PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 82 Polityka gospodarcza w warunkach integracji z Unią Europejską | 192--222
Tytuł artykułu

Kształtowanie ładu gospodarczego w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polska wykorzystała korzystną koniunkturę polityczną, która pojawiła się pod koniec lat 1980-tych, i przeprowadziła głębokie reformy ustrojowe. Na początku lat 1990-tych realizowano neoliberalną strategię transformacji. Jednak wysokie koszty ekonomiczne i społeczne takiej polityki wymusiły modyfikację kierunku reform. Wybór społecznej gospodarki rynkowej jako podstawy ustroju gospodarczego Polski okazał się korzystny zarówno dla wzrostu gospodarczego, jak i dla stabilności społecznej oraz politycznej. Sprzyjał on również integracji Polski z Unią Europejską. Kształtując rodzimą odmianę społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, nie udało się jednak uniknąć błędów. Wynikały one zarówno z niedopracowania koncepcji społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, jak i z podejmowania nie do końca przemyślanych prób rozwiązywania bieżących problemów, które napotykano. Dzięki przystąpieniu do UE Polska może współdecydować o kształcie ładu gospodarczego w tej części świata i współtworzyć nowe, lepsze rozwiązania instytucjonalne. Sprawnie funkcjonująca społeczna gospodarka rynkowa mogłaby być polskim wkładem w udany proces integracji europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
Poland took advantage of favourable political situation of late 1980s and conducted profound system reforms. In early 1990s neoliberal transformation strategy was conducted. However, high economic and social costs of such a policy enforced revision of the reform direction. The choice of social market economy as a basis of Poland's economic system has proved beneficial to both economic growth and socio-political stability. It also favoured the integration of Poland with the European Union. However, during the process, some mistakes were made. They resulted from both incompletely developed concept of social market economy in Poland and misconceived attempts of solving occuring problems within the process. Thanks to Poland's accession to the EU it has the right to decide jointly about the economic order in this part of the world and create new, better institutional solutions. The efficiently functioning social market economy might be the Polish contribution in a successful process of the European integration. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • W. Baka, U źródeł wielkiej transformacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
 • L. Balcerowicz, 800 dni. Szok kontrolowany, Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", Warszawa 1992, s. 10.
 • L. Balcerowicz, Fundamenty i nonsensy, "Gazeta Wyborcza" z 3-4 lipca 1993.
 • L. Balcerowicz, Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Wyd. Znak, Kraków 1995.
 • J.K. Bielecki, Liberalizm stosowany, "Przegląd Polityczny" 1991, nr 1.
 • Z. Blok, Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2006, s. 215-216.
 • A. Czech, U. Zagóra-Jonszta, Niemiecki neoliberalizm jako teoretyczny fundament społecznej gospodarki rynkowej, РТЕ, Warszawa 2002, s. 18.
 • R. Bugaj, Polski sektor finansów publicznych w okresie transformacji, w: Polska transformacja ustrojowa. Próba dyskursu - zarys perspektyw, praca zbiorowa, Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2004, s. 18-20.
 • H. Chołaj, Ekonomia polityczna globalizacji. Wprowadzenie, Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2004, s. 236, 569-570 oraz 574-575.
 • H. Chołaj, Problemat rozwoju dościgającego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Kilka rzutów myślowych, w: Polska transformacja ustrojowa Próba dyskursu - zarys perspektyw, praca zbiorowa, Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2004, s. 53-54, 57 oraz 59-60.
 • Cud gospodarczy w Polsce? "Gazeta Wyborcza" z 24 sierpnia 1989.
 • Cztery reformy. Od koncepcji do realizacji, praca zbiorowa pod red. L. Kolarskiej-Bobińskiej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
 • Czy w Polsce jest możliwy gospodarczy cud, "Gazeta Wyborcza" z 24 sierpnia 1989.
 • A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2005, Wyd. ARCANA, Kraków 2007, s. 378-387.
 • A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001, Wyd. ARCANA, Kraków 2004, s. 11-42.
