stworzyła nowe wymagania dla tradycyjnego, hierarchicznego modelu przedsiębiorstw. Z biegiem czasu wiele firm musiało porzucić reaktywny, wyizolowany od otoczenia model działalności gospodarczej, angażując się we współpracę z innymi organizacjami aktywnymi w danej branży. W ten sposób stopniowo zaczęły powstawać organizacje sieciowe. W literaturze przedmiotu można wyróżnić trzy rodzaje organizacji sieciowych: wewnątrzorganizacyjne (powiązania między jednostkami biznesowymi danego przedsiębiorstwa), stabilne (np. japońskie keiretsu) oraz dynamiczne. Jeden z najlepszych przykładów sieci dynamicznych stanowią organizacje wirtualne. To, że organizacje wirtualne opierają się na skomplikowanych powiązaniach między przedsiębiorstwami, determinuje niektóre ich cechy, np. możliwość zgromadzenia zasobów wszystkich partnerów czy istnienie zdecentralizowanego procesu decyzyjnego. Jednakże nie wszystkie teoretyczne założenia dotyczące organizacji wirtualnych są możliwe do zrealizowania w praktyce gospodarczej. Specyficzne warunki panujące na danych rynkach wpływają na modele teoretyczne, przekształcając je w dostosowane do sytuacji hybrydy. Dzięki strukturze sieciowej organizacje wirtualne mogą dostosować się do zmian w otoczeniu zewnętrznym szybciej niż tradycyjne, silnie zhierarchizowane firmy. (abstrakt oryginalny)
EN
The present, changeable situation on many markets has posed new requirements on the traditional, hierarchical type of an enterprise. In the course of time many companies began to abandon the reactive, solitary business model, in order to participate in numerous partnerships, thus strengthening their competitive position. This way gradually the organizational networks have been created. In the literature of the subject one can distinguish three different types of organizational networks: the interorganizational networks (including various subsidiaries of one corporation), stable networks (e.g. the Japanese keiretsu) and dynamic networks. One of the best known examples of dynamic networks are virtual organizations. The fact that virtual organizations are based on a complicated cobweb of interconnections between enterprises determines some of their features, e.g. the ability to pool resources of all members or the existence of a decentralized decision making processes. However, not all theoretical assumptions about virtual organizations tend to be feasible in business practice. Specific conditions on various markets affect the theoretical models turning them into situation-specific hybrids. Still, thanks to the networked structure virtual organizations are able to adapt themselves to changes in their external environment and explore market opportunities much faster than the traditional, strongly hierarchical companies. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Arnold O., Faisst W., Härtling M., Siber P., Virtuelle Unternehmen als Unternehmenstyp der Zukunft?, "Handbuch der modernen Datenverarbeitung" 1995, Vol. 32, Nr. 185, s. 8-25.
 • Barabási A.-L., Linked. How Everything Is Connected to Everything Else and What It Means for Business, Science and Everyday Life, Penguin Group, New York 2003.
 • Bosch-Sijtsema P.A., Structure of roles within virtual organizations, "International Journal of Information Technology and Decision Making" 2002, Vol. 1, No. 3, s. 371-384.
 • Burke D.R., Fitzpatrick W.M., Forms, functions, and financial performance realities for the virtual organization, "Sam Advanced Management Journal", Summer 2000.
 • Coleman H., Miles R., Snow C., Managing 21st century network organizations, "Organizational Dynamics" 1992, No. 20, s. 5-19.
 • Corsten H., Wettbewebsstrategische Überlegung zu virtuellen Unternehmungen, "Schriften zum Produktionsmanagement des Lehrstuhls für Produktionswirtschaft der Universität Kaiserslautern" 2000, Nr. 36.
 • Davidow W.H., Malone M.S., The Virtual Corporation: Structuring and Revitalizing the Corporation for the 21st Century, Harper Collins, New York 1992.
 • Friedman T.L., The World Is Flat. A Short History of the 21st Century, Dom Wydawniczy Rebis, Warszawa 2006.
 • Iuan-Yuan L., Liang-Hung L., Adoption of virtual organization by Taiwanese electronic firms. An empirical study of organizational structure innovation, "Journal of Organizational Change Management" 1992, Vol. 18, No. 2, s. 184-200.
 • Kasper-Fuehrer E., Ashkanasy N., The interorganizational virtual organization. Defining a Weberian ideal, "International Studies of Management & Organization" 2003, Vol. 33, No. 4.
 • Miles R., Snow E., Fit, failure and the hall of fame, "California Management Review" 1984, Vol. 26, No. 3, s. 147.
 • Ring P., Van de Ven A., Structuring cooperative relationships between organizations, "Strategie Management Journal" 1992, No. 13, s. 483-498.
 • Schewe G., Das Konzept der virtuellen Organisation in seiner theoretischen Fundierung und praktischen Umsetzung, [w:] Manuskripte der Universität Kiel, Kiel 1997.
 • Sydow J., Strategische Netzwerke. Evolution und Organisation, Gabler Verlag, Wiesbaden 1992.
 • Walters D., Virtual organizations: new lamps for old?, "Management Decision" 1992, Vol. 38, No. 6.
 • http://www.dsto.defence.gov.au/editor_images/imagc_two.jpg (19.10.2007).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168360282

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.