PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 82 Polityka gospodarcza w warunkach integracji z Unią Europejską | 114--147
Tytuł artykułu

Wskaźniki strukturalne jako instrument monitorowania polityki rozwoju Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wskaźniki strukturalne są zbiorem wskaźników, których zadaniem jest monitorowanie polityki rozwoju Unii Europejskiej prowadzonej w ramach Strategii Lizbońskiej. Wielopłaszczyznowy charakter zawartego w Strategii programu wymagał przyjęcia obszernego zestawu wskaźników monitorowania. Przyjęto zestaw 14 wskaźników podstawowych oraz około stu uzupełniających obrazujących postępy w następujących obszarach: ogólnej sytuacji gospodarczej, zatrudnienia, innowacyjności i badań naukowych, reform gospodarczych, spójności społecznej oraz środowiska naturalnego. Użyteczność wskaźników strukturalnych zależy głównie od ich zdolności do poprawnego monitorowania osiągnięć krajów członkowskich, określania odpowiednich punktów odniesienia (tzw. benchmarków) oraz pomocy w identyfikowaniu obszarów, w których potrzeba reform jest najpilniejsza. Po to, aby wskaźniki strukturalne mogły pełnić te funkcje, powinny spełniać szereg konkretnych wymogów. Celem opracowania jest przegląd wskaźników strukturalnych pod kątem ich adekwatności do postulowanych wymagań oraz przedstawienie obrazu postępów w realizacji celów polityki rozwoju UE sformułowanej w Strategii Lizbońskiej mierzonych przyjętymi wskaźnikami. (abstrakt oryginalny)
EN
Structural indicators are a set of indicators aimed at monitoring development policy of the European Union pursued within the Lisbon Strategy. The comprehensive programme included in the Strategy has determined the adoption of a broad set of monitoring indicators. Therefore, a set of 14 basic and about a hundred complementary indicators was established to illustrate progress in he following areas: overall economic situation, employment, innovation and scientific research, economic reforms. Social cohesion and natural environment. Applicability of the structural indicators depends mainly on their capability of correctly monitoring accomplishments of the member countries, establishing appropriate benchmarks and providing support in identifying the areas where the need of reforms is the most urgent. Structural indicators should meet several requirements to make them serve their purpose. The purpose of the paper is to review the structural indicators from the perspective of their adequacy to the requirements and present the progress in accomplishing the EU development policy objectives included in the Lisbon Strategy and measures by the indicators adopted. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Commission Communication of 15 May 2001 'A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development' Gothenburg European Council, COM(2001) 264 final.
 • Diagnoza oraz strategia i jej kwantyfikacja (cele, priorytety, wskaźniki), w: Ewaluacja ex ante - podsumowanie doświadczeń, red. J. Szlachta, MRR, Warszawa 2007.
 • Employment in Europe 2006, http://ec.europa.eu/employment__social/news/2006 _en.html
 • European Innovation Scoreboard, Comparative analysis of innovation performance, http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics
 • J. Górniak w opracowaniu Diagnoza oraz strategia i jej kwantyfikacja (cele, priorytety, wskaźniki), w: Ewaluacja ex ante - podsumowanie doświadczeń, administracji polskiej, red. J. Szlachta, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • High-technology patent applications to the European Patent Office - Eurostat, Issue number 20/2007.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/structural indicators
 • Human capital in global knowledge economy" Final Report for DG Employment and Social Affairs, 2002.
 • The Myth of Chinese export-dependency, The Economist, January 5th-11th 2008, s. 63.
 • Ocena postępów Polski w zakresie spójności z Unią Europejską, Raport 2007, MRR, Warszawa 2007.
 • Raport z realizacji Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej w Polsce, Załącznik nr 3 „Wskaźniki realizacji priorytetów i działań KPR". Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 11.X.2007r.
 • The role of structural indicators in the Lisbon Strategy, EPC position on the future development of structural indicators, ECFIN/EPC (2004) REP/50598.
 • V. Royuela-Mora, R. Moreno, E.Vaya: Monitorowanie celów Strategu Lizbońskiej, CASE Raport nr 58.
 • Strategia Lizbońska na półmetku, oczekiwania a rzeczywistość, CASE Raport nr 58, Warszawa 2005, s. 58.
 • Zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju Polski wobec Unii Europejskiej, RCSS 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168370107

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.