PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 82 Polityka gospodarcza w warunkach integracji z Unią Europejską | 76--93
Tytuł artykułu

Rola otwartej metody koordynacji w procesie integracji europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poszerzanie zakresu polityki Unii Europejskiej doprowadziło do wprowadzenia w 2000 r. dodatkowego oficjalnego sposobu jej integrowania - otwartej metody koordynacji (OMK), którą dość szybko zaczęto obejmować coraz więcej dziedzin polityki. Jej charakterystyczną cechą jest brak wiążącego prawa (jest ona oparta na międzyrządowych uzgodnieniach i zobowiązaniach politycznych, których realizacja zależy od woli współpracy państw członkowskich na rzecz osiągnięcia wspólnych celów), a także ograniczony udział instytucji ponadnarodowych. Oficjalne wdrożenie OMK, jako sposobu podejmowania wspólnych decyzji przez państwa członkowskie, obok tzw. metody wspólnotowej (regulacyjnej) i międzyrządowej, budzi wśród analityków duże zainteresowanie i kontrowersje, które dotyczą przede wszystkim jej konsekwencji dla integracji europejskiej, efektywności i demokratycznej legitymacji. Ocenie jej praktycznej przydatności towarzyszy bowiem duża niepewność, wynikająca z charakteru tego procesu i z problemów o naturze technicznej. Celem tego opracowania jest przedstawienie istoty i idei wprowadzenia OMK oraz toczącej się wokół niej dyskusji, która wskazuje na złożoność uwarunkowań determinujących jej powodzenie. (abstrakt oryginalny)
EN
Broadening of the scope of the European Union policy led - in 2000 - to the implementation of an additional way of its integration - the Open Coordination Method which relatively swiftly covered increasingly many fields of politics. The method is typical of lack of binding law (it is based on inter-government agreement and political responsibilities, whose accomplishment depends on the willingness of member states to co-operate so as to reach common targets) as well as limited involvement of pan-national institutions. The official implementation of the OCM as a way to take joint decisions by member states, along with so called Community (regulatory) and inter-government method, arouses both a wide interest and controversies among analysts. They mainly concern the consequences of the Method application for the European integration, efficiency and democratic legitimacy. The assessment of practical usefulness of the method is often accompanied by significant uncertainty resulting from the nature of the process and problems of technical specificity. The purpose о the paper is to present the concept and the idea of implementing the OCM against the background surrounding it - a discussion that proves complexity of determinant of the Method being successful. (original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
 • В. H. Casey, Coordinating "Coordination": Beyond "Streamlining", VDR/BMGS/MPI Follow-up Conference on the "Open Method of Coordination in the Field of Pensions in the European Union - Quo Vadis?", Berlin, 26 -27 March 2003, s. 1- 3.
 • J. Ciechański, Otwarta metoda koordynacji w Unii Europejskiej. Wpływ na politykę społeczną i zatrudnienia nowych państw członkowskich, Scholar 2003, s. 9.
 • M. Citi and M. Rhodes, New Modes of Governance in the EU: Common Objectives versus National Preferences, "European Governance Papers", No. N-07-01, http://www.connex-network.org/eurogov/pdf/egp-newgov-N-07-01.pdf, s. 9- 10.
 • R. Dehousse, The Open Method of Coordination: A new Policy Paradigm?, Paper presented at the First Pan-European Conference on European Union Politics "The Politics of European Integration: Academic Acquis and Future Challenges", Bordeaux, 26-28 September 2002, s. 2.
 • A. Gruszczak, Elementy otwartej metody koordynacji w obszarze wolności, „Studia Europejskie", 2006, nr 4 (40), s. 12.
 • http://eiop.or.at/eiop/texte/2004-013.htm, s.13-14.
 • L. Jesień, Otwarta metoda koordynacji, jej kontekst europejski i znaczenie dla Polski (Załącznik 1.), w: Polska wobec Strategii Lizbońskiej, Biała Księga Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk - Warszawa 2003, s. 59 – 60.
 • Otwarta koordynacja w stosunkach międzynarodowych, red. nauk. K. Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007, s. 9.
 • A. Schafer, Beyond the Community Method: Why the Open Method of Coordination Was Introduced to EU Policy-making, European Integration online Papers (EIoP), Vol. 8 (2004), No. 13.
 • A. Schafer, Managing economic interdependence: The open method of coordination in comparison, Paper prepared for the first meeting of the ERC, Rotterdam 29-30/10/2002, s. 8.
 • J. Zeitlin, Conclusion: The Open Method of Coordination in Action: Theoretical Promise, Empirical Realities, Reform Strategy, w: The Open Method of Coordination in Action: The European Employment and Social Inclusion Strategies, P.I.E. - Peter Lang, 2005 s. 15, 18.
 • J. Zeitlin, Introduction: The Open Method of Coordination in Question, w: The Open Method of Coordination in Action: The European Employment and Social Inclusion Strategies, P.I.E. - Peter Lang, 2005, s. 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168370095

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.