 • A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Wyd. ARCANA, Kraków 2004.
 • G.W. Kołodko, Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999.
 • G.W. Kołodko, Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, Poltext, Warszawa 1993.
 • G.W. Kołodko, Moja globalizacja czyli dookoła świata i z powrotem, TNOiK, Toruń 2001, s. 17-19.
 • G.W. Kołodko, Polska 2000. Strategia dla przyszłości, Poltext, Warszawa 1996.
 • G.W. Kołodko, Strategia dla Polski, Poltext, Warszawa 1994.
 • R. Konig, Czy kryteria z Maastricht powinny zostać zmodyfikowane?, "Bank i Kredyt" 2001, nr 11-12.
 • T. Kowalik, Intelektualne źródła polskiej transformacji, w: Polska transformacja ustrojowa. Próba dyskursu - zarys perspektyw, praca zbiorowa, Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2004, s. 345-348.
 • P. Kozłowski, A. Walicki, Z Polski i o Polsce: korespondencja z lat 2004-2006, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2007, s. 44-45 oraz 54.
 • W. Kuczyński, Zwierzenia zausznika, Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", Warszawa 1992, s. 54-58.
 • H. Kuzińska, Czy Polska ma już dojrzale instytucje demokracji i gospodarki rynkowej? Polityka fiskalna, w: Gospodarka i demokracja w Polsce. Dojrzałość i trwałość instytucji, praca zbiorowa pod red. J. Kleera i A. Kondratowicza, CeDeWu i OLYMPUS Szkoła Wyższa, Warszawa 2007, s. 176-177.
 • K. Modzelewski, Dokąd od komunizmu?, Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", Warszawa 1993, s. 15.
 • Ocena przebiegu procesów gospodarczych w 1995 r. na tle lat 1990-1994, CUP, Warszawa, maj 1996, s. 8.
 • Porozumienia Okrągłego Stołu, NSZZ „Solidarność" Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 1989.
 • K.Z. Poznański, Wielki przekręt. Klęska polskich reform, Towarzystwo Wydawnicze i Literackie, Lublin 2000; K.Z. Poznański, Obłęd reform. Wyprzedaż Polski, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2001.
 • Program gospodarczy. Główne założenia i kierunki, Warszawa, październik 1989.
 • Przywileje emerytalne i prywatyzacja to test na stosunek rządu do reform (zapis debaty poświęconej rozwojowi gospodarczemu Polski), opracowała H. Tobolska, "The Wall Street Journal Polska" - dodatek do "Dziennika" z 12-13 kwietnia 2008.
 • D.K. Rosati, Polska droga do rynku, PWE, Warszawa 1998, s. 33 i 35.
 • Z. Sadowski, W poszukiwaniu drogi rozwoju, PAN, Warszawa 2006, s. 51 i 54.
 • R. Skarzyński, Od liberalizmu do totalitaryzmu. Z dziejów myśli politycznej XX w., t. 2, Dom Wydawniczy "ELIPSA", Warszawa 2002, s. 139-140.
 • Słownik historii myśli ekonomicznej, praca zbiorowa pod red. E. Kundery, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 130-132.
 • E. Stiglitz, Globalizacja, WN PWN, Warszawa 2004, s. 164-175.
 • H. Tobolska, Polska może stać się gospodarczym tygrysem, ale po reformach. Balcerowicz: Polsce potrzeba mobilizacji, "Dziennik" z 12-13 kwietnia 2008.
 • D. Tusk, Przedmowa, w: J. Lewandowski, Neoliberalowie wobec współczesności, Wyd. ATEXT, Gdynia 1991, s. 5-7.
 • J.J. Wiatr, Socjologia wielkiej przemiany, Krajowa Agencja Promocyjna, Warszawa 1999.
 • U. Zagóra-Jonszta, Ordoliberalizm a społeczna gospodarka rynkowa Niemiec. Możliwości jej realizacji w Polsce, Wyd. AE im. K. Adamieckiego, Katowice 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168369608

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